Aktive Lokalsamfunn

søndag 28. november 2021

Økt 13, uke 48 - Kif Alpint U10/12

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øktplan

 

Dagens aktivitet/idrett: aerob uhtoldenhet

Navn: Emma M. W. H. Wijnans

Dato: 29. 11.2021

 

Mål for økten: påvirke utøverens aerobe utholdenhet.

 

Ferdighetsmål: påvirke utøverens generelle aerobe utholdenhet gjennom diverse aktiviteter.

 

Kunnskapsmål: Utøveren skal sitte igjen med grunnleggende øvelser som påvirker deres aerobe utholdenhet, og hvordan det er mulig å legge dette inn i lek.

 

Holdningsmål: Gjennom et variert opplegg skal utøverne oppleve aerob utholdenhet på en morsom, variert og spennende måte.

 

Utstyr: kjegler, terninger, matter og benker.

Målgruppe: 9-12 år.

 

 

 

 

 

Varighet (tid):

1 time

Hva (Innhold)

Hvordan (Organisering)

Hvorfor (begrunnelse)

metode

Eventuell merknad

 Oppvarming:

 15 min

 

Generell del:

5-10 min

 

Spesiell del:

 5 - 10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generell del:

Løping med diverse øvelser

 

 

Spesiell del:

Nappe hale

 

Generell del:

 

Løping m/ diverse øvelser:

Utøverne bruker hele området/hallen, og løper rundt. Deretter vil jeg komme med øvelser som de skal gjøre en repetisjon av, og deretter fortsette å løpe. Litt tid seinere vil jeg legge på øvelser slik at de må gjøre først den første øvelsen jeg nevnte, og rett etter den andre. Dette repeterer vi slik at utøverne får varmet opp resten av kroppen.

 

Spesiell del:

 

Nappe hale:

Lager et avgrenset område, hvor utøverne skal holde seg innenfor. Hver utøver får hver sin "hale", og de skal deretter løpe etter hverandre. Målet for utøverne er å sitte igjen med flest mulig haler.

Her har vi enten en runde på 5 min, eller to runder på ca. 2-3 min

 

 

Generell del:

Dette er en fin oppvarming hvor utøverne får varmet opp de store muskelgruppene i kroppen, og blir klare til neste aktivitet.

Dette gjør vi for å varme opp de store muskelgruppene.

Det er viktig fordi:

det øker prestasjonsevnen

det øker motivasjonen

og det forhindrer skader.

Musklene, leddene, senene og bindevevet blir mer tøyelige

Samspillet mellom nerver og muskler blir bedre.

Spesiell del:  

Nappe hale er en fin øvelse hvor, utøverne får kjent på intervallpreget lek.

Når en varmer opp på den spesielle delen er tanken bak at du skal gjøre kroppen klar til en spesiell aktivitet eller idrett.

Det er viktig fordi:

Konsentrasjonsevnen øker

Blodet flyter lettere, samt med annen væske

Du blir mer oppmerksom, oppmerksomheten skjerpes. 

Generell del:

 

Vis og forklar 

 

Spesiell del:

 

Vis og forklar

 

 

Hoveddel:

35 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekke stafett

 

Biptest

 

Hjørnefotball

Rekke stafett:

Deler inn i enten to, fire eller seks lag (avhengig av antall utøvere). Deretter skal en person fra hvert lag starte, og løpe opp og rundt en kjegle for å hente nestemann på laget. De på laget skale leie/holde hender, mens de løper. Dette repeteres til alle på laget er blitt hentet. Det laget som har fått hentet alle på laget, og løpt tilbake først har vunnet.

 

Biptest:

Setter opp et område, med en lengde på 20 meter. Deretter skal utøverne løpe fra den ene linjen til den andre, avstanden mellom disse er på 20 meter. Utøverne skal prøve å komme seg over til den andre siden innen bipet er kommet. Mellomrommet mellom bipene blir kortere og kortere for hver runde. Målet er å holde på så lenge som utøveren er i fysisk stand til. Dette er dermed en individuell test.

 

Hjørnefotball:

Deler inn i fire lag, som blir fordelt på hjørnene i hallen. Alle lagene skal ha en benk foran hvert sitt hjørne. To lag på skrå ovenfor hverandre starter mot hverandre, og med en gang det ene laget har truffet "mål"/benken til motstanderlaget, skal de løpe til hjørnet sitt. Deretter skal de to andre lagene, på skrå ovenfor hverandre starte. Slik fortsetter aktiviteten til det blir blåst av.

 

 

Rekke stafett:

Dette er en fin øvelse som utfordrer den anaerobe utholdenheten til utøverne, i tillegg til at samarbeid og lek er i fokus.

I denne aktiviteten må utøverne kommunisere sammen, slik at det ikke blir noen misforståelser. I tillegg utfordrer denne aktiviteten vendinger og samkoordinasjon.

 

Biptest:

Dette er en fin test, som tester utøverens aerobe utholdenhet. I tillegg til dette er det en test, som er individuell og dermed vil denne testen gi individuelle resultater.

Denne testen er en test hvor utøver må pushe seg selv, om å komme så langt som utøveren fysisk klarer.

 

Hjørnefotball:

Er en fin aktivitet som krever samarbeid innad i laget, i tillegg til at det utfordrer/påvirker utøverens anaerobe utholdenhet.

I denne aktiviteten må utøverne kommunisere sammen.

 

Vis og forklar

Dette er fine aktiviteter som preger utøvernes aerobe utholdenhet, men samtidig så krever aktivitetene at lagene må samarbeide for å få løst aktivitetene.

 Avslutning:

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tøying med fokus på de muskelgruppene som er blitt brukt.

 

Danner en sirkel, hver utøver for velge en tøye øvelse hver, hvor resten av gruppa gjør samme øvelse. 

Avslutningsdelen gjør vi for å:

For å forhindre skader

Blodgjennomstrømmingen blir bedre.

For å bedre teknikken

Og får å øke bevegeligheten i leddene.

 

 

 

Oppdagende læring.

Dette er en fin avslutning mener jeg, hvor utøverne kan få ha noe å si og kan få lov til å oppdage og lære andre utøvere en øvelse som de kjenner godt til.

1 kommentar:

  1. Økten gikk veldig bra, jeg fikk gjennomført det jeg hadde satt opp så det var jo veldig fint. Jeg brukte litt tid på å forklare hva biptest var, men følte dette var nødvendig og følte ikke at de ble alt for kalde. Alt i alt gikk økten veldig bra, og jeg fikk gjennomført det opplegget jeg hadde lagd problemfritt.

    SvarSlett