Aktive Lokalsamfunn

torsdag 21. januar 2021

Økt 14 uke 3 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Div. utstyr i gymsalen

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

5 min

Oppstart

Utøverne samles og får vite hva som skal skje på treningen. Kort opprop og forklaring av første øvelse/lek. Siden det er første ordentlige økt med barna spør jeg de også om å fortelle litt om seg selv, for å gjøre det lettere å lære seg navnene deres.

Legge et godt grunnlag for resten av økta.

 

5 min

G-del:

Stiv heks

Én eller flere utøvere velges ut som heks, og har «sisten». Om noen blir tatt, skal heksa velge en øvelse/bevegelse/dans, som utøveren må utføre helt til h*n blir befridd. Dette skjer ved at det kommer en annen utøver og utfører bevegelsen sammen i 5 sekunder.

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

S-del:

Sykehussisten

Før leken begynner defineres et område (tjukkas) som «sykehus». En person har sisten, og når han/hun tar på utøverne, må utøverne holde hånden sin på det området det blir tatt på (om man blir tatt på høyre kne må man holde armen på høyre kne osv.) For å kunne bevege seg vanlig, må man gå til «sykehuset». 

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

Hoveddel

15 min

Haien kommer

Utøverne deles inn i 3 eller 4 lag, avhengig av antallet deltagere. Lagene får et eget navn etter en art i havet. I midten plasseres en «hai». På beskjed kommer de ulike sjøartene «ut», og løper i sirkel rundt haien. Når jeg sier «haien kommer», må utøverne løpe tilbake til sin egen base, uten å bli tatt av haien. Om man blir tatt, blir man selv hai. Slik fortsetter det til det er 1 utøver igjen.

Haien kommer er en veldig vanlig lek som de fleste kjenner til, noe som er en fordel og gjør at ikke utøverne utsettes for for mange nye leker på én gang.

Påvirker utøvernes reaksjonsevne, hurtighet og utholdenhet.

 

Vis og forklar/ oppgavestyrt

15 min

Katt og mus

Utøverne legger seg på magen 2 og 2 i sirkel. To utøvere begynner stående, den ene som «katt» den andre som «mus». Musa kan legge seg ned ved siden av et par, og da blir den i paret som ligger på motsatt side av den tidligere musa, den nye musa.

Katt og mus er en relativt vanlig lek som de fleste kjenner til, noe som er en fordel og gjør at ikke utøverne utsettes for for mange nye leker på én gang.

Påvirker utøvernes reaksjonsevne og hurtighet..

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Rødt og grønt lys

Én utøver velges ut til å være lyskryss. Når han ser mot utøverne er lyset rødt, når han ser vekk er lyset grønt. Utøverne skal forsøke å komme seg forbi lyset ved å kun bevege seg på grønt lys. Om lyset ser at en utøver beveger seg på rødt lys, må utøveren gå tilbake til start igjen.

 

Rødt og grønt lys er en veldig vanlig lek som de fleste kjenner til, noe som er en fordel og gjør at ikke utøverne utsettes for for mange nye leker på én gang.

Påvirker utøvernes reaksjonsevne, hurtighet og balanse.

 

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Ulike stafetter

Lenke-stafett: Utøverne deles inn i 2 lag og får tildelt hvert sitt tau. Den først som løper tar med seg tauet, og når han/hun kommer tilbake til start slenger nestemann seg på tauet. Slik holder det på til alle på laget er på tauet, og laget som først får alle mann i mål vinner.

Tjukkas-stafett 1: Det deles inn i 2 lag. Lagene får tildelt hver sin tjukkas. Lagene får i oppgave å flytte tjukkasen så fort som mulig fra den ene enden av hallen til den andre et bestemt antall ganger (kan variere). Om det går for lett får de i oppgave at en at utøverne skal legge seg på tjukkasen når den flyttes.

Tjukass-stafett 2: I likhet med stafett 1 skal utøverne flytte tjukkasen fra den ene enden av gymsalen til den andre, men nå kan kun én utøver av gangen bevege på tjukkasen.

 

Utvikle bevegelsesmønstre, påvirke tekniske ferdigheter, aerob utholdenhet, og ulike andre fysiske egenskaper varierende ut ifra hvordan oppgavene løses.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

10 min

Valgfri lek (gulrot)

Til slutt velger jeg å la utøverne velge den siste øvelsen/leken. Dette benyttes som en slags gulrot (premie) som utøverne kan glede seg til mot slutten.

Dette gjør jeg for å motivere utøverne til å gjennomføre økta skikkelig.

Vis og forklar/oppgavestyrt

Avslutning

5 min

Kort samling m/tøying

Utøverne samles, og vi avslutter økta. Jeg spør hva utøverne syntes om økta, hva som var gøy, og om de har noen ønsker til neste gang. Mens vi prater, gjennomfører vi noen enkle tøyeøvelser.

Øke bevegelighet og unngå skader.

 


1 kommentar:

  1. Økta gikk veldig bra. Var et par stykker som ikke kunne i dag, og vi ble dermed 6 og ikke 10 som antatt. Derfor droppet jeg katt og mus leken og la til bandy i stedet. Utøverne var veldig fornøyd med sykehussisten så jeg valgte å kjøre den litt lengre siden de var veldig aktive og motiverte i denne leken. Alt i alt en bra økt.

    SvarSlett