Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 9. januar 2018

Idun Grønli, Raumyr SFO - Økt 12, uke 2

Idun Grønli
Sted: Raumyr SFO
Tid: 14.00-15.00
Mål: forbedre barnas hurtighet gjennom lekpreget aktivitet.
Utstyr: ball, kjegler, "bukk".

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
Bruker 3 – 5 minutter.
Oppstart. Samler alle barna i midtsirkelen og forklarer hva vi skal gjøre. Bruker kort tid på dette da det som regel er en god del forsinket. Hører om hva som har skjedd i jula og sier ordentlig hei til alle. 
Klapper den rytmen vi har blitt enige om, og vi samles i midten. Går eventuelt over de «reglene» om de ikke klarer å sitte i ro eller være stille.
Jeg synes det er en fin måte å få hilst på alle sammen og få satt grunnlaget for økta. Her sier jeg ifra om mine forventninger, og de vet da hva de må forholde seg til.
Her snakker jeg kun til de.
8 min
Generell del
Stiv heks

En eller to blir tildelt rollen som heks(er), og de andre skal prøve å ikke bli tatt. Blir man tatt må man stå med beina fra hverandre og gjøre det tydelig at man er tatt. For å kunne delta igjen må en som ikke er tatt krabbe mellom beina igjen. 
Vi varmer opp for å øke motivasjonen, øke prestasjonsevnen fysisk og psykisk, omstille kroppen fra hvile til arbeid. Oppvarming forebygger også skader.Vis og forklar.
Barna kan som regel disse lekene, så det er ikke alltid jeg trenger å bruke metodene like mye – men i utgangspunktet, tenkt at de ikke vet hvordan leken fungerer, velger jeg vis og forklar. 
12 min
Spesiell del
Hauk og due
Denne leken er de godt vant med, og de liker den godt - så bruker denne for å sette i gang.
Hauk og due foregår på følgende måte:
En får være duemor, og skal stå på en side av en inndelt bane. I midten skal det stå en hauk, og helt på andre siden fra duemor, skal duebarna stå. Duemor starter med å si «alle mine duer kom hjem fra fjellet», mens duebarna svarer «vi tør ikke, hauken tar oss». Duemor avslutter med å rope «kom allikevel». Duebarna må da komme seg over på andre siden uten å bli tatt av hauken. Blir man tatt er man også hauk.
Den spesielle delen går mer på hurtighet, som er øktas tema. Leken er også velkjent for barna, og jeg bruker derfor ikke mye tid på å forklare og vise.
Utfordringa her er at ikke alle innrømmer at de blir tatt – det skal vi jobbe med. Alle må være ærlige.
Forklarer. Denne leken kan de, hvis ikke hadde jeg valgt vis og forklar. Er det noen som er usikre går jeg grundig igjennom og viser for å klargjøre.
12 min
12 min
Hoveddel
Reven og høna.Tvekamp
Alle barna ligger i en ring (på magen). Alle skal ha en partner. Et av parene blir valgt ut til å jage og bli jagd. Den som blir jagd må legge seg ned ved siden av et tilfeldig par, og da må den som ligger ytterst (på andre siden) opp og løpe og unngå å bli tatt. Om man blir tatt skal man selv jage den andre.

Denne leken/øvelsen går både på hurtighet og reaksjonsevne. Jeg deler gruppa i to, og deler de inn i nummer (fra 1 og oppover) – det vil si at jeg får to grupper, og det er to stykker med samme nummer. Gruppene blir plassert med god avstand fra hverandre på en linje, og i midten mellom de skal det ligge en gjenstand (en ball eller ertepose e.l.). Når jeg roper ut et nummer må de som har det nummeret løpe, det vil si at to stykker løper (en fra hver gruppe). Om å gjøre å få tak i gjenstanden i midten.
Dette er en lek som stimulerer hurtighet, selv om det fortsatt er gjennom leik. Den er med på en gradvis progresjon, og er en morsom måte å leke/trene på.Leken går som sagt på både hurtighet og reaksjonsevne. Den er spennende og passer bra i gruppa, da det er mye konkurranseinstinkt. Passer på å presisere viktigheten av å ikke være voldsomme.Vise og forklar.
Vis og forklar.5 min
Avslutning
Samler alle sammen i midten av salen og spør om hvordan de synes økta har vært. Sier også ifra om ting jeg synes har vært bra og ikke fullt så bra.
Gjør dette for å vite litt om hvordan de føler det er, og i tillegg gjøre de mer trygge på at de kan si hva de mener.

1 kommentar:

  1. Økta gikk så som så. Elevene kom enda senere enn de pleier, og jeg tenker jeg skal ta en snakk med lærer/leder på SFO. Har skjønt at de spiser før de kommer til meg, og de må derfor være ganske effektive. De hadde mye på hjertet etter juleferie, så vi tok en liten runde med hva de hadde gjort før vi satt igang. De hørte etter, men må fortsatt passe på å ikke snakke i munnen på meg eller gå før jeg har sagt de kan gå. Det var noen som gjentakende bare "sleper" seg gjennom og klager, og jeg ga de klar beskjed om at om de skal være med så får de gjøre en innsats, hvis ikke kan de bli sittende på siden. Neste uke prøver jeg med ispinner med navn på for å trekke grupper/partnere og for å organisere leken på en litt mer morsom måte - de som ikke hører og blir snakket til 3 ganger får sette seg i timeout.

    SvarSlett