Aktive Lokalsamfunn

mandag 22. januar 2018

Økt med SFO Wennersborg skole – Gruppe 2

Utstyr: rockeringer, vester og fløyte
Ferdighetsmål: Føle mestring ved bruk av enkle øvelser tilpasset til gruppen.
Kunnskapsmål: Hvordan lek kan fungere som trening.
Holdningsmål: Syntes timen var morsom og interessant – glede seg til neste time.


Navn: Andreas Grøterud
Mål: Bli kjent med gruppa, skape engasjement, trygghet og idrettsglede blant barna og meg som leder.
3IDA
22.01.2018
14:15-15:15
Starter med en introduksjon av meg, hvorfor jeg er her og hva gruppas skal gjøre i de kommende ukene.
Hva
Hvordan
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
-          Generell del
-    
H-


-H


h-     Doktor sisten:

- en person har den og skal ta de andre.
- når du blir tatt må du holde på stedet du er tatt mens du prøver å ta neste.
- slik bytter man på den som har sisten.
- kan variere og øke intensiteten ved å ha 2 personer som "har den"Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen, fysisk og psykisk
Hindre skader
-------------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

For å varme opp muskelgrupper som skal brukes i hoveddelen
OPPVARMING
-          Spesiell del
Snipp og snapp:


Deler inn i to og to, den ene er snipp og den andre er snapp. Man skal sitte/ligge med ryggen til hverandre på midten av salen, og når jeg sier snipp, skal snapp prøve å ta snipp før han når veggen.

Hver runde går fortløpende slit at det blir bra med aktivitet.
10 min S-del.
 

Vis og forklar.I den spesielle delen, økter intensiteten og de forbereder seg til hoveddelen.
HOVEDDEL


Lek etter ønske fra barna – Ringenes herre.

-      mark opp en vanlig kanonballbane. ved midten legger man to rockringer, en rockering i hvert felt på motstt side av hverandre. dette er en variant av kanonball. del i to lag. hvert lag velger en konge. kongen stiller seg i rockeringen på sin banehalvdel. i ringen kan ikke kongen tas. spillet starter som vanlig kanonball. når man blir truffet må man fryse til is. kongen kan befri deltagere på sitt lag ved å berøre dem. da er de igjen med i spillet. hvis kongen blir truffet når han er ute på redningsoppfrag, måp han/hun også fryse til is, og da har laget mistet kongen som kan frigjøre spillere.

kan justere spillet med antall baller og størrelse på banen.

35 min

noe av tiden borte til å sette ut og rydde bort utstyr. 


Vis og forklar.-        I denne leken er det lett å inkludere alle, leken er morsom og et stort flertall av gruppen ønsket denne leken.
-        Tror den vil skape motivasjon, aktivitet og konkurransepreg.


Avslutning:

Oppsummere timen, skryte, gi ros, motivere til neste time + felles rydding.

-        Takke for meg.

5 min. 


For å skape motivasjon til elevene.

1 kommentar:

  1. Jobber med å bli kjent med en relativt ny gruppe - i og med at jeg alltid får nye elever. Denne timen gikk greit, hadde leikaktiviteter som barna selv hadde ønsket. dette skapte god aktivitet og motivasjon.

    SvarSlett