Aktive Lokalsamfunn

mandag 12. oktober 2020

 

IL Bever'n gruppe 11/12 - Øktplan 12.10.2020

Øktplan 1

Navn: Peder

Dato: 12.10.2020

Målgruppe: 11/12 åringene

Utsyr: Kjegler og stikkball

Periodemål: bli kjent med hverandre, lær navn og bli trygge.

Mål for økten: Bli kjent med gruppa og lære navn. Gi barna en positiv opplevelse av treningen og meg, slik at de kan glede seg til neste gang.

Varighet

Hva

Hvordan

Hvorfor

Hjelpetrener

Oppvarming:

25 min

Jeg presenter meg (5min)

Sier navn, alder, hvilken skole jeg går på og litt om min skibakgrunn.

 

 

Stikkball med styrkeøvelser (10 min) (lære navn versjon)

Vanlig stikkball regler, men når de blir skutt skal de komme bort til meg. Da sier de navnet sitt så gir jeg de en styrkeøvelse de tar 10 repetisjoner av.

 

 

Stein, saks, papir-leken, (10 min) Barna løper rundt og finner noen de kan ta stein, saks papir med. Taperen steller seg bak den som vant og roper navnet til han eller hun. Slik fortsetter det til man har en vinner.

 

Barna og trenerne står i en ring og presenterer seg selv/sier navnet sitt etter tur.

 

 

 

 Vise-forklare metoden.

Jeg har valgt navneleker i oppvarmingsdelen hvor alle lærer hverandre sine navn.

 

Øke temperaturen i kroppen og bli varm i muskler og ledd, slik at blodgjennomstrømning blir bedret og næringsstoffer og oksygenrikt blod kommer raskere ut til musklene.

 

Økt motivasjon og prestasjonsevne.

 

Aktiverer de store musklene i kroppen. Og gjør dem mer bevegelig, og med det blir man mindre utsatt for skader.

Blir med på lekene.

Hoveddel:

45 min

Død maur (10 min)

Barna løper rund, jeg roper en kommando som barna utfører.

Død maur: legger seg ned på bakken som en død maur.

 

Brannmanngår sammen to og to, en er brannmann og den andre er slange.

 

Trafikklysgår sammen tre og tre. En sitter, en sitter på huk bak og en siste står bak.

 

RockebandFire og fire går sammen, og spiller ulike instrumenter. En vokalist, en trommis, en pianist og en gitarist.

 

 

Sorterer etter alfabetisk rekkefølge og fødselsdato (10 min)

 

 

 

 

Tre bein og to armer» (15 min)

Jeg deler barna opp i lag på 3-5 stk. De skal samlet løpe rundt en kjegle som står ca. 20 meter unna, og tilbake til starten. MEN – de kan kun ha et bestemt antall bein og armer i bakken. Jeg sier hvor mange, f.eks. «tre bein og en arm» eller «fem bein, og to armer». Det er om å gjøre og komme seg først tilbake til start.

Død maur

Vise-forklare-metoden

 

Hvis de samme bara alltid går sammen, sier jeg at det alltid må være en jente og gutt sammen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barna samarbeider om å stille seg opp etter alfabetisk rekkefølge. Deretter gjør de det samme med fødselsdato, fra eldst til yngst.

Jeg tar tiden på dem slik at de får ekstra motivasjon til å lære seg navn og bli bedre kjent.

 

 

 

 

«Tre bein og to armer»:

Forklare-metoden

Død maur

Denne leken må man samarbeide. Målet med leken er å gjøre barna trygge på hverandre. Leken er også morsom som øker motivasjonen. Det er heller ingen vinnere eller tapere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteringslek

Her er barna nødt til å lære seg hverandres navn for å sortere seg.

 

 

 

 

«Tre bein og to armer»

Denne leken stiller store krav til samarbeidsevne, fordi barna må samarbeide godt for å oppfylle kravene. De blir dermed kjent gjennom å løse oppgaver sammen.

Død maur

Setter ut kjegler for å avgrense området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteringslek:

Ingen spesielle oppgaver.

 

 

 

 

Tre bein og to armer»

Sette ut kjegler. Bli med hvis det ikke går opp.

Avslutning:

10 min

Vi løper sammen tilbake til stadion

 

Lett uttøying og oppsummering

(5 min):

Jeg styrer en lett uttøying.

-          Bakside lår

-          Framside lår

-          Hoftebøyer

-          Ankel

Jeg oppsummerer økta og barna kan gi tilbakemeldinger om de har noen ønsker, og spørre om de synes det var gøy.

Løpe tilbake

Ape-metoden

Barna løper på rekke bak meg.

 

Lett uttøying og oppsummering:

Ape-metoden

Barna gjør det samme som meg, mens vi står i en sirkel.

For å løsne opp i mye spent muskulatur.

 

For å opprettholde bevegelighet og forhindre belastningsskader.

 

Rydde utstyr. Passe på at alle kommer seg tilbake til lokalet.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar