Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 27. oktober 2020

Økt 4 Uke 44 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Ulike typer baller, bandy-mål, benker og kjegler.

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

5 min

Oppstart

Utøverne samles og får vite hva som skal skje på treningen. Kort opprop og forklaring av første øvelse/lek. Siden det er første ordentlige økt med barna spør jeg de også om å fortelle litt om seg selv, for å gjøre det lettere å lære seg navnene deres.

Legge et godt grunnlag for resten av økta.

 

5 min

G-del:

Hermegåsa 

Utøverne løper på rekke, og skal gjøre ulike øvelser som den første i rekken finner på. Jeg begynner foran, og slipper etter hvert til utøverne. Jeg ser an hvordan de responderer, blir det bare tull og surr tar jeg over igjen.

 

 

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Apemetoden

10 min

S-del:

10-trekk

Utøverne deles inn i 2 lag og plassert i et avgrenset område. Lage skal prøve å kaste ballen til hverandre innad i laget uten å bli avbrutt av motstanderlaget som skal forsøke å fra-ta ballen. Om ballen går i bakken går den til det forsvarende laget.

Utøverne vil få i oppgave å si navnet på den de sentrer til, på denne måten vil de kunne samarbeide bedre samtidig som jeg lærer meg navnene deres.

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

 

Øve på kast, mottak og samarbeid.

 

Lære navn.

Vis og forklar/ Oppgavestyrt

Hoveddel

10 min

Nappe hale

Utøverne blir tildelt hvert sitt bånd de skal feste ved bukselinjen. Oppgaven deres blir å forsøke å nappe til seg andres haler, og den med flest haler til slutt vinner.

De vil underveis få ulike oppgaver, som for eksempel å:

 • Kun bevege seg baklengs
 • Kun bevege seg sidelengs
 • Ha samlede bein
 • Hinke på én fot
 • Ha minst en fot og en arm i bakken til enhver tid

 

Nappe hale er en ganske enkel lek som engasjerer utøverne veldig.

Påvirker utøvernes koordinasjon, hurtighet og utholdenhet.

Oppgavestyrt

30 min

Skudd-intervall

Mange ulike typer mål som skal scores på.

Elevene fordeles så de er like mange på hver stasjon. Alle i gruppa må score før de så forflytter seg til neste stasjon.

Målet er å fullføre så mange runder som mulig.

Skuddintervall

Øye-fot koordinasjon, krafttilpasning, fokus, presisjon, samhandling og fair play utfordres i denne øvelsen.

Situasjonsbestemt læring

20 min

Kanonball

Utøverne deles inn i 2 lag, på en bane delt i midten av benker, i tillegg til benker like ved enden av hver side. Man skal skyte utøverne på motstanderlaget. Om man blir skutt, havner man bak benken ved motstanderlaget hvor «Kongen/Dronningen» venter. Man kan skyte seg ut igjen om ballen havner i sitt område.  Om hele laget blir skutt, går «Kongen/Dronningen» ut, og har 3 liv. Om de 3 livene tas, vinner motsatt lag.

Påvirker utøvernes eksplosive styrke, kastteknikk, smidighet, balanse, bevegelighet, utholdenhet, og samarbeidsevne.

Oppgavestyrt

Avslutning

5 min

Kort samling m/tøying

Utøverne samles, og vi avslutter økta. Jeg spør hva utøverne syntes om økta, hva som var gøy, og om de har noen ønsker til neste gang. Mens vi prater, gjennomfører vi noen enkle tøyeøvelser.

Øke bevegelighet og unngå skader.

 

2 kommentarer:

 1. Økta gikk stort sett som planlagt. Rundt halvparten av utøverne kom litt for sent, men dette løste seg fint da utøverne som kom tidlig holdt seg i aktivitet gjennom leik, blant annet sisten. Føler jeg har fått satt meg ganske godt i respekt blant utøverne, med tanke på at de er såpass unge. Allikevel hendte det at noen ble distrahert og begynte å drive med andre ting mens jeg forklarte øvelsene, men de kom seg ganske kjapt til orden etter jeg sa de skulle komme til resten av gruppa. Noen var også litt vanskelig under hoveddel og jukset noe under øvelsene. Ellers en veldig fin økt.

  SvarSlett
 2. Fin plan og refleksjon. Finnes det noe du kan gjøre som trener for å unngå disse uheldig situasjoner (distraksjon og juks)?

  SvarSlett