Aktive Lokalsamfunn

søndag 28. januar 2018

Skavanger SFO uke 5 2018

Skavanger SFO uke 5



NAVN: Ola Huse                                                                                                          DATO: 29.01.2018

MÅL FOR ØKTA: Bli kjent med gruppa ved hjelp av sosiale leiker og lagspill
-        Ferdighetsmål: Mestre øvelsene. Koordinasjon og samarbeid.
-        Kunnskapsmål: Ønsker at elevene skal bli godt kjent med lekene
-        Holdningsmål: Gjennom leik håper jeg gruppa føler det er et trygt miljø, som er åpent for feil og læring. Lytte til beskjeder.

STED: «Judo-Salen» ved SFO

UTSTYR: Kjegler for avgrensing, høyttaler, ball, erteposer














Tid/utstyr














Hva














Hvordan














Hvorfor














Metode/kommentar
15 min totalt

4 min på hver min






4 min
3 min
















Hoveddel
30-35 min
10 min








10 min









10-15 min




Avslutning
5-7 min

Oppvarming

Generell del







Spesiell del














































Marihønesisten
En har den, blir man tatt skal man ligge på ryggen og sprelle med armer og bein til noen kommer bort og vipper deg over på alle fire.

Forslag fra barna?


Stiv heks m dans
En til to som har’n. Skal prøve å ta de andre. De som blir tatt blir gitt en dansebevegelse. Må gjøre den helt til noen frie kommer og gjør det samme.

Stiv heks
Blir man tatt skal man stå med spredte ben til noen krabber mellom dem.










Min ertepose
Deler barna opp i fire lag, ett i hvert hjørne. Alle erteposene ligger i midten av salen. På signal skal barna hente én (1 stk) ertepose og løpe tilbake til sitt hjørne. Dette gjøres helt til det ikke er flere erteposer igjen. Da teller barna selv opp og finner ut hvem som har vunnet.



Haien kommer
En deltager er hai og står på et avgrenset område i midten av "havet". De andre deltagerne deles opp i fiskeslag og står i hvert sitt hjørne. Instruktør sier hvilke fisker som skal ut og svømme. Disse skal da sirkle rundt haien. Instruktøren roper plutselig "haien kommer" og da skal haien ta så mange fisker han kan mens fiskene rømmer tilbake til sitt hjørne.



Stikkball
En ball. Tre skritt. Hodet er fritt. Alle mot alle. De som blir skutt kommer ut når den som skjøt deg selv blir skutt. Flere baller etter hvert.

Setter oss ned og jeg spør hva de likte og ikke likte, og eventuelt hva de vil gjøre neste gang. Avslutter med high-five til alle, se alle i gruppa.



Øke motivasjonen
Forebygge skader
Øker prestasjonsevnen fysisk og psykisk
Varme opp muskler og ledd slik at:
Blod og vevsvæske flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og oksygen til musklene går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til musklene går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom muskler og nerver forbedres
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
Øke kroppstemperaturen med ca. to grader




Skape trygge rammer for videre utvikling i gruppa. Kjente leker som mange liker og som mange er trygge med.






























Vis og forklar / apemetoden


























Vis og forklar / apemetoden


































1 kommentar: