Aktive Lokalsamfunn

søndag 20. januar 2019

SFO - Økt 13, 21.01.19


NAVN: Camilla Berg
DATO: 21.01.19

HOVEDMÅL: Utfordre barnas utholdenhet gjennom forskjellige leikaktiviteter
FERDIGHETSMÅL: Drive med allsidige leiker som gjør at barna må samarbeide og kommuniserer med hverandre.
KUNNSKAPSMÅL: Barna skal forstå og lære forskjellige måter å drive med leikaktiviteter på.
HOLDNINGSMÅL: Gjennom leik skal barna føle de er i et trygt miljø, og oppleve fysisk aktivitet på en positiv måte. I tillegg skal det være fokus på Fair Play og være stille når jeg snakker.

STED: Kongsgårdmoen SFO
ALDER: 3 + 4. trinn

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
3 min
Innledning/introduksjon
Vi samles langs en vegg. Hilser på barna og forteller kort om dagens aktiviteter.
Skaper samhold, motivasjon og trygghet

 10 min

Generell oppvarming:
- Bokstavlek

Jeg deler gruppa inn i 4 (avhengig av hvor mange de er). De beveger seg rundt i hallen, og når jeg blåser og sier en bokstav eller et tall, må de forme bokstaven/tallet. Denne skal lages på gulvet og jeg må kunne se at det er en bokstav eller ett tall.
-  I starten skal barna bare gå rundt, mens etter hvert skal de løpe for å få opp intensiteten.
• Øke motivasjonen
• Øke prestasjonsevnen
• Hindre skader
----------------------------
Bokstavleken er en fin lek som utfordrer barnas samarbeidsevne. Dette er en fin lek å starte med siden det ikke blir for «brå start» på økta.


Vise og forklare


Spesiell del:
I og med at denne økta kun skal vare i 45 minutter, velger jeg å droppe spesiell del, da dette kun vil ta bort tid fra hoveddelen.

35 min
Hoveddel:
- Hinderløype/
Tarzansisten (20 min)- Kanonball (15 min)
Får barna til å hjelpe meg med å sette ut apparater og til å lage en slags løype med flere muligheter/veier. Først får barna prøve seg litt fram, og gå igjennom løypa før vi begynner med tarzansisten. Etter 5-10 minutter vil vi gå over på sisten, og da er det slik at 2 har den (får se hvor mange de er og hvordan intensitetnivået blir, før jeg evt vurderer å ha flere som har den). Dersom den som har den klarer å ta noen andre, er det nå den som har den.
Klassen deles i to lag, hvert lag velger en konge/ dronning som står på motsatt banehalvdel bak en strek. Det er om å gjøre for lagene å treffe så mange motspillere som mulig.
 Kommer til å sette ut apparatene med litt mellomrom, og varierende vanskelighetsgrad, slik at barna selv kan bestemme vanskelighetsgrad etter eget nivå, i tillegg til at det blir stilt et høyere krav til utholdenheten.
- Tenke å bli med på denne leken for å få opp motivasjonen og intensiteten i gruppa.Oppdagende læring + vise og forklare metoden
2 min
Kort samtale om hvordan det har vært. Evt. tøye litt.
Samles i sirkel:
Hører hva de synes om økta, hvordan det har vært og om det var gøy.
Dette gjør vi for å samles og ha en liten oppsummering og kanskje de kan komme med ønsker til neste gang.


1 kommentar:

  1. Denne økta gikk veldig bra. Barna var flinke til å være stille og følge med når de skulle det. Det virka som om de synes lekene var morsomme og de hadde veldig bra aktivitetsnivå. Jeg var også med på hoveddelen, noe jeg tror var med på å få opp aktivitetsnivå i gruppa.

    SvarSlett