Aktive Lokalsamfunn

mandag 8. november 2021

Økt 4, uke 45, Kif fotball G13

 


Navn: Ingrid

Klasse: 3IDA

Målgruppen: KIF gutter08

Tid: 17-18:30

Sted: Idrettsparken

 

Utstyr: Ball, kjegler, mål og vester

 

Mål for økta: Målet for økta er å bli kjent med rollen som andreforsvarer og vite dens arbeidsoppgaver før, under og etter involvering

 

Kunnskapsmål: Målet for økta er at de skal sitte igjen med kunnskap om arbeidsoppgavene til andreforsvareren og hvordan første- og andreforvarer jobber sammen

Ferdighetsmål: Målet for økta er at de skal tenke gjennom andreforsvarsjobben i spilldelen

Holdningsmål: Målet for økta er at de skal være fokusert når vi jobber med denne rollen


 

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor(generelt for oppvarming)

Metode

Eventuell kommentar

8min

Generell oppvarming: Skadefri

2 runder løp

1runde høye kneløft

1runde sparke opp bak

2runder utoverrotasjon i hofteleddsbøyeren

2runder innoverrotasjon i hofteleddsbøyeren

2runder runde hverandre rundt kjeglene

2runder løp 1frem, 1tilbake

2runder hopp mot skulder

2runder diagonalspark

To rekker med kjegler med halvparten av barna bak hver.

PS! Hvis de er mange skal jeg ha 4 kjeglerekker for bedre aktivisering og mindre venting

De får da en partner på motsatt kjegle som de gjennomfører parøvelsene i Skadefri med.

Øvelsene ligger med en gradvis intensitet

Under arbeidstiden med øvelsene skal intensiteten være høyere enn den rolige jobben tilbake i rekken

 

 

Øke prestasjonsevnen

Øke motivasjonen

Forebygge skader

 

Ved økt kroppstemperatur skjer:

*Blodet og vevsvæsken flyter lettere

*Transporten av næringsstoffer og oksygen går raskere

*Musklene, leddende, bindevevet og senene blir mer tøyelige

*De kjemiske reaksjonene går raskere

*Nerveimpulsene går raskere

*Samspillet mellom muskler og nerver blir bedre

*oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet

*Konsentrasjonsevnen øker

*Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

Vise og forklare

 

Viktig å være tydelig på organiseringen så den sitter slik at det ikke bare blir kaos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min

Skadeforebyggende øvelser:

 

  • Nordic hamstring
  • Dype knebøy
  • Knebøy med tåhev
  • Sideliggende hofteadduksjon

 

I par to og to i Nordic hamstring

 

Resten gjennomføres individuelt

Øvelser hentet fra "Spilleklar" for å forebygge skader

Vise og forklare

 

10min

Spesiell oppvarming:  Firkantøvelser

 

Spille ballen mot høyre rundt i en 4kant og løper etter

Spille ballen mot venstre i en 4kant og løper etter 

Spill ball, få igjen og slå vegg

Spille på tvungen touch

2touch

1touch

Avslutt med Lilleper i midten

5 pr gruppe

1 ball

4kjegler som markerer hjørnene

 

 

 

Vi begynner tidlig med ball for å få mest mulig tid med ball i beina

Vise og forklare

Viktig med retningsbestemt mottak og presise pasninger

Tenke på førsteforsvarsjobben

10min x2

Hoved-øvelse 1: Overtallsøvelse 2(bygger på overtallsøvelse 1)

 

2 mot 1

3 mot 2

3 mot 1

 

Deler gruppa i 2, halvparten forsvar og angrep

 

Forsvarsspillerne står bak mål

Angrepsspillerne står rundt midten

Angrepspillerne skal prøve å score, mens forsvarsspillerne skal forsvare målet

 

Etter 10min bytter de roller

 

 

 

Dette er en god øvelse for å demonstrere viktigheten av et godt samarbeid mellom første- og andreforsvarer 

Vise og forklare

Momenter for andreforsvarer : 

Sikre førsteforsvarer

Dekke sentrale rom

Støtte

Hjelpe 1F å vinne ball

20min med overtall

 

 20min vanlig spill

Hoved-øvelse 2: Overtallsspill + vanlig spill

3 mot 5

 

4min kamper

 

Hvis de er flere enn 15 settes det opp to baner

Vil benytte joker eller vegger dersom det ikke går opp og alle ikke får spilt samtidig

 

Bytte på hvilke lag som er i overtall i hver kamp

Mange touch pr spiller

Når lag er i overtall dannes det automatisk flere situasjoner hvor det stilles store krav til første- og andreforsvarer

 

Vanlig spill på slutten for å gjøre første- andreforsvars-delen mest mulig kamp-spesifikk

 

 

Vise og forklare

Aktiv bruk av første- og andreforsvarer

Viktig å stoppe opp så de ser det selv

8min

Avslutning:

2 runder rundt banen med nedjogging

Tøying i sirkel(samme øvelser som i leddutslagsdelen)

Oppsummeringen av økta

 

 

Tøyesirkel

Viktig for å påskynde restitusjonsfasen og få en gradvis nedgang i intensiteten på økta

Tøying påvirker blodsirkulasjonen

Påvirker bevegeligheten til barna

Bedre komfort dagen etter økta

Apemetoden

 

Etter hvert som jeg har flere økter med dem, tenker jeg å la barna selv komme med forslag til tøyeøvelser.

Passe på at alle gjør det de skal

Passe på ryggen i e øvelsene det er viktig

 

 

1 kommentar:

  1. Ingrid: På økt i dag var vi 17stk. Gutta var veldig flinke til å høre etter, men slet litt med fokus utover i økta. De er blitt mye raskere på drikkepauser og mer effektive mellom øvelsene. Jeg er veldig fornøyd med økta og fikk gode tilbakemeldinger fra de som var med om at økta var veldig gøy og at tiden hadde gått så fort. Jeg er fortsatt veldig fornøyd med forklaringen og veiledningen i deløvelsen som handler om andreforsvarer. Og jeg tror mange kjente på mestering fordi de fleste fikk det til veldig bra. Det var fint å se at selv om fokuset var på andreforsvarsjobben så husket de fremdeles på momentene til førsteforsvareren. Jeg kan bli enda bedre til å stoppe de under spill.

    SvarSlett