Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 9. januar 2018

Periodeplan Raumyr. Uke 2- uke 5

Navn: Josefine Grantangen
Dato: Fra uke 2, til uke 5
Gruppe: 3. klasse, 9-10år
Sted: Raumyr skole
Tid: 14:00 – 15:00           
Ferdighetsmål: Få alle engasjert.

Kommentar/ organisering: Jeg har valgt å ikke vektlegge de faktorene som barn under utvikling har godt av. Heller fokusere på den positive virkningen av den fysiske aktiviteten. Med det mener jeg at jeg kommer til å velge populære leker, fortsatt prøve nye, men holde mer fokus på a engasjere alle barna enn å «trene» dem. I form av at de får en positiv psykisk virkning, heller enn positiv fysisk.


Uke
Innhold
Uke 2
Bli kjent med de nye og se hvordan gruppa ser ut. Ha litt øye- hånd koordinasjon, i from av ballspill. Litt samarbeid, fokus på trivsel. Fokus på aktivisering og utholdenhet gjennom lek aktiviteter.
Uke 3
Påvirke barnas basis- egenskaper. Samarbeid, fokus på trivsel. Fokus på aktivisering og utholdenhet gjennom lek aktiviteter.
Uke 4
Påvirke barnas basis- egenskaper. Samarbeid, fokus på trivsel. Fokus på aktivisering, med litt lett styrke og bevegelighet gjennom lek aktiviteter.
Uke 5
Påvirke barnas basis- egenskaper. Samarbeid, fokus på trivsel. Fokus på aktivisering og utholdenhet gjennom lek aktiviteter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar