Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 23. januar 2018

ØKTPLAN – IL BEVERN (Skiskyting)

PRAKSIS UTE I KLUBB
Henrik André Larsen
Dato – 22.01.2018                         Tid – Mandag ettermiddag                         Klasse – Il Bever´n skiskyting 11-12 år
Hovedtrener: Henrik André Larsen
Hjelpetrener: Emil André Breivik
Oppmøte: Klokka 18:00 til 19:00 – hvor utstyr (matte, skiver, osv.) er i orden.
Målgruppe – Mål gruppen for økta er unge skiskyttere i 11-12 års alderen. Dette er en relativt liten gruppe, men totalt lite erfaring med våpen osv. – ettersom de yngste klassene starter i denne alderen. Det fysiske nivået er på den måte høyere. Målgruppen skyter med støtte, og store blinker – noen skyter også med reim og små blink – stor målgruppe.


Hensikt/mål for økta: - Utvikle skyteferdigheter – gjennomføre gode seirer – under stressende situasjoner.
Skyte-momenter:
·        Bevare roen under skyting
·        Fokus på en blink
·        Gjennomføre likt hver gang
Skiteknikk-moment: «Stokke» staver og ski – komme seg kjapt ut fra standplass. Effektivt.
DELMÅL:
Sosialt mål: Barna skal igjennom kombinasjon og morsomme skyteøvelser oppleve mestring og samhold på igjennom treningen.
Holdningsmål: Treneren kan forvente at barna kommer uthvilt og motiverte til treningen.
Ferdighetsmål: Utøverne skal klare å gjennomføre gode serier, samtidig som de skal ha fokus på egen blink. Og luke ut negativ stimuli.
Kunnskapsmål: Utøverne skal innse viktigheten rundt en effektiv standplass drill og hvor mye de tjener på å ha en effektiv drill.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
25 min
OPPMØTE
Introdusere dagens økt
·        Fokusområder
·        Hva som skal gjennomgås

INTRODUKSJON
Går kjapt igjennom dagens økt – morsomme skyteøvelser og fokusområdet.

INNSKYTING
Starter med innskyting
Tre serier, hvor vi går frem og ser for hver gang.
·        15 skudd samme blink.
·        Gi tilbakemeldinger.
·        Går en liten runde rundt banen imellom – unngå å bli kalde.

Gjennomfører doktorsisten og hekse-sisten mellom skytingene.


Samler barn og voksne i en ring rundt meg. Forklarer

Gir beskjed start slutt skyting. Gir ordre når vi skal gå frem (på siden).
Gir individuelle tilbake meldinger.

Sender barnene ut på en liten «varme» runde. Unngå å bli kald.

Emil organiserer/(egenor-ganisert)
Gjelder alle de tre delene:
·        Innskyting – komme sentralt i skyte stilling.
·        Holde oppe varmen med rolig runder, mellom skytingene.
·        Sosialt, lærer seg om å trykke rolig inn. Andre må ligge helt i ro.
·        Viser hvorfor man sparer mye på et effektivt standplassopphold.
·        God oppvarming og klare for hoveddelen.
Forklare/vise

Få kontroll på gruppa – stemmebruk. Gir tegn til innskyting, forklarer runde osv.

Bruker Emil til vise og forklare.
30 min
HOVEDDEL


Dueller (sprint) 2-5 stk (tid)
To og to par går spurter mot hverandre. Hurtig tempo – alt en har.
·        To og to
·        Starter på mitt signal
·        Baklengs start osv.
·        Gjennomfører 1 serie, førstemann til stolpen etter standplass.
·        Slalom mellom kjegler.
·        Øke avstand osv.

Stafetter (om tid).
·        Samme parrene som på duellene – Litt justeringer (kjønn).
·        Jaktstart ut ifra resultat.
·        2 skytinger per utøver.
·        Strafferunder.

Dueller
Duellene går to og to. Førstemann til skyting og ut av skyting.
Den i parret som skyter best får 2 poeng, og den som kommer først til stolpen får 1 poeng.
Regner sammen en vinner tilslutten av økten.


Stafetter
Utøverne startet i tråd med resultat fra duellene. Jaktstart. 5 sekunder startintervall. Gjennomfører to serier, og derav to runder. Med strafferunder.


Øvelsene går på en hurtig standplass drill, og er svært gode opp til målet.
Øvelsene er gode fordi
·       Øver på å skyte godt under press.
·       Må være kjapp inn til førsteskudd, og ut av standplass for å kunne ta igjen tid/vinne.
·       Samtidig må man fokusere på andre arbeidsoppgaver for å treffe.

Gjør barna oppmerksomme på hvordan man gjennomfører riktig pusterytme, og at man alltid gjennomfører trykket etter pusterytmen.

Har må man også jobbe under press, for å gjøre det bra. Samtidig som man må fokusere på egen blink.

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere

Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere

Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.

Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige

De kjemiske reaksjonene går raskere

Nerveimpulsene går raskere

Samspillet mellom m. og nerver blir bedre

Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet

Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå


Forklarer /oppgave styrt.

Går igjennom de ulike øvelsene for hver gang. Emil demonstrer runder osv.

Bruker Emil aktivt til å demonstrere løype og hvordan øvelsene gjennomføres.
5 min
AVSLUTNING

Snakke med barna hvordan de syntes økta var – eventuelle spørsmål/ønsker?

Samles sammen med stolpen. Snakker om økta.
Spørsmål om fokusområder osv.  
 Får en liten evaluering av økta. Hva de syntes?

Hva skal jeg gjøre bedre og annerledes neste gang. Eventuelle ønsker.
Vise og forklare1 kommentar:

  1. Glemte å legge ut planen før økta. Men uansett: Økten gikk veldig bra. Fikk gjennomført alt unntatt stafettene. dette er det flere grunner til. Som vanlig brukte vi lang tid på innskytning - men ikke lite aktivitet. Ettersom skytehastigheten er veldig variende fra person til person ble det mye "venting" for mange. Her gjennnomførte vi teknikk og leker. Fikk gjennomført duellene noe som var en stor suksess. Bra matching og målet om konkurransespesifisitet ble oppnåd.

    Til neste gang kan jeg kanskje gå enda mer inn på ver utøver med både tilbakemeldinger og positive tilbakemeldinger. Fikk bare fokusert ekstra nøye på en utøver. Som faktisk skøyt bedre igjennom økten.

    SvarSlett