Aktive Lokalsamfunn

torsdag 4. februar 2021

Økt 16 Uke 5 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Div. utstyr i gymsalen

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

5 min

Oppstart

Utøverne samles og får vite hva som skal skje på treningen. Kort opprop og forklaring av første øvelse/lek. Siden det er første ordentlige økt med barna spør jeg de også om å fortelle litt om seg selv, for å gjøre det lettere å lære seg navnene deres.

 

Legge et godt grunnlag for resten av økta.

 

5 min

G-del:

Streksisten

Sistenlek hvor utøverne kun kan bevege seg på strek-oppmerkinger i gymsalen. Underveis kommer ulike bevegelses-utfordringer, som å:

-        Gå på tærne

-        Hinke

-        Hoppe

-        Gå baklengs

-        Gå sidelengs

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

S-del:

Stikkball med vri

Stikkball. Når utøverne blir skutt, setter de seg ned, og må få tak i en ball de kan sentre til en annen sittende utøver for å befris.

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

Hoveddel

15 min

Utfordringer

En åpen lek hvor utøverne får blir fordelt i lag, og tildelt ulike oppgaver, som er siktet mot et bevegelsesmønster som brukes i friidrettsøvelser. Eksempler på utfordringer kan være å:

-        Flytte et inne-spyd fra den ene enden til den andre uten å bevege på beina

-        Komme seg fra den ene siden av gymsalen til den andre uten med færrest mulig beinbevegelser

-        Flytte en utøver eller gjenstand uten å ta på den/han/hun

-        Komme seg over ett eller flere hinder

 

Engasjerende lek som påvirker psykiske egenskaper på en god måte.

Oppgavestyrt

15 min

Boksen går

En tom hermetikkboks settes i midten av en stor ring. Deltakerne samles i ringen. En blir valgt til å stå. En annen sparker hardt i boksen. Mens den som står, løper for å hente boksen og deretter teller til femti, løper de andre og gjemmer seg. Etter hvert som de blir funnet, skal den som står, løpe tilbake til boksen og rope navnet til den som blir oppdaget, for eksempel: «Per på boksen» osv. De/den som blir fanget, kan befries. En som ikke er tatt, kan løpe bort til boksen og sparke den langt av sted. Den som står, må da hente boksen og telle til femti før han igjen kan lete etter de andre.

Det er lurt å følge med på rulleringen av hvem som «står». Hvis det er noen som blir stående lenge og har vanskeligheter med å fange alle, kan det være lurt å kanskje bytte ved en naturlig anledning. Du som voksen kan være med på leken!

Engasjerende lek som blant annet påvirker utøvernes reaksjon, hurtighet og taktiske egenskaper.

Situasjonsbestemt

10 min

Rumpefotball

Utøverne skal spille fotball, med ett unntak: de må være i sitteposisjon på bakken.

Bedrive aktivitet som er åpen med få regler, gi utøverne mye spillerom for å få ut energi. Påvirke styrke og utholdenhet samt koordinasjon.

 

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Sykehussisten

Før leken begynner defineres et område (tjukkas) som «sykehus». En person har sisten, og når han/hun tar på utøverne, må utøverne holde hånden sin på det området det blir tatt på (om man blir tatt på høyre kne må man holde armen på høyre kne osv.) For å kunne bevege seg vanlig, må man gå til «sykehuset». 

Påvirker utøvernes skuddteknikk, bevegelighet, hurtighet, utholdenhet og taktiske ferdigheter.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Valgfri lek (gulrot)

Til slutt velger jeg å la utøverne velge den siste øvelsen/leken. Dette benyttes som en slags gulrot (premie) som utøverne kan glede seg til mot slutten.

 

Dette gjør jeg for å motivere utøverne til å gjennomføre økta skikkelig.

Vis og forklar/oppgavestyrt

Avslutning

5 min

Kort samling m/tøying

Utøverne samles, og vi avslutter økta. Jeg spør hva utøverne syntes om økta, hva som var gøy, og om de har noen ønsker til neste gang. Mens vi prater, gjennomfører vi noen enkle tøyeøvelser.

Øke bevegelighet og unngå skader.

 

1 kommentar:

  1. Veldig bra økt. Var et par nye fjes, som så ut til å like seg. Utøverne var veldig engasjerte, og hadde fokus og energi på topp hele økta. Den oppgavestyrte leken falt godt i smak, kommer nok til å kjøre den igjen.

    SvarSlett