Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 9. januar 2018

ØKTPLAN - uke 4

NAVN: Ingvild Marie Haug
MÅLGRUPPE: Jenter og gutter 6-14 år, skiløpere i MIF-ski
HVOR: MIF-hytta
NÅR: Torsdag 18:00-19.15
MÅL: Forbedre utøvernes teknikk gjennom rolig gåing, spesifikk trening og observasjon.

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
15 min
Generell oppvarmingsdel
Går rolig på ski, klassisk.
Går rolig på ski, I1-I2.
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader
-------------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere.
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere.
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige.
De kjemiske reaksjonene går raskere.
Nerveinpulsene går raskere.
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre.
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet.
Konsentrasjonsevnen øker.
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå.
Følg meg - metoden.
0 min
Uttøyningsdel
Stopper ikke for å tøye midt i økta, tøyer tilslutt.


15 min
Spesiell oppvarmingsdel
Går rolig på ski, uten staver.
Tar av stavene og fortsetter rolig gåing i I1-I2 uten staver. Gjør dette for at utøverne skal få trene på balanse og tyngdeoverføring før vi starter med ren teknikk, og for at utøverne skal få inn en god takt og rytme i gåingen.

Oppgavestyrt.

HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
35 min
Hoveddelen
Teknikk.
Fortsetter å gå med staver i 15 minutter, mens jeg som trener går bak hver enkelt og observerer teknikk og kommenterer. Går så i slak motbakke, frem og tilbake, med fokus på diagonalgang og staking med fraspark. Jeg ser også på her og kommenterer og veileder. Går tilslutt på flate med fokus på staking. Samme kommentering og veiledning her.

Hver utøver skal få konkrete arbeidsoppgaver å jobbe med, med tanke på teknikk.
For å forbedre utøvernes teknikk ved å øve på de forskjellige stilartene og ved å gi konstruktive tilbakemeldinger og arbeidsoppgaver til hver enkelt.
 Vise og forklare - metoden.
10 min
Avslutning
Nedgåing + tøyning.
Går helt rolig i 8 minutter tilslutt, I1-I2, + 2 minutter med lett uttøyning av de store muskelgruppene (fremside lår, bakside lår og legg, armer).
Blodgjennomstrømning.
Hindre skader.
Øke bevegeligheten i ledd.
Følg meg - metoden.
1 kommentar: