Aktive Lokalsamfunn

søndag 7. januar 2018

Skavanger SFO uke 2 2018

Skavanger SFO uke 2

NAVN: Ola Huse                                                                                                          DATO: 07.01.2018

MÅL FOR ØKTA: Bli kjent med gruppa ved hjelp av sosiale leiker og lagspill
-        Ferdighetsmål: Mestre øvelsene.
-        Kunnskapsmål: Ønsker at elevene skal bli godt kjent med lekene og føle noe mestring
-        Holdningsmål: Gjennom leik håper jeg gruppa føler det er et trygt miljø, som er åpent for feil og læring

STED: «Judo-Salen» ved SFO

UTSTYR: Ertepose/softball, klokke, fløyte, høyttaler


Tid/utstyr


Hva


Hvordan


Hvorfor


Metode/kommentar
15 min totalt

8 min
7 minHoveddel
30-35 min
15 min

10 min

10 min

Avslutning
5-7 min
Oppvarming

Generell del
Spesiell del Avslutte


Navnebølge
Alle står i en ring. En person starter med å si navnet sitt og gjør en bevegelse. F.eks. "Jeg heter Hanne og gjør slik" hvoretter personen hopper. Etterpå svarer alle: "Hei Hanne, du gjør sånn" – og alle hopper. Kaster ballen til en annen som gjør det samme. Dette fortsetter hele veien rundt, én gang.

Resterende tid brukes til Stiv heks (kompliment-versjon).
Avgrens et aktivitetsområde. Dette er en sistenlek hvor ett barn skal være stiv heks, og de andre barna er frie. Heksa skal ta de frie barna. De barna som blir tatt, må sette seg ned og blir først fri igjen når et fritt barn løper bort til dem og gir dem et kompliment. Vil at de skal gi nytt kompliment hver gang.

Bil og garasje
Alle finner en partner og stiller seg opp parvis i en stor ring. En er bil og en er garasje. Bilen står på knær mellom bena til garasjen. Leken går ut på at bilen skal ut av garasjen, løpe rundt hele ringen og tilbake gjennom garasjen (beina til partneren) og inn til midten av ringen. Førstemann vinner. Bytter roller etter en runde. Variere med hvordan de skal bevege seg rundt ringen (krabbe, hinke, rulle osv.)


Hauk og due
En deltaker er hauk, en annen er duemor. Resten er duebarn. Duemor står i den ene enden av området, duebarna i den andre enden, mens hauken står midt i mellom. Duemor roper: "Alle mine duer fly ut!" Duebarna svarer: "Vi tør ikke for hauken tar oss!" "Kom allikevel!" roper duemoren. Duene skal forsøke å løpe over til duemoren uten å bli tatt av hauken. Hvis duebarna blir tatt av hauken, blir de også hauker som skal ta de resterende duebarna.


Rødt og grønt lys
Det trekkes to streker med ca. 10 meters avstand. En av deltakerne er politi og står ved den ene streken, de andre står ved den andre streken. Når politikonstabelen står med ryggen til, er det grønt lys. Da kan fotgjengerne forsøke å nærme seg politikonstabelen. Når politikonstabelen snur seg, er det rødt lys. Da må fotgjengerne stå helt stille. Dersom politikonstabelen ser noen som beveger seg, må de gå tilbake til utgangspunktet. Poenget er å komme seg helt frem til politikonstabelen ute å gå på "rødt lys". Den som klarer det, blir ny politikonstabel.

Musikkstopp
Samme som rødt og grønt lys, men med at det spilles musikk som de danser til. Fryse når musikken stopper. Ikke bevege seg over salen, men ryker ut om de beveger seg etter musikken har stoppet.
Setter oss ned og jeg spør hva de likte og ikke likte, og eventuelt hva de vil gjøre neste gang. Avslutter med high-five til alle, se alle i gruppa.
Øke motivasjonen
Forebygge skader
Øker prestasjonsevnen fysisk og psykisk
Varme opp muskler og ledd slik at:
Blod og vevsvæske flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og oksygen til musklene går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til musklene går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom muskler og nerver forbedres
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
Øke kroppstemperaturen med ca. to grader


Skape trygge rammer for videre utvikling i gruppa. Kjente leker som mange liker og som mange er trygge med.
Vis og forklar / apemetoden
Vis og forklar / apemetoden
1 kommentar:

  1. God økt, følte jeg fikk gitt et godt og tydelig bilde av min rolle til de som var nye på gruppa. Halve gruppa er nye folk og resten er noen av de jeg hadde før jul. Kunne hatt et mer deltagningrettet fokus på bil og garasje, istedenfor å vinne. Musikkstopp var gøy, rødt og grønt lys gikk de lei etterhvert.

    SvarSlett