Aktive Lokalsamfunn

søndag 28. november 2021

Økt 8, uke 48, IL beveren langrenn 6-8år, Selma

 

Øktplan for økt 8

 

Øktplan nr. 8

Navn: Selma Høivold

Dato: 29.11.2021

Varighet: 60min

 

Målgruppe: Langrenn 6-8år

Utstyr: 4 kjegler, erteposer og terninger

Sted: Starten av lysløypa i bevergrenda

 

Periodemål: Ha det gøy, skape trygt miljø i gruppa

Mål for økta: Utøverne har det gøy og lærer hva stafett er, og at det er lurt å sammarbeide

Holdningsmål: Barna hører på beskje
dene jeg gir og er positive

Ferdighetsmål: Mestre øvelsene og følger reglene

 

Kunnskapsmål: Lære at det er gøy å trene sammen med andre og at man klarer mer ved å samarbeide


Varighet (tid)

Hva (innhold)

Hvordan (organisering/metode)

Hvorfor (begrunnelse)

Hjelpetrenere

Oppvarming

 

Tid: 15 min

3 min: Skrive ned alle som er til stede

 

12 min: stiv heks

 

 

 

Alle steller seg i en ring og sier «ja» hvis vi leser opp navnet deres 

Stiv heks går ut på at en person «har den» og skal prøve å ta de andre. Når man blir tatt må man stå med beina og armene ut. For å bli befridd må en annen utøver krabben mellom beina.

Metode: oppdagende læring

- Barna blir enda bedre kjent og mer tygge på hverandre

-Øke kroppstemperaturen

-Øke bevegelighet i ledd og muskulatur

-Minsker sjansen å få skade i hoveddelen

-Øke intensiteten

-Øke motivasjonen og prestasjonsevnen hos barna

Skrive ned de som er tilstede

 

Passer på at alle blir inkludert og sett

 

Passe på at alt går som det skal

 

Hjelpe til hvis noen skader seg

 

Hoveddel

 

Tid: 35 min

10 min: Lenke stafett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min: Ternings-stafett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min: Ertepose stafett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekkestafett foregår i 4 lag. En person starter fra hvert lag, runder en kjegle og løper tilbake og henter neste mann på laget. Deltakerne skal leie/holde hverandre i hånden når de løper. Dette gjøres helt til alle på hvert lag er blitt hentet. Det laget som har hentet alle deltagerne først, har vunnet. Når de har kommet i måt skal de sette seg ned så jeg ser bedre hvem som kom først.

 

Barna blir delt inn i 3,4 eller 5 lag, avhengig av hvor mange som kommer. Hvert lag har en terning og 6 kjegler på en rekke fremfor seg. En i laget starter å slå terningen og det nummeret utøveren får på terning er den tilsvarende kjeglen de skal løpe frem til og legge ned. Et lag vinner når alle kjeglene er lagt ned. Hvis man får et nummer på terningen som hører sammen med en kjegle som allerede er lagt ned, så må man løpe en «straffe runde» uten å kunne legge ned noen kjegler.

 

Alle blir i de 4 lagene som ble laget og fortsetter å stå i hvert sitt hjørne. Erteposer blir lagt i midten av banen. Når leken starter skal en og en fra legene løpe til midten og ta med seg en ertepose tilbake til laget. Når det ikke er flere erteposer i midten, kan lagene begynne å stjele fra hverandre. Når leken er ferdig er det laget med flest erteposer som vinner. Etter barna har gjort dette noen runder så bytter vi reglene til at det er om å gjøre å ha minst erteposer, man skal altså ta erteposene man har og gi de vekk.

 

Metode: oppdagende læring

 

-Øke motivasjon, føle at det er gøy

 

-Skape aktivitet og utfordre barnas hurtighet og reaksjonstid.

 

-Barna blir bedre kjent med hverandre gjennom aktivitet

 

- Leken utfordrer samarbeidsevnen, og får barna til å snakke med hverandre og dermed bli mer kjent.

 

Bli med i leken hvis det ikke går opp

 

Hjelpe enkelte ban hvis de faller av

 

Passe på at ingen skader seg

 

 

Avslutning

 

Tid: 10 min

10 min: Lenkesisten

To og to er sammen og helder hverandre i hendene. Et par starter å ha den og skal prøve å ta de andre parrene. Hvis man blir tatt, må man holde de man ble tatt av i hendene. Snart blir det and lang lenke. Det er bare de to ytterste på lenka som kan ta andre og alle må holde hender hele tiden.

Metode: Oppdagende læring

 

-Synke pulsen/ kropps temperaturen

-Hindre skader, og opprettholde bevegeligheten.

Passe på at alle er med

Evaluering

 

Spørre

Likte de økta?

Hva likte de/likte de ikke?

Hva vil de ha mer av fremover?

Bruke kommentarene i planleggingen av de neste øktene

 

2 kommentarer:

  1. Økta gikk bra. Denne gangen var barn veldig flinke. Ingen juksa og det så ut som alle hadde det gøy. Jeg fikk gjennomført hele opplegget, noe jeg er fornøyd med. Gjennomførelsen gikk også bra. Hvis jeg skulle gjort noe forskjellig denne gangen så hadde det vært å snakket litt mindre, siden jeg burukte litt tid på å forklare de nye lekene, og siden det var ganske kaldt så skulle jeg prøvd å snakke litt mindre, ellers gikk økts bra

    SvarSlett
  2. Oppmøte økt 8: (13 barn) Helge, Einar, Sigurd, Ingebjørg, Emilian, Johanna, Kacper, Matheo, Mathilde, Milla, Nicolai, Nora, Selma

    SvarSlett