Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 22. januar 2019

Øktplan IL Bever'n skiskyting 11-12 år


Navn: Ingvild Tronstad Andersen
Dato: 22.01.2018
Tid: 18:00-19:15
Målgruppe: 11-12 år. Utøvere som har drevet med skiskyting i 2-3 år. Utøverne skyter på små blinker, og begynner å prøve seg på å skyte med reim.
Antall: 7 stk.
Sted: Bevergrenda
Hovedmål for økta: Alle utøverne skal bli bevisste på hvor mange pust de har før førsteskuddet, og mellom skuddene.
Delmål:
Ferdighetsmål: Utøverne får øvd på å skyte med samme antall pust mellom skuddene, noe som gjør at rytmen i skytinga blir bedre.
Kunnskapsmål: Utøverne blir bevisste på hvor mange pust de har. De skal skjønne at det er viktig.
Holdningsmål: Utøveren har en positiv holdning til hele konseptet rundt pust.
 
Utstyr: Våpen, ski, staver, matte, skudd osv.
Tid
Hva
Hvorfor
Kommentar/metode
20 min
Introduksjon av økta
Presentere økta kort, og hva vi skal ha fokus på denne økta. Forklare kort viktighetene rundt det å puste godt før og under skyting.

Oppvarming

Innskyting
-3 serier på papp
-Gå en runde på ski i lysløypa på ca. 5 min før første serie
-De to andre rundene er rundt på banen.
-Vi går fram og ser på treffbildet. Jeg skal hjelpe dem med å avgjøre hva de skal skru, men de skal komme med forslag selv først.

Hvorfor vi varmer opp:
-Forebygge skader
-Øke presentasjonsevnen både psykisk og fysisk.
-Øke motivasjonen.
-Øke konsentrasjonsevnen.
-Øke oksygenopptaket
-Øke tøyeligheten i leddene.
-Øke oppmerksomheten
-Øke nerveimpulsene.
-Øke transporten av næringsstoffer i kroppen.

Innskyting
-For at treffbildet skal havne midt i blinken når man trekker av midt i blinken.
-Når utøverne er med på å vurdere innskyting, lærer dem hvor mye det de skrur har å si for treffbildet.
Vis og forklar

Være tydelig på at når de skal skyte er det fokus på skyting fra et bestemt punkt før standplass. Når beskjeder gis, skjer det ved stolpen. De står ovenfor meg.

Må gjøre dem oppmerksom på at det er pratetempo. Minne dem på det hver runde siden de er dårlige på dette.

For hele økta:
Være nøye med sikkerheten. Kommanderer at magasinet skal ut og i magasinholderen, sluttstykket skal bak, og utøverne skal stå bak matta før vi skal gå frem og se på blinken. Vi går ut på siden av standplass.

Siden fokuset er på god pusting før skyting, skal de ha fokus på pust fra basketballkurven før hver eneste serie denne økta.
50 min
Hoveddel

Enkeltskudd
-10 enkeltskudd, et og et skudd for hver runde.
-En runde, hvor de runder de nærmeste fotballmålet og basketballkurven.

Dueller – Hurtighet
-To og to mot hverandre
-Ca. 100 meters drag
-6 drag
-Pause på 2 min
-Skyting mellom hvert drag med fokus på det ene kontrollpunktet
-Skyting skjer på metallEnkeltskudd
Enkeltskudd gjør at utøverne får øvd inn drillen, og effektivt øvd på å gjøre det samme fra gang til gang.
De får også øvd på å ha like mange skudd før førsteskuddet.

Dueller – hurtighet
-Utøverne får øvd på å ha høy spenning samtidig som de skal være bevisste på pusting.
Forklare

Jeg skal høre utøverne puste inn til skyting. Dette er noe de alltid skal gjøre.

De skal telle antall pust mellom skuddene sånn at det blir riktig.
5 min
Avslutning
Høre med utøverne om hva de syntes om økta, og hva de lærte.
Vi tøyer for å korte ned på restitusjonstiden.

Får å få et innblikk i hva de syns. Hva likte de? Hva likte de ikke?
Vis og forklar

1 kommentar: