Aktive Lokalsamfunn

onsdag 10. januar 2018

Øktplan uke 2 - K3 barneklatring

NAVN: Håkon Lund
MÅL: Påvirke barnas generelle styrke i oppvarmingen.
MÅLGRUPPE: Barn i alderen 6-13 år
DATO: 11.01.2018
TID OG STED: Skrimhallen, 17:30 – 19:00
UTSTYR: Softball og kjegler
ANTALL UTØVERE: 25

DELMÅL: fokus på allsidige øvelse
SOSIALT MÅL: Leke gøye leker og ha det gøy sammen i gruppe.
HOLDNINGSMÅL: Høre på beskjeder når de blir gitt.
FERDIGHETSMÅL: Få bedre teknikk i klatring.
KUNNSKAPSMÅL: Bli mer fokusert på klatreteknikken de bruker.

Oppvarming
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Liten intro av hva vi skal gjøre i dag (dele gruppa i to), alle sitter i ring. (5 min)
- Streksisten (5 min)
- Styrkesisten (Haien kommer med styrkeøvelser) (~10 min)

Streksisten
Sisten med bruk av kun de strekene som er på bakken. Det er krevende så de må antageligvis gå fort, i stedet for å løpe. Derfor passer denne i starten for å få en gradvis økning av

Styrkesisten
Dette er veldig likt stiv heks. Når de blir tatt av den som har den skal man stille seg opp på vanlig måte. For å bli fri må man få en til å komme bort til seg, og sammen gjøre to repetisjoner av en øvelse. Enten pushups, spensthopp eller situps.
20 min
Vise-forklare-metoden
- Dette er en vri på en ganske vanlig sistenvariant, derfor regner med at dette blir rask aktivisering.

- Dette er en annen versjon av stiv heks, enn den vanlige. Hvis man blir tatt skal man stå vanlig som når man blir tatt, men istedenfor å bli fri ved at noen krabber mellom beina, skal man ta to styrkeøvelser sammen. Enten pushups, situps eller spensthopp.
- Stikkball med styrkeøvelser (~10 min)
Stikkball
Stikkball er en lek de fleste kan. Den går utpå at man skal skyte på andre med en softball. Hvis man blir skutt må man løpe på den rød tjukkasen og ta 5 spensthopp, 5 pushups eller 5 situps.
Siste runde kan kjøres slik at man har shootout. Hvis man blir skutt, går man og klatrer.
Kan også avgrense området med kjegler.
10 min
Vise-Forklare-metoden
- løping varmer opp de store muskelgruppene.
- Kasting varmer opp armene som vi skal bruke under klatringen
-Styrke øvelser som straff varmer opp musklene og utfordrer styrken til barna.
Hoveddel
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Klatring Vi klatrer og foreldre sikrer, vi deler oss ikke opp men har fokus på å klatre mest mulig. Jeg har fokus på de barna som er ved buldreveggen for å vise dem litt teknikk og for å komme med tilbakemeldinger til dem.
45 min


Alle kan klatre så jeg konsentrerer meg om de som er ved buldreveggen og har teknikk med dem.
Vise-Forklare-metoden
Klatring er en individuell aktivitet og det er vanskelig å ha noe opplegg på dette for så små barn med forskjellige forutsetninger. Jeg har derfor litt teknisk trening for de som vil på buldreveggen og prøver å gi tilbakemelding til de som går dit.
Avslutning
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Avslutning med info om neste trening.
Avslutning i ring
-Alle sitter i en ring
5 min
Vise-forklare- metoden
Avslutte økta i hyggelige omgivelser for å skape et godt og trygt miljø.


1 kommentar:

  1. Denne økta gikk ganske bra! Oppvarmingen gikk fint. Etter oppvarmingen fokuserte jeg mest på de som buldra, og det gikk fint. Etterhvert blir barna litt leie, og mange blir litt slitne etter klatringa. Derfor starta jeg litt stikkball.

    SvarSlett