Aktive Lokalsamfunn

mandag 29. november 2021

Økt 8, uke 48, IL Skrim ski (Grønn Gruppe) Magnus Myhre Næsset

 

Magnus Myhre Næsset 3IDA

Treningsmetoden: barmarkstrening med fokus på spenst og hurtighet, konkurransepreget og leik

Tid: 75-90min

Mandag 29.11.20

Sted: Heistadmoen Skistadion

Intensitet: middels

Utsyr: Staver, gode sko og hansker, god lue, klær etter vær

Mål: at ungene skal ha en morsom økt, der de får konkurrert litt, samtidig som de får vært litt raske og får utløp for energi

Ferdighetsmål: alle skal mestre den tekniske biten i spretten skigang, lengde på hopp er ikke viktig, men teknikken her er viktig for å gå en god diagonalgang på snø

Holdning: at alle passer på seg selv, følger med og ikke prater i munnen på trenerne, slik at trenerne kan planlegge en best mulig økt


Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

15 min

G-del

Løpe en runde fra lysløypa med staver

Holde oss samla

tar med meg alle utøverne fra start passer på at alle henger med slik at ingen føler seg utenfor, passer også på at ingen løper for fort.

Veldig viktig å holde gruppen samlet slik at det ikke blir fullt så mange sprekker, kan være demotiverende for noen.

-          Kroppen gjøres klar for trening,

-           her blir både motivasjon

-           prestasjonsevne økt,

-          blodgjennomstrømningen blir bedre,

-           nervesystemet blir aktivert,

-           kroppen blir koordinert fordi den er mer klar for trening,

-          det viktigste er at en er mindre utsatt for skader hvis vi gjennomfører en god oppvarming.

-          Transport av næringene og oksygenet i kroppen går raskere

-          Musklene og leddene i kroppen blir mer tøyelige

-          Alt dette skjer ved at kroppen blir varm

Viktigste, skaper glede som de tar med seg videre i økta.

Følg meg metoden

15 min

S-del

oppvarmingen med kanonball alle mot alle der en skal løpe en liten runde hvis en blir skutt

(Eventuelt snipp og snapp)

Innenfor oppmerket område 1-2 baller, viktig å holde seg i bevegelse hele tiden. 10-20 m strafferunde for treff

Får opp mer intensitet i treningen, får det mer gøy enn i g-del

-vekker litt konkuranseinstinkt i enkelte, gjør at de gir litt ekstra.

-fin måte for dem å bli bedre kjent med hverandre

-gøy aktivitet, noe som er det vikigste.

-enkle leker som en blir varm av

Vis og forklar

40 min

Hoveddel

Hoppkonkurranse på flaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elghufs i motbakke

 

 

 

 

Stafetter, med korte avstander, forflyttningsstafett

Deler inn i lag, der de samarbeider med å hoppe lengst, der de hopper en gang hver før det er nestemann

 

 

 

 

 

 

Elghufs i motbakke

Finn en bakke, 8-10 drag på ca. 1 minutt  x4-5 ganger

 

 

 

Forflyttningsstafett, der står de forskjellige etappene på forskjellige poster, som til slutt fører til mål, dette gjør at alle løper en runde før de er i mål,

Korte stafetter blir også med her, med korte strekninger.

I hoveddelen er det viktig å skape engasjement for økten, ved øvelser som er morsomme. For yngre løpere er det viktig å trigge konkurranseinstinkter som stafett gjør.

 

 Hoppeleken er en fin metode for å gjøre at de konsentrer seg skikkelig om en viktig ting om gangen og denne gangen er det om å gjøre å komme lengst mulig.

 

Elghufs er en veldig fin øvelse for å skape godt trykk mot underlaget på ski, noe som er veldig viktig å opprettholde på høsten ettersom det er vanskelig å skape denne bevegelsen på rulleski.

 

 

 

Utøverne kommer på trening for å ha det gøy, og i denne økten er det viktig for meg å legge vekt på å skape glede og engasjement blant utøverne mine. Dette gjør også at de blir mer konsentrerte på meg og gir respekt. Målet er at treningseffekt og leik skal gå hånd i hånd.

Vis og forklar

5 min

Rolig uttøying, samtale om økten

Jeg viser øvelser på tøyninger en kan gjøre på bein, slik at de lærer dette og kan gjøre det kjemme

Etter en økt hvor vi har brukt mye de raske muskelfibrene, kan det både være bra godt og bra for muskulaturen å strekke litt på den, avslutning er også viktig for å få en god restitusjons periode og gjør dem klare til neste trening. Og det er gøy for dem å samle seg litt på slutten av økta.  

Apemetoden

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar