Aktive Lokalsamfunn

onsdag 24. november 2021

Periodeplan uke 46-50, håndball g-07, Charlotte Ravnås

Periodeplan: uke 46-50

Målgruppe: gutter 07

Mål for perioden: forbedre skudd og plassering/ presisjon i skuddet

Tema for perioden: skudd og skuddavslutning

Uke

Treningsinnhold

Treningsmål

Sted

Gruppe

Tidspunkt

Tid

46

Skudd fra ulike posisjoner

Kunne klare å skyte fra ulike posisjoner -> allsidighet

Vestsida idrettshall

G-07 (14 år)

16:00- 17:00

1 time

47

Presisjon i skuddavslutning

Fokus på hvor man plasserer ballen

Vestsida idrettshall

G- 07 (14 år)

16:00- 17:00

1 time

48

Skudd fra egen posisjon

Øve på nye skudd fra egen posisjon

Vestsida idrettshall

G- 07 (14 år)

16:00- 17:00

1 time

49

Skudd fra egen posisjon med aktivt forsvar

Skyte bra på mål (presisjon) også i ubalanse

Vestsida idrettshall

G- 07 (14 år)

16:00- 17:00

1 time

50

Teambuilding (siste økt før jul)

Øke samarbeid og kommunikasjon i laget

Vestsida Idrettshall

G- 07 (14 år)

16:00- 17:00

1 time

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar