Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 9. januar 2018

ØKTPLAN – IL BEVERN (Skiskyting)

PRAKSIS UTE I KLUBB
Henrik André Larsen
Dato – 08.01.2018                         Tid – Mandag ettermiddag                         Klasse – Il Bever´n skiskyting 11-12 år
Hovedtrener: Henrik André Larsen
Hjelpetrener: Emil André Breivik


Oppmøte: Klokka 18:00 til 19:00 – hvor utstyr (matte, skiver, osv.) er i orden.
Målgruppe – Mål gruppen for økta er unge skiskyttere i 11-12 års alderen. Dette er en relativt liten gruppe, men totalt lite erfaring med våpen osv. – ettersom de yngste klassene starter i denne alderen. Det fysiske nivået er på den måte høyere. Målgruppen skyter med støtte, og store blinker – noen skyter også med reim og små blink – stor målgruppe.
Hensikt/mål for økta: - Få inn en tydelig, bevisst og effektiv standplassdrill – inngang til utgang.
Momenter:
Skyte-momenter: Kjapt ned til første førsteskudd. Dette innebærer effektiv standplassdrill.
Skiteknikk-moment: «Stokke» staver og ski – komme seg kjapt ut fra standplass. Effektivt.
DELMÅL:
Sosialt mål: Barna skal igjennom kombinasjon og morsomme skyteøvelser oppleve mestring og samhold på igjennom treningen.
Holdningsmål: Treneren kan forvente at barna kommer uthvilt og motiverte til treningen.
Ferdighetsmål: Utøveren skal klare å gjennomføre like mange pust mellom hvert skudd, og fyre av skuddet kjapt etter frysepunkt.
Kunnskapsmål: Utøverne skal innse viktigheten rundt en effektiv standplass drill og hvor mye de tjener på å ha en effektiv drill.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
25 min
OPPMØTE
Introdusere dagens økt
·        Fokusområder
·        Hva som skal gjennomgås

INTRODUKSJON
Går kjapt igjennom dagens økt – snakker kjapt om drill og liggestilling. Fokusområder.

INNSKYTING
Starter med innskyting
Tre serier, hvor vi går frem og ser for hver gang.
·        15 skudd samme blink.
·        Gi tilbakemeldinger.
·        Løper liten runde rundt banen imellom – unngå å bli kalde.

Gjennomfører doktorsisten og hekse-sisten mellom skytingene.


Samler barn og voksne i en ring rundt meg. Forklarer

Gir beskjed start slutt skyting. Gir ordre når vi skal gå frem (på siden).
Gir individuelle tilbake meldinger.

Sender barnene ut på en liten «varme» runde. Unngå å bli kald.

Emil organiserer/(egenor-ganisert)
Gjelder alle de tre delene:
·        Gir både utøvere og foreldre et lite «innblikk» i det riktige avtrekket, og stilling. 
·        Innskyting – komme sentralt i skyte stilling.
·        Holde oppe varmen med rolig runder, mellom skytingene.
·        Sosialt, lærer seg om å trykke rolig inn. Andre må ligge helt i ro.
·        Viser hvorfor man sparer mye på et effektivt standplassopphold.
Forklare/vise

Få kontroll på gruppa – stemmebruk. Gir tegn til innskyting, forklarer runde osv.

Bruker Emil til vise og forklare.
30 min
HOVEDDEL


Forfølgelseskomb
Gjennomfører en fin øvelse som heter forfølgelseskomb.
·        Så mange fulle serier en trenger
·        For å klare å skyte ned 10/10 blinker.
·        Kort runde imellom

Dueller (sprint) 2-5 stk (tid)
To og to par går spurter mot hverandre. Hurtig tempo – alt en har.
·        To og to
·        Starter på mitt signal
·        Baklengs start osv.
·        Gjennomfører 1 serie, førstemann til stolpen etter standplass.
FORFØLGELSE -EMIL
Utøverne starter i en rekke. Deretter går de rolig. Dette er en konkurranse, hvor den eneste måten man kan «ta igjen» andre er å ha en effektiv standplassdrill. Med andre ord kan man bare ta igjen tid på standplass. Vinneren kåres når topp 3 har skutt 10/10.

Dueller
Duellene går to og to. Førstemann til skyting og ut av skyting.
Den i parret som skyter best får 2 poeng, og den som kommer først til stolpen får 1 poeng.
Regner sammen en vinner tilslutten av økten.

Øvelsene går på en hurtig standplass drill, og er svært gode opp til målet.
Øvelsene er gode fordi
·       Øver på å skyte godt under press.
·       Må være kjapp inn til førsteskudd, og ut av standplass for å kunne ta igjen tid/vinne.
·       Samtidig må man fokusere på andre arbeidsoppgaver for å treffe.

Gjør barna oppmerksomme på hvordan man gjennomfører riktig pusterytme, og at man alltid gjennomfører trykket etter pusterytmen.

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere

Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere

Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.

Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige

De kjemiske reaksjonene går raskere

Nerveimpulsene går raskere

Samspillet mellom m. og nerver blir bedre

Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet

Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå


Forklarer /oppgave styrt.

Går igjennom de ulike øvelsene for hver gang. Emil demonstrer runder osv.

Bruker Emil aktivt til å demonstrere løype og hvordan øvelsene gjennomføres.
5 min
AVSLUTNING

Snakke med barna hvordan de syntes økta var – eventuelle spørsmål/ønsker?

Samles sammen med stolpen. Snakker om økta.
Spørsmål om fokusområder osv.  
 Får en liten evaluering av økta. Hva de syntes?

Hva skal jeg gjøre bedre og annerledes neste gang. Eventuelle ønsker.
Vise og forklare1 kommentar:

  1. Økten gikk veldig bra. Det var ca. 8 stk på trening, og de fulgte alle sammen med. De var flinke til å følge med på beskjeder. På bakgrunn av dette klarte jeg å gjennomføre hele økten som planlagt,og ungene skjønte poenget med å være rask ut av standplass. På denne måten nådde jeg målet mitt.

    En ting som ikke var fullt så bra var den forfølgelseskomben. Det tok litt tid å forklare å gjennomgå øvelsene, ettersom det var noen som ikke forsto det helt ordentlig. Men vi fikk gjennomført, og ungene skjønte "greia" etterhvert som leken utartet seg.

    SvarSlett