Aktive Lokalsamfunn

onsdag 20. januar 2021

uke 3 21.1.21 Il Skrim allidrett Ole Christian Nordby og Amund Vikhagen Gjendem

  Navn: Amund og Ole Christian

Sted: kongsgårdsmoen skole

Tid: 60 minutter

Utstyr: Tjukkas, benker, bukker, bommer, matter og alt annet vi kan finne.

Målgruppe: 5-6 år

 

Hovedmål:

Få barn engasjert i ulike idretter.

 

Ferdighetsmål:

Påvirke barnas koordinative egenskaper. Vi holder fokus på øye-hånd koordinasjon og balanse.

 

Kunnskapsmål:

Lære seg å leke fritt alene og sammen med andre, samt forbedring av de koordinative egenskapene.

 

Holdningsmål:

Respektere hverandre, samt bli bedre kjent med hverandre og oss.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode/kommentar

Oppvarming

Selvstendig leik

Vi drar ut tau og legger frem en tjukkas slik at de får noe å leke med mens vi venter på etterslepere. Disse elementene brukes inn i hoveddelen også.

Vi gjør dette for å la dem komme i gang på metoden de helst vil og for å vente på etterslepere.

Oppdagende læring

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode/kommentar

Hoveddel

Hinderløype

 

Evt. Ulike leker dersom situasjonen tilsier at det er lurt.

Vi  kommer til å sette opp en hinderløype som trener de fleste av ungenes koordinative egenskaper. Vi setter da bare opp mye forskjellig rundt om i salen som benker, bukker, bommer, matter, tjukkas osv. Vi tar nå i bruk elementer som scene og  utstyrsrom også fordi at de har vært elementer for forstyrrelser før.

 

Vi holder på så lenge som mulig til de slutter å ha det gøy eller de spør om å ha andre leker.

Vi prøver noe nytt og lar heller ungene selv styre det de vil gjøre under bestemte parametre. Vi har sett på hva som er forstyrrende elementer i salen og vi kommer til å bruke disse til å holde ungene mer i aktivitet slik at de best mulig kan trene opp sine koordinative egenskaper.

Vise og forklare

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode/kommentar

Avslutning

Avslutningsvis så gjør vi som vanlig og stiller noen spørsmål

 

Vi spør blant annet om de har hatt det gøy og om de gleder seg til neste gang.

Grunnen til at vi tenker å bare ha noen spørsmål, er fordi vi ønsker å høre litt fra dem og hva de tenker. I tillegg så håper vi at de er litt slitne etter økta og at de kanskje har fått brukt opp litt energi.

 

1 kommentar:

  1. Til denne økten kom det kun 5 unger, men det var på mange måter den beste økten vi har hatt. Såvidt vi har fått beskjed om var det på grunn av covid-skremsel og ikke øktene, men vi får se utover. Selve økten fungerte bra fordi vi lettest fikk til å få kontroll på dem, men måten det var satt opp på fungerte også godt.

    SvarSlett