Aktive Lokalsamfunn

mandag 21. januar 2019Navn: Julie Dahl Rust                                                                    
Dato: 21.01.19
Sted: Skavanger SFO
Tid: 14.00-15.00
Varighet: ca 1 time
Utsyr: skøyter og skøytebane

Målgruppe: 3. klasse
Min målgruppe er 3.klasse på Skavanger skolen. I dette alderstrinnet er elevene i alderen 7 og 8 år. Da er det viktig med trening på de allsidige og grunnleggende bevegelsene, og dette programmet er egnet for elevene i 3.klasse, men ettersom jeg ikke vet hvor gode barna er på isen er det vanskelig å si om planen er for vanskelig eller for lett.  Etter det jeg kan forstå bør denne øktplanen være gjennomførbar.

Hovedmål: Forbedre elevenes koordinasjon.
Ferdighetsmål: Forbedre elevenes balanse, ved hjelp motiverende leker på skøyter. Elevene skal mestre programmet godt.
Kunnskapsmål: Elevene skal forstå hvorfor og hvordan man trener koordinasjonen (balanse) gjennom lekene. 
Holdningsmål: Med dette programmet skal elevene trene koordinasjon på en effektiv og motiverende måte. Elevene skal ha en positiv opplevelse med økta.ØKTPLAN 
Tid
Hva
Hvordan 
Hvorfor 
Metode
5 min
INNLEDNING

- Samle alle
- gjennomgang av aktivitetene.-Samle der det passer seg på skøytebanen


Jeg gjør dette for å få mer kontroll på barna, og for å informere dem om hva vi skal ha. Slik vet både jeg og barna hva vi skal forholde oss til.
10 minGENERELL DEL 


Hermegåsa

     


      


-          Alle går på rekke bak meg og hermer etter det jeg gjør. Jeg gjør øvelser som f.eks. skyve meg fremover på skøyter, ta i bakken, stå i hockey osv. bytter den som står foran.


I den generelle delen har jeg valgt å ha streksisten, fordi denne leken øker motivasjon og skjerper barnas konsentrasjon til resten av økta.

Oppvarmingen hjelper med å omstille kroppen fra hvile til arbeid, og fungerer skadeforebyggende.
Apemetoden
10 min
SPESIELL DEL


Rødt og grønt lys-          en er «lyset». Den ene står på den ene siden av hallen mens vi andre står på andre siden. «Lyset» snur seg om sier «rødt og grønt lys». Vi andre skal bevege oss nærmere «lyset» når det snur seg. Når «lyset» snur seg tilbake igjen er det om å gjøre å stå stille sånn at «lyset» ikke ser at du beveger deg. Om du beveger deg må du starte på nytt. Den som når «lyset» uten at «lyset» ser at du beveger deg, er «lys» neste runde.  Rødt og grønt lys får barna motiverte og engasjerte til hoveddelen, ettersom det er alle mot alle. Barnas konkurranseinstinkt blir skrudd mer på. Ettersom barna er relativt små er det å stå på skøyter utfordrende nok i forhold til balansen.
Vise og forklare
30 min
HOVEDDEL 

 Hauk og due


Fisken i det røde hav

.
-en er duemor, en-to er hauk og resten er duer. Duemor står på den ene siden av skøytebanen, mens duene står på motsatt side. Haukene står mellom duemor og haukene. Duemor roper «duene mine, kom hjem fra fjellet». Duene svarer «tørr ikke». Duemor sier «hvorfor ikke det?». «Hauken tar oss». «kom likevel» svarer duemor. Da skal alle duene komme seg fra sin side og over til duemor uten å bli tatt av haukene. Leken fortsetter til det er en igjen av duene som har vunnet. De som blir tatt av haukene blir selv hauk og må hjelpe til å ta de andre duene.

- jeg skal ha et avgrenset område. Lager et friområde på begge sider av området. Det velges en utøver som er "Fisken i det røde hav". Denne starter i midten, mens de andre utøverne er i det ene friområdet. Disse roper ut: "Fisken i det røde hav, hvilken farge må vi ha for å komme over". "Fisken" roper ut en farge og alle som har denne fargen synlig på seg, kan gå fritt over til den andre siden. Alle de andre må unngå å bli tatt på veien over. De som er tatt, er ute av leken. Bytt hvem som skal være "fisk" etter hvert. For å nå koordinasjonsmålet skal jeg be elevene om å hinke i stedet for å løpe over området. Og å hinke mens man holder foran ett øye.

Koordinasjonen er evnen til å samordne bevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Denne egenskapen består av blant annet balanse, rytme, reaksjon og øye-Hånd og øye-fot koordinasjon. Dette er egenskaper som er gunstig for alle unger å ha et grunnleggende nivå av, og derfor har jeg valgt å fokusere på balanse denne økta.

Ettersom vi står på skøyter antar jeg at øvelsene er vanskelige nok å gjennomføre, for flesteparten av barna, i seg selv. Å stå på skøyter utfordrer barnas balanse, og er derfor gunstig å benytte i en slik økt som denne, hvor jeg skal ha hovedfokus på denne egenskapen.

Disse øvelsene er basert på at ungene skal ha en morsom opplevelse med leik og idrett.
Oppdagende læring
5
min
AVSLUTNING 

-Snakker sammen om hvordan økten har vært. Eventuelt spørre om hvilke leker de vil ha neste gang osv.


Samles i der det passer seg på skøytebanen.


Dette gjør jeg for å oppsummere hva barna tenker om økta, hva jeg kan gjøre bedre, og forslag til hva jeg kan ha neste gang.
2 kommentarer:

  1. økta i dag ble ikke helt som jeg hadde planlagt, fordi det var veldig varierende hvor gode barna var til å gå på skøyter. Noen hadde gått mye på skøyter før, mens andre aldri hadde gått på skøyter før. derfor var lekene greie for noen, og alt for vanskelig for andre, som ikke klarte å gå ordentlig på skøyter. jeg brukte en god halvtime for å få dem til å vende seg litt til å gå på skøyter, hvor de som ville kunne gå litt rundt, mens de som trengte hjelp fikk det. deretter lot jeg de som ville øve mer, øve, og de som ville leke kunne være med på rødt og grønt lys og hauk og due. bortsett fra at økta ble annerledes enn planlagt synes jeg det gikk helt greit, men jeg må øve på å være mer direkte når barna spør om noe, og ikke bruke for mange ord. da ender det ofte med at barna bare blir forvirra, og jeg må forklare flere ganger. jeg synes jeg klarte godt å individualisere og aktivisere.

    SvarSlett
  2. i tillegg var det egentlig ikke planlagt på periodeplanen at jeg skulle ha fokus på balanse denne økta, men det skjedde en forandring i romdelinger på skavanger, så da ble jeg nødt til å være ute.

    SvarSlett