Aktive Lokalsamfunn

søndag 14. februar 2021

Uke 7 – Økt 14, Viel Marie Lislien Weseth

Hovedmål: Øke elevenes motivasjon for fremtidige turntreninger, ved ønsket leik og aktivitet.

Ferdighetsmål: At de lærer noen av elementene i linedancen.

Kunnskapsmål: At de lærer seg hva en linedance er, og ser hvor ulik musikk man kan danse det til.

Holdningsmål: At de ønskede øvelsene og aktivitetene bidrar til å skape motivasjon. Har en positiv innstilling og prøver så godt de kan.

Tid: 50 min

Utstyr: benker, høyttaler, vester, fotball.

Sted: Idrettshallen på Stevningsmogen

Målgruppe: 5 - 9.trinn

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

15 min

G-del:

Hjørnefotball

Jeg deler gruppa inn i fire lag dersom det er nok elever til dette, ellers blir det to lag. Hvert lag står i hvert sitt hjørne med hver sin benk som mål. Omgangene er mellom to lag av gangen, og de varer helt til et av lagene scorer på benken til motstanderlaget. Etter hvert bytter to av lagene plass, sånn at elevene spiller mot forskjellige lag.

Flere av elevene ønsket seg veldig dette som aktivitet. Derfor ble vi enige om at vi skulle gjennomføre dette nå på mandag den 14.02. Dette er også en god oppvarming av store muskelgrupper, og man får også utfordret flere koordinative egenskaper, det samme med aerob utholdenhet. Årsaken til at jeg velger dette som en litt lang oppvarming, er hovedsakelig for motivasjonsfaktoren. Er flere som har gitt uttrykk for at de vil ha mer ballaktivitet, så dette blir en typisk ønske-trening har jeg tenkt.

Vise og forklare

 5 min

L-del:

Uttøying

Gjøres i rolig og kontrollert tempo.
Halvsirkel: Tøye bein (bakside lår, fremside lår, legg og innoverførere). Tøye armer (skuldre, underarm og overarm).
Holdetid: ca 20 sek

Tøye ut muskelgrupper som blir brukt. I dette tilfellet kan det være hele kroppen.

Øvelsene gjøres for å forebygge en eventuell skade.

Vise og forklare, apemetoden

5 min

S-del:

Speilbilde til musikk

To og to deles inn. Den ene skal lage bevegelser i takt til musikken og den andre skal være et så godt speil som mulig. Deltakerne skal ikke flytte seg rundt på gulvet.

Jeg gir utfordringer underveis, som at de kun får lov til å ha det ene beinet i bakken, dere får kun bevege på en arm osv…

Denne øvelsen handler om å skape bevegelse etter musikk på en trygg måte. Utfordrer rytme, kanskje andre koordinative egenskaper som kommer underveis, men dette er uvisst på forhånd siden de lager egne bevegelser. Er en fin introduksjon til hoveddelen.

Vise og forklare, apemetoden, Oppgavestyrt læring.

Hoveddel

20 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlæring av linedance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan en linedance fra før av, som jeg har tenkt til å lære bort. Siden aldersgruppen er så spredt, kommer jeg til å modifisere dansen litt. Målet er at alle skal klare noen trinn i slutten av økta.  

 

Jeg står foran, og deler de andre opp i rekker bak. Bytter på rekkefølgen underveis i innlæringen.

 

Danser til ulik musikk i forskjellige sjanger.

Dette er nok en gang et sterkt ønske fra veldig mange av elevene. Siden jeg har tenkt til at dette skal være en ønske-økt, for motivasjonsfaktorens skyld, har jeg derfor bestemt meg for at vi skal prøve på å lære linedance. Her utfordrer man også mange koordinative egenskaper, noe som også er nyttig å ha.

 

Det er viktig for meg at jeg legger opp dansen slik at dette er noe de føler mestring ved å gjøre.  

Vise og forklare, apemetoden.

Avslutning

5 min

Uttøying og prat

Gjøres i rolig og kontrollert tempo.

Halvsirkel: Tøye bein (bakside lår, fremside lår, legg og innoverførere). Tøye armer (skuldre, underarm og overarm).

Holdetid: ca 20 sek

For å tøye muskelgruppene vi har brukt gjennom økta, og er med på å starte restitueringsprosesser i kroppen.

Følg meg metoden

2 kommentarer:

  1. Økta gikk veldig bra! Alle hadde det gøy, og klarte det meste av linedancen til slutt. Jeg føler jeg har nådd alle målene mine, og at de har fått en liten motivasjonsboost.

    SvarSlett
  2. Bra når de får en boost :-)

    SvarSlett