Aktive Lokalsamfunn

torsdag 28. januar 2021

Økt 15 Uke 4 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Div. utstyr i gymsalen

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

5 min

Oppstart

Utøverne samles og får vite hva som skal skje på treningen. Kort opprop og forklaring av første øvelse/lek. Siden det er første ordentlige økt med barna spør jeg de også om å fortelle litt om seg selv, for å gjøre det lettere å lære seg navnene deres.

Legge et godt grunnlag for resten av økta.

 

5 min

G-del:

Streksisten

Sistenlek hvor utøverne kun kan bevege seg på strek-oppmerkinger i gymsalen. Underveis kommer ulike bevegelses-utfordringer, som å:

-        Gå på tærne

-        Hinke

-        Hoppe

-        Gå baklengs

-        Gå sidelengs

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

S-del:

Sykehussisten

Før leken begynner defineres et område (tjukkas) som «sykehus». En person har sisten, og når han/hun tar på utøverne, må utøverne holde hånden sin på det området det blir tatt på (om man blir tatt på høyre kne må man holde armen på høyre kne osv.) For å kunne bevege seg vanlig, må man gå til «sykehuset». 

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

Hoveddel

10 min

Blodpotet

Sistenlek. Utøverene som har sisten kalles «blodpotet», de andre kalles bare «potet». Alle utøverne skal bevege seg rundt omkring i blinde. Blodpotetene skal forsøke å ta potetene. Om dette skjer, skal blodpoteten hviske «blodpotet» til poteten. Når potetene blir tatt, skal de skrike som om de dør, og er ute av leken. Poteten som står igjen sist vinner.

 

Blodpotet er en engasjerende lek som tester utøvernes fokus, hørsel, og ulike deler av hjernen.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Stikkball med vri

Stikkball. Når utøverne blir skutt, setter de seg ned, og må få tak i en ball de kan sentre til en annen sittende utøver for å befris.

Påvirker utøvernes skuddteknikk, bevegelighet, hurtighet, utholdenhet og taktiske ferdighter.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

20 min

Capture the flag – kanonball versjon

Utøverne deles inn i 2 lag som får hver sin side av hallen. Lagene får mulighet til å sette frem ulikt utsytr og lage seg hver sin base. Det plasseres et flagg i midten av banen. Målet er å fange flagget og beholde det i basen sin, med en tidsbegrensing på rundt 5 minutter. Hvert lag får et visst antall baller, som de kan skyte motstanderne med. Om man blir skutt er man ute av spillet. Om hele laget blir skutt før tiden er ute vinner motsatt lag.

 

Veldig engasjerende lek som får utøverne i humør. Tester utøvernes utholdenhet, skuddteknikk, hurtighet, smidighet og taktiske egenskaper.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Ulike stafetter

Lenke-stafett: Utøverne deles inn i 2 lag og får tildelt hvert sitt tau. Den først som løper tar med seg tauet, og når han/hun kommer tilbake til start slenger nestemann seg på tauet. Slik holder det på til alle på laget er på tauet, og laget som først får alle mann i mål vinner.

Tjukkas-stafett 1: Det deles inn i 2 lag. Lagene får tildelt hver sin tjukkas. Lagene får i oppgave å flytte tjukkasen så fort som mulig fra den ene enden av hallen til den andre et bestemt antall ganger (kan variere). Om det går for lett får de i oppgave at en at utøverne skal legge seg på tjukkasen når den flyttes.

Tjukass-stafett 2: I likhet med stafett 1 skal utøverne flytte tjukkasen fra den ene enden av gymsalen til den andre, men nå kan kun én utøver av gangen bevege på tjukkasen.

 

Utvikle bevegelsesmønstre, påvirke tekniske ferdigheter, aerob utholdenhet, og ulike andre fysiske egenskaper varierende ut ifra hvordan oppgavene løses.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Valgfri lek (gulrot)

Til slutt velger jeg å la utøverne velge den siste øvelsen/leken. Dette benyttes som en slags gulrot (premie) som utøverne kan glede seg til mot slutten.

Dette gjør jeg for å motivere utøverne til å gjennomføre økta skikkelig.

Vis og forklar/oppgavestyrt

Avslutning

5 min

Kort samling m/tøying

Utøverne samles, og vi avslutter økta. Jeg spør hva utøverne syntes om økta, hva som var gøy, og om de har noen ønsker til neste gang. Mens vi prater, gjennomfører vi noen enkle tøyeøvelser.

Øke bevegelighet og unngå skader.

 

1 kommentar:

  1. Fikk prøvd ut et par nye leker i dag. Fikk erfart hva som funket godt og hva som ikke falt like godt i smak hos utøverne mine. I dag var utøverne vanskeligere å ha med å gjøre enn vanlig. Jeg valgte å være litt strengere enn jeg pleier, noe som gjorde at de ble litt lettere å ha med å gjøre. Liker ikke å være streng, men ved å være streng nå slipper jeg forhåpentligvis å være det mer i fremtiden. Ellers en grei økt.

    SvarSlett