Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 9. januar 2018

ØKTPLAN - uke 3

NAVN: Ingvild Marie Haug
MÅLGRUPPE: Jenter og gutter 6-14 år, skiløpere i MIF-ski
HVOR: MIF-hytta
NÅR: Tirsdag 18:00-19.30
MÅL: Forbedre utøvernes utholdenhet gjennom pyramideintervalltrening på ski, og gjøre de bevisst på når hvilken intensitet gjør seg gunstig.

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
25 min
Generell oppvarmingsdel
Går rolig på ski, skøyting.
Går rolig på ski, I1-I2.
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader
-------------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere.
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere.
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige.
De kjemiske reaksjonene går raskere.
Nerveinpulsene går raskere.
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre.
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet.
Konsentrasjonsevnen øker.
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå.
Følg meg - metoden.
0 min
Uttøyningsdel
Stopper ikke for å tøye midt i økta, tøyer tilslutt.


5 min
Spesiell oppvarmingsdel
Terskeldrag.
Går et terskeldrag på tre minutter for å få i gang kroppen før intervallen. Et terskeldrag er et drag hvor man skal ligge under laktatterskelen, altså man skal ikke bli stiv. Utøverne skal da gå i I3.


Oppgavestyrt.

HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
45 min
Hoveddelen
Pyramideintervall.
Kjører pyramideintervall, 1 min - 2 min - 3 min - 4 min - 3 min - 2 min - 1 min. Pausene blir halvparten av draget, altså ½ min pause etter 1 min, 1 min pause etter 2 min osv. Intensiteten på dragene blir lagt opp etter lengden, så naturlig vil intensiteten være høyere på 1 min draget enn på 4 min draget.

For å forbedre utøvernes utholdenhet gjennom pyramideintervall.
 Oppgavestyrt.
15 min
Avslutning
Nedgåing og tøyning.
Går helt rolig i 10 minutter tilslutt, I1-I2, + 5 min tøyning på de største muskelgruppene (fremside lår, bakside lår og legg, armer).
Blodgjennomstrømning.
Hindre skader.
Øke bevegeligheten i ledd.
Følg meg - metoden.
1 kommentar: