Aktive Lokalsamfunn

mandag 29. januar 2018

ØKTPLAN; GAMLEGRENDÅSEN SFO, ØKT 14

Økt 14

NAVN: Ylva Reiten                                           
DATO FOR GJENNOMFØRING: 29.01.2018
HVA: SFO Gamlegrendåsen, 1. klasse
            Gruppa består av 10-13 barn som av ulike grunner kan ha stort utbytte av å være med på prosjektet.
HOVEDMÅL: Bedre den utholdende styrken og den aerobe utholdenheten. 
Ferdighetsmål: Mestre alle lekene
Kunnskapsmål: Samarbeide med hverandre
Holdningsmål: Skape et trygt og inkluderende miljø
Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
10 min
Oppvarming

Forenklet versjon av «Hoppsann»  


Legger ut rockeringer på hele gulvet. Alle løper først rundt i ring før vi prøver å leke sisten. Blir man tatt må man gå på utsiden av ringene og ta 5 froskehopp. Lik straff dersom man tråkker utenfor ringen.
Hindre skader
Øke prestasjonsevnen
Øke motivasjonen


Vise og forklare/apemetoden


40 min
Hoveddel

Dansk stikkball

Dosisten


Stiv heks


1 ball, hele salen. De som blir skutt må ta 5 burpees. Hodet er med.

Den som blir tatt setter seg på huk og venter på å bli befridd av en av de andre elevene. 

Sistenvariant. Den som blir tatt må ta jumping jacks til han blir befridd ved at en av elevene krabber mellom beina.


Leker som krever noe bruk av spenst i de ulike straffene. Krever lite utstyr og egner seg derfor godt til å gjennomføres i trimrommet.
Vise og forklare
5 min
Avslutning
Noen ønsker for neste gang? 

Kort avslutning da jeg erfarte sist at barna ikke har tålmodighet til å gjøre noen «rolige» avslutningsaktiviteter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar