Aktive Lokalsamfunn

søndag 14. februar 2021

Treningsledelse, økt med 13-16 Svene il Uke 7

Dato: 15.02.21

Tema: Hurtighetskomb med fokus på teknikk og konkurranselik skyting.

Mål: Påvirke elevens teknikk, hurtighet og evne til å skyte under konkurranselike forhold

Skytefokus: Pusterytme og innføring

Ferdighetsmål: Påvirke elevenes evne til å skyte med høy puls og evne til å utvikle kraft på ski.

Kunnskapsmål: Lære om spesifikk trening og hvorfor dette er viktig.

Holdningsmål: Gjennom denne økta, skal utøverne oppleve at det kan være gøy og lett å trene spesifikt på skyting, uten å måtte gå lange drag eller spesiell utholdenhetstrening før skyting hver økt for å få lik effekt..

Tid: 1t 30 min

Antall elever: Ca. 5-6

Alder: 13-16 år

Målgruppe: Ungdommer fra 13-16, gutter og jenter. Driver med skiskyting, ulikt nivå og alder. Utøvere som er ganske vant til trening.

Utstyr: Ski, staver, skisko, våpen og skudd


OPPVARMING

Tid: 35 min

 

TID

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE

25 min

Introduksjon, fortelle om mine mål for treningen sammen med dem.

 

G-del:

Rolig kombinasjon som innskytning og oppvarming

 

G-del:

Innskytning og oppvarming ved å gå runder før og etter skyting. Det gås runde på ca 4 min, antagelig lang-runde. Maks 4 serier.

·         Øke motivasjonen

·         Øke prestasjonsevnen

·         Hindre skader

------------------------------------------------------------------

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
-Blodet og vevsvæsken flyter lettere
-Transporten
av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
-Overføringen
av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
-Musklene
, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
-De
kjemiske reaksjonene går raskere
-Nerveimpulsene
går raskere
-Samspillet
mellom m. og nerver blir bedre
-Oppmerksomheten
mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
-Konsentrasjonsevnen
øker
-Spenningen
i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

Vise og forklar

10 min

 S-del:

 

 3 stigningsdrag

 

 

Vi går rundt stadion og gjennomfører stigningsdragene som en oppvarming til hoveddelen. 1 skyting etter siste stigningsdrag.

Øvelsen bidrar til at elevene får økt intensitet i s-delen og gir en gunstig overgang til hoveddelen. .

Vise og forklar

 

 

HOVEDDEL

Tid: 35 min

 

TID

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE

Del 1: 25 min

 

Del 2: 15 min

 Del 1:

Teknikk, vi går gjennom viktige momenter når det kommer til teknikk og øver på dette. Gjennomføres som en roligkomb med veiledning av meg.

Del 2:

Hurtighetsforfølgelse eller opprykk og nedrykk hurtighet

2x100 skytesletta

2x50m startbakken

 

Del 1:

 Roligkomb, runde som jeg definerer, kjører igjennom alle teknikker, men spørs på tida.

 

Del 2:

Vi benytter korteste runde og kjører forfølgelse, den som skyter best leder når draget starter og varer til kulen før skyting.

 

Viktig at de tar med seg teknikken over i hurtighetsdragene.

Ved hoveddelen ønsker jeg å bidra til øvelser som utfordrer utøverne i en veldig konkurranselik setting, med hurtighetsdragene.

 

 

Del 1:

Vise og forklar.

 

Jeg viser og forklarer hva som skal gjøres, deretter vil jeg gi tilbakemelding og motivere de under konkurransene slik at det blir best effekt ut av treningen

 

Del 2:

Oppdagende læring – situasjonsbetinget + vise og forklar

 

AVSLUTNING

Tid: 20 min

 

TID

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE

20 min

5-10 minutter rolig skate før vi tørrtrener litt stående for de eldste og liggende for de minste, kombinert med mentaltrening.

 

 

 

 

Vi kjører en mentaløvelse etter de har gått rolig skate i 5 minutter.

Denne øvelsen krever at 2 og 2 blir satt i par. Deretter skal de sitte på hver sin matte å se hverandre inn i øynene, samtidig som de prøver å tenke på INGENTING.

Etter det er gått 30 sekunder med det skal de tørrtrene en serie hvor de fortsetter å tenke INGENTING.

 

Avslutter med en serie stående på storblink.

Påskynde restitusjonen, og roe ned intensiteten. i tillegg til å få smake litt på stående skyting, slik at de får et godt grunnlag før junior alder og gøy utfordring.

Vise og forklar

 

1 kommentar:

  1. God gjennomføring og økt i dag. Vi var litt færre utøvere, det er litt kjedelig for helheten av gruppa, men ser ut som utøverne fortsatt har det gøy. Vi gjorde noen endringer underveis, mer hurtighet enn planlagt og litt mer leik. Vi hadde også en stafett sammen med noen av de voksne, som jeg tror utøverne snes var gøy og motiverende. Viktig med litt variasjon!

    SvarSlett