Aktive Lokalsamfunn

søndag 31. januar 2021

Treningsledelse, økt med 13-16 Svene il Uke 5

 

Dato: 01.02.21

Tema: Skitur på blefjell, rolig langkjøring + litt fart og variasjoner

Mål: Påvirke elevens aerobe utholdenhet og evne til å utvikle kraft på ski.

Ferdighetsmål: Påvirke elevenes evne til å gå langt på ski og deres evne til å gå hurtig når de er slitne.

Kunnskapsmål: Lære om langkjøring og hvorfor dette er viktig.

Holdningsmål: Gjennom denne økta, skal utøverne oppleve at de kan trene på mange ulike måter for å gjøre treningen inspirerende og morsom hvis det ikke er mulig å gjennomføre som normalt.

Tid: 1t 15-30 min

Antall elever: Ca. 5-6

Alder: 13-16 år

Målgruppe: Ungdommer fra 13-16, gutter og jenter. Driver med skiskyting, ulikt nivå og alder. Utøvere som er ganske vandt til trening.

Utstyr: Ski og skisko + riktig klær (kaldt)


OPPVARMING

Tid: 35 min

 

TID

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE

30-40 min

Introduksjon, fortelle om mine mål for treningen sammen med dem.

 

G-del:

Rolig oppvarming på ski 30-40 minutter

G-del:

Vi går helt rolig i 30-40 minutter før vi går over på s-del.

·         Øke motivasjonen

·         Øke prestasjonsevnen

·         Hindre skader

------------------------------------------------------------------

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
-Blodet og vevsvæsken flyter lettere
-Transporten
av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
-Overføringen
av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
-Musklene
, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
-De
kjemiske reaksjonene går raskere
-Nerveimpulsene
går raskere
-Samspillet
mellom m. og nerver blir bedre
-Oppmerksomheten
mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
-Konsentrasjonsevnen
øker
-Spenningen
i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

Vise og forklar

5 min

 S-del:

 

 3 Stigningsdrag

 

 

Vi kjører 3 stigningsdrag for å bli klar til litt stafettleik.

Øvelsen bidrar til at elevene får økt intensitet i s-delen og gir en gunstig overgang til hoveddelen. .

Vise og forklar

 

 

HOVEDDEL

Tid: 35 min

 

TID

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE

20 min

 Stafettleik, vi kjører 3-2 personer på lag, korte etapper med vendinger og variasjoner

 Deler opp i lag på 2-3 personer og kjører noen stafetter med variasjoner. Vender rundt drikkebelte i andre enden av løypa før veksling.

 

Variasjoner:

-Uten staver

-Staking

·         1 stav

·         Andre staven

-1 ski

Ved hoveddelen ønsker jeg å bidra til øvelser som utfordrer utøverne og bidrar til litt moro under langkjøring.

 

 

Del 1:

Oppdagende læring – situasjonsbetinget.

 

Jeg viser og forklarer hva som skal gjøres, deretter vil jeg gi tilbakemelding og motivere de under konkurransene slik at det blir best effekt ut av treningen

 

 

AVSLUTNING

Tid: 20 min

 

TID

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE

20 min

Rolig skate hjemover fra der vi leika, ca 20 min eller lignende.

 

 

 

 Gå rolig tilbake fra der vi leika og hadde stafett.

Påskynde restitusjonen, og roe ned intensiteten + å fullføre langkjøringa.

Vise og forklar

 

1 kommentar:

  1. Vurderingsøkt med Damien.
    Økta gikk fint, vi hadde langkjøring. Ettersom det var litt sykdom rundt om, så ble det bare 2 som møtte opp. Det gikk fint, Vi hadde en fin økt i fint nattvær. Ga de en teknikkoppgave midtveis slik at de kunne ha dne u "bakhodet" resten av økta, uten at jeg maser på de. Avbrekket med stafett var veldig greit, så det tror jeg de likte.

    SvarSlett