Aktive Lokalsamfunn

torsdag 11. februar 2021

Uke 6 - K3 Barneklatring

 

Dato: 11.02.2021

Tid og sted: Skrimhallen 17.30-19.00

Mål for økta: Repetere åttetallsknuten og lære seg kameratsjekk

Målgruppe: 6-13 år

Holdningsmål: Gjennomføre åttetallsknuten i oppvarmingen.

Ferdighetsmål: Bruke åttetallsknuten og ta kameratsjekk før man begynner å klatre

Kunnskapsmål: ta til seg tilbakemeldinger fra trener/sikrer. 

Utstyr: Eget klatreutstyr, ball, taubiter

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Utstyr/Metode

Oppvarming

5 min

Innledning og opprop

Sitte i en sirkel og få oversikt over hvem som er på treningen. Deretter forklare hva som skal skje i økta.

Få en oversikt på oppmøte, forklare hva som skal skje i økta og hilse på utøverne.

 

10 min

Kanonball med repetisjon av åttetallsknuten

Kanonball – har 1-2 baller og det er alle mot alle, blir man skutt, må man gå ut på siden og knyte en åttetallsknute.

Varme opp de store muskelgruppene og repetere åttetallsknuten.

Utstyr: Ball, taubiter

Metode: Situasjonsbetinget læring

Hoveddel

60 min

Hoveddel –

Innlæring av kameratsjekk

 

 

 

 

 

klatring og buldring.

 

 

 

 

I hoveddelen starter vi med kameratsjekk. Utøverne går sammen med den voksne som er med vedkommende på trening og vi øver på kameratsjekk.

 

 

 

Videre i økta begynner vi med klatring, målet er å Motivere utøveren til å klatre minst to ganger og bruke kameratsjekken før man begynner å klatre.

 

 

 

Innlæring av kameratsjekk er viktig for å inkludere utøverne i sikringsarbeidet og gjøre utøveren mer bevist på sikkerhet.  gå rundt å høre med utøveren om hvordan det gikk og utfordre dem på videre muligheter

Utstyr: Egen klatresele, tau, taubrems og karabinkrok.

 

 

 

Vise og forklare/oppdagende læring

Avslutning

5 min

Avslutning

Avslutte økta og si hadet felles.

eventuelle beskjeder/tilbakemeldinger kan gis og skal høre om det er noen interesse for grunnleggende sikringsarbeid som barna kan ta del i.

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar