Aktive Lokalsamfunn

onsdag 17. februar 2021

Økt 18 Uke 7 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Div. utstyr i gymsalen

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

*Varigheten på de ulike aktivitetene vil variere ut ifra utøvernes motivasjon og form*

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

5 min

Oppstart

Utøverne samles og får vite hva som skal skje på treningen. Kort opprop og forklaring av første øvelse/lek. Siden det er første ordentlige økt med barna spør jeg de også om å fortelle litt om seg selv, for å gjøre det lettere å lære seg navnene deres.

 

Legge et godt grunnlag for resten av økta.

 

5 min

G-del:

Streksisten

Sistenlek hvor utøverne kun kan bevege seg på strek-oppmerkinger i gymsalen. Underveis kommer ulike bevegelses-utfordringer, som å:

-        Gå på tærne

-        Hinke

-        Hoppe

-        Gå baklengs

-        Gå sidelengs

-         

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

S-del:

Sykehussisten

Før leken begynner defineres et område (tjukkas) som «sykehus». En person har sisten, og når han/hun tar på utøverne, må utøverne holde hånden sin på det området det blir tatt på (om man blir tatt på høyre kne må man holde armen på høyre kne osv.) For å kunne bevege seg vanlig, må man gå til «sykehuset». 

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

 

Vis og forklar/ oppgavestyrt

Hoveddel

10 min

Stikkball med vri

Stikkball. Når utøverne blir skutt, setter de seg ned, og må få tak i en ball de kan sentre til en annen sittende utøver for å befris.

 

Påvirker utøvernes skuddteknikk, bevegelighet, hurtighet, utholdenhet og taktiske ferdigheter.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Rødt og grønt lys

Én utøver velges ut til å være lyskryss. Når han ser mot utøverne er lyset rødt, når han ser vekk er lyset grønt. Utøverne skal forsøke å komme seg forbi lyset ved å kun bevege seg på grønt lys. Om lyset ser at en utøver beveger seg på rødt lys, må utøveren gå tilbake til start igjen.

Rødt og grønt lys er en veldig vanlig lek som de fleste kjenner til, noe som er en fordel og gjør at ikke utøverne utsettes for for mange nye leker på én gang.

Påvirker utøvernes reaksjonsevne, hurtighet og balanse.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Utfordringer

En åpen lek hvor utøverne får blir fordelt i lag, og tildelt ulike oppgaver, som er siktet mot et bevegelsesmønster som brukes i friidrettsøvelser. Eksempler på utfordringer kan være å:

- Flytte et inne-spyd fra den ene enden til den andre uten å bevege på beina

- Komme seg fra den ene siden av gymsalen til den andre uten med færrest mulig beinbevegelser

- Flytte en utøver eller gjenstand uten å ta på den/han/hun

- Komme seg over ett eller flere hinder

Engasjerende lek som påvirker psykiske egenskaper på en god måte.

Oppgavestyrt

10 min

Tarzan-sisten

På samme måte som i hoveddelen plasseres apparater/hindre ut rundt omkring i gymsalen. Oppgaven til elevene blir å ikke berøre bakken. Matter/rokeringer e.l. plasseres slik at elevene kan bevege seg rundt mellom hindrene, som kan være tau, bukker, ribbevegger osv. Elevene leker da sisten i hinderløypa.

Utvikle bevegelsesmønstre, påvirke tekniske ferdigheter, aerob utholdenhet, og ulike andre fysiske egenskaper varierende ut ifra de enkelte hindrene som er utplassert.

Situasjonsbestemt læring

10 min

Capture the flag

Utøverne deles inn i 2 lag som får hver sin side av hallen. Lagene får mulighet til å sette frem ulikt utsytr og lage seg hver sin base. Det plasseres et flagg i midten av banen. Målet er å fange flagget og beholde det i basen sin, med en tidsbegrensing på rundt 5 minutter. Hvert lag får et visst antall baller, som de kan skyte motstanderne med. Om man blir skutt er man ute av spillet. Om hele laget blir skutt før tiden er ute vinner motsatt lag.

Veldig engasjerende lek som får utøverne i humør. Tester utøvernes utholdenhet, skuddteknikk, hurtighet, smidighet og taktiske egenskaper.

Oppgavestyrt

10 min

Valgfri lek (gulrot)

Til slutt velger jeg å la utøverne velge den siste øvelsen/leken. Dette benyttes som en slags gulrot (premie) som utøverne kan glede seg til mot slutten.

 

Dette gjør jeg for å motivere utøverne til å gjennomføre økta skikkelig.

Oppgavestyrt

Avslutning

5 min

Kort samling m/tøying

Utøverne samles, og vi avslutter økta. Jeg spør hva utøverne syntes om økta, hva som var gøy, og om de har noen ønsker til neste gang. Mens vi prater, gjennomfører vi noen enkle tøyeøvelser.

Øke bevegelighet og unngå skader.

 

1 kommentar:

  1. Fin økt. Manglet noe av friidrettsutstyret, så endret litt på «utfordringer». Ble også litt trangt med tid mot slutten, så rakk ikke «capture the flag» så lenge. Pleier å gjennomføre øvelsene så lenge utøverne er motiverte, så ble derfor litt utstrekt i dag. Eller fin økt med mye energi og idrettsglede

    SvarSlett