Aktive Lokalsamfunn

torsdag 11. februar 2021

Økt 17 Uke 6 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Div. utstyr i gymsalen

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

5 min

Oppstart

Utøverne samles og får vite hva som skal skje på treningen. Kort opprop og forklaring av første øvelse/lek. Siden det er første ordentlige økt med barna spør jeg de også om å fortelle litt om seg selv, for å gjøre det lettere å lære seg navnene deres.

 

Legge et godt grunnlag for resten av økta.

 

5 min

G-del:

Streksisten

Sistenlek hvor utøverne kun kan bevege seg på strek-oppmerkinger i gymsalen. Underveis kommer ulike bevegelses-utfordringer, som å:

-        Gå på tærne

-        Hinke

-        Hoppe

-        Gå baklengs

-        Gå sidelengs

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

S-del:

Sykehussisten

Før leken begynner defineres et område (tjukkas) som «sykehus». En person har sisten, og når han/hun tar på utøverne, må utøverne holde hånden sin på det området det blir tatt på (om man blir tatt på høyre kne må man holde armen på høyre kne osv.) For å kunne bevege seg vanlig, må man gå til «sykehuset». 

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

Hoveddel

15 min

Friidrett-hinderløype

Jeg legger ut ulike friidrettsøvelser inn i en løype. Hekkeløp, lengdehopp, høydehopp, sprint osv. Utøverne skal løpe rundt i ring i hinderløypa, og arbeider i intervaller.

 

Utvikle bevegelseserfaringer, innlære friidrettsteknikker på et basic nivå. Påvirke ulike fysiske egenskaper som spenst, utholdenhet, hurtighet osv.

Oppgavestyrt

15 min

Kanonball

Utøverne deles inn i 2 lag, på en bane delt i midten av benker, i tillegg til benker like ved enden av hver side. Man skal skyte utøverne på motstanderlaget. Om man blir skutt, havner man bak benken ved motstanderlaget hvor «Kongen/Dronningen» venter. Man kan skyte seg ut igjen om ballen havner i sitt område.  Om hele laget blir skutt, går «Kongen/Dronningen» ut, og har 3 liv. Om de 3 livene tas, vinner motsatt lag.

Påvirker utøvernes eksplosive styrke, kastteknikk, smidighet, balanse, bevegelighet, utholdenhet, og samarbeidsevne

Vis og forklar/ oppgavestyrt

15 min

Haien kommer

Utøverne deles inn i 3 eller 4 lag, avhengig av antallet deltagere. Lagene får et eget navn etter en art i havet. I midten plasseres en «hai». På beskjed kommer de ulike sjøartene «ut», og løper i sirkel rundt haien. Når jeg sier «haien kommer», må utøverne løpe tilbake til sin egen base, uten å bli tatt av haien. Om man blir tatt, blir man selv hai. Slik fortsetter det til det er 1 utøver igjen

Haien kommer er en veldig vanlig lek som de fleste kjenner til, noe som er en fordel og gjør at ikke utøverne utsettes for for mange nye leker på én gang.

Påvirker utøvernes reaksjonsevne, hurtighet og utholdenhet.

 

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Hauk og due

Én person velges til å være duemor, og én til å være hauk.

Deltakerne som ikke er duemor eller hauk - dueungene - stiller seg bak en "startstrek" dere markerer på bakken. Ca 20 meter foran deltakerne (alt etter plassen dere har og antall deltakere dere er), stiller duemor seg opp. Mellom duemor og dueungene står selveste hauken.

Nå roper duemor: "Alle mine duer kom hjem!" Da svarer dueungene: "Nei, vi tør ikke - hauken tar oss!" Duemor roper så: "Kom likevel!" Etter at duemor har ropt dette, så er det om å gjøre for dueungene å løpe over til duemor uten at hauken klarer å ta/fange dem.

Dueungene er trygge når de berører vegg, tre e.l. som duemor står ved (evt en strek som er markert på bakken der duemor står). Dueunger som blir tatt av hauken, blir hauker i neste runde. Dueunger som kom seg forbi hauken, går tilbake til startstreken. Samme prosedyre gjentas.

Den siste dueungen som blir tatt, er vinneren av leken. Denne personen får velge hvem som skal være hauk og duemor i neste omgang!

Hauk og due er en veldig vanlig lek som de fleste kjenner til, noe som er en fordel og gjør at ikke utøverne utsettes for for mange nye leker på én gang.

Påvirker utøvernes reaksjonsevne, hurtighet og utholdenhet.

 

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Valgfri lek (gulrot)

Til slutt velger jeg å la utøverne velge den siste øvelsen/leken. Dette benyttes som en slags gulrot (premie) som utøverne kan glede seg til mot slutten.

 

Dette gjør jeg for å motivere utøverne til å gjennomføre økta skikkelig.

Vis og forklar/oppgavestyrt

Avslutning

5 min

Kort samling m/tøying

Utøverne samles, og vi avslutter økta. Jeg spør hva utøverne syntes om økta, hva som var gøy, og om de har noen ønsker til neste gang. Mens vi prater, gjennomfører vi noen enkle tøyeøvelser.

Øke bevegelighet og unngå skader.

 

1 kommentar:

  1. Fin økt. Utøverne virket å like de ulike øvelsene godt, og var stort sett motiverte hele økten. Måtte tilpasse litt under haien kommer, og bruke 3 lag fremfor 4 som vanlig. Dette grunnet litt for få utøvere.

    SvarSlett