Aktive Lokalsamfunn

torsdag 18. februar 2021

KIF G16 ØKT 18.02.2021

 KIF G16 ØKT 18.02.2021

Tid: 15:30 - 17:00

 Mål for økten:  Opprettholde generelle ferdigheter (pasning, mottak osv …,) gjennom øvelser som likner kamp. Spesielt fokus på evne til å skjerme ball, i tillegg til at vi går inn i en pre season fase, hvor fysisk form også blir et utviklingspunkt. I denne økta hadde jeg et ekstra fokus på forsvarsfase 1/2, hvor hovedmålet er å tette rom og å regulere presshøyde

Utstyr: Kjegler, baller, vester og mål

Holdningsmål: 

- 100% innsats - Raske omstillinger - Ikke gi opp (tenke neste handling) - Ha fokus på å finne rom mellom ledd isteden for "hvem som vinner".

Hva

Hvordan

Hvorfor

Tid

Metode

Oppvarming

 

G del:

3 rekker:

-          Rolig jogg

-          Høye kneløft

-          Sparke bak

-          Indianer hopp

-          Brasilianeren

-           Åpne/lukke døra

 

L del:

Tøye muskelgrupper viktige for fotball – Framside og bakside lår, bakside legg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liverpool sirkel

Jeg sier hva de gjør. De starter rolig før tempoet stiger i oppvarmingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tøyesirkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirkel hvor halvparten står utenfor, og halvparten står innenfor, jeg gir ut forskjellige øvelser som skal gjøres, og det vil være en naturlig progresjon. F.eks vil det være naturlig å starte med helt vanlig pasninger, og gå videre til demping på brystet.

 

 

Jeg varmer opp for å varme opp store muskelgrupper som jeg skal bruke under økten. Ettersom det er en skadeforebyggende økt for fotball, vil bein generelt være fokuset. Når man varmer opp og gjør muskelgruppene klare for større belastning, minsker man sjansen for skader.

 

 

Alle tøyeøvelsene er aktuelle for muskler som brukes mye i fotball. Disse vil hjelpe til å varme opp enda mer og enda nøyere

 

 

 

Bli bedre på grunnleggende ferdigheter i fotball.

10 minutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mot 5 i firkant – scoring om man kommer over gitt linje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanlig 5 mot 5, hvor man scorer ved å føre over linja. En spiller på vært lag står på den ene kort siden, for å være et spillpunkt som alltid kan sentres til. Denne spilleren har kun 2 touch, mulig at det går ned til ett. Førsteprioritet er å forsvare seg skikkelig, slik vi har gått igjennom.

 

 

Vi avslutter økten med kamp, tre lag, og de rullerer. Hovedfokuset er fortsatt på F1 og F2, derfor kommer jeg sannsynligvis til å stoppe spillet ofte, for å rette på forskjellige ting. 

Dette gjør vi for å bli bedre på å dekke rom, og for å bli bedre på å regulere press høyde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutter

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 minutter

Avslutning

 

Nedjogging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedjogging hurtigstarter restitusjonsprosessen

 

5 minutter


1 kommentar: