Aktive Lokalsamfunn

søndag 14. oktober 2018
Øktplan: (Oppvarming, Hoveddel og Avslutning) – JENTER 15ÅR – Økt 1Mål for økta:

-         Forbedre spillerens overblikk, samt hvordan kan spilleren åpne og skape rom?

Navn:

Njord Are Ulleberg – 3IDA – KBG-videregåendeskoleTid:
Hva:
Hvordan:
Hvorfor:
Metode/Kommentar/Utstyr:
7 min
Generell del:
Løpsvariant på to rekker

·      Jogge på rekke
·      Hofte ut/inn
·      Krysse bak/samba
·      Høyekneløft m/ hopp
·      Sirkle rundt partner
·      Skulderkontakt m/hopp
·      Hurtigløp
·      Stigningsløp

2 repetisjoner per øvelse


·      To rekker:
·      Starte i rolig tempo à Øke intensiteten mot slutten
·      Varme opp de store muskelgruppene i kroppen
·      Varme opp store muskelgrupper i bein
·      Øke kroppstemperatur som resulterer i:
-         Bedre tilførsel av oksygen til muskulaturen
-         Økt transport av blod rundt i kroppen
-         Myke opp muskulatur for å unngå skader
Apemetoden
«Følg meg» prinsippet

10 Kjegler, 5 på hver rad

Sko – inne eller ute

Treningstøy


15-20 min
Spesiell del:
Pasning-medtak – i firkant, Moment 1:

Minst 5 per firkant (setter opp firkanter etter hvor mange som er med)
·      Moment 1:

-         Spille pasninger i firkanten
-         Medtak når man mottar balle rundt kjeglen
-         Se etter med-spiller og spille ballen videre
-         Gå til neste kjegle hvor man spilte ballen og omstill til neste runde

Bilderesultat for pasningsfirkant

·      Innføring av «basisferdighetene» pasning-medtak:

-         Utvikle forståelse, touch og mottak/medtak
-         Skape bevegelse etter pasning
-         Samarbeid ved hjelp av kommunikasjon
-         Forstå orienteringen, se medspiller og vite i forkant hva man skal gjøre


«Trafikk-metoden»
3 min
Leddutslags del:
Tøye:
·      Store muskelgrupper:

-         Quadriceps
-         Hamstring
-         Legg
-         Ankel
-         Setemuskulatur
-         Lyske/innside lår
Samle i ring rundt på midten:
-         Gjennomgå økta imens tøyeprosessen er i gang
-         Tøye 30 sekunder pr.øvelse

Rask overgang til hoveddel:
-         Mjuke opp muskler – forberedelse inn mot hoveddel
-         Skadeforebyggende tøying
-         Økt bevegelighet30-45min
«Possession» 2 lag:

Spille innenfor et bestemt område inndelt med kjegler:

2 lag bestående av få antall spillere (utgangspunkt i hvor mange som er til stede)

Innføring av poengsystem senere i øvelsen

Overgang til spill med små mål (forsetter å ha samme bane)

Laget som har ballen skal spille ballen seg imellom uten at motstanderne (det andre laget som da jager) klarer å få tak i den.

Hvis ballførende lag mister ballen, må de sammen som lag få tak i den og så fortsette spillet sitt.

Bilderesultat for possession øvelser fotball
En meget god øvelse som tar med mange ulike momenter. Fokuset her er å orientere seg tidlig nok til å vite på forhånd hvilke spillalternativer man har og hvordan man skal åpne rommene til motstanderen:

-         Overblikk/orientering
-         Medtak/mottak
-         Kommunikasjon
-         Åpne rom/skape rom
-         Bevegelse etter ball
-         Hurtig balltempo/forflytning
-         Få touch = høyere tempo

Spillerne må forstå at fokuset skal ligge på å orientere seg i forhold til med- og motspillere på banen for å så kunne se de rommene det er lurt å spille i. Hvordan de også skal få åpnet rommene med samtidige bevegelser og ikke bare spille på første bevegelse, men 2. og 3.
«Vis og forklar»

Ha med kjegler i øvelsen.

Instruktør være en aktiv støttespiller ved siden av. Veilede godt og se på både mestring og utviklingspunkter.
5-10 min
Avslutning:

1: Jogge ned felle, rolig tempo
*Instruktør styrer tempoet*2: Samle spillerne i en ring og evaluere økta


1: Stille opp på linje og jogge felles frem og tilbake rolig2: Stille spørsmål til spillerne om hva vi gjorde og hvorfor = hva lærte vi? Hva fikk v til?


1: Liten belastning på beina og få ut slagstoffer/syre i beina for best og raskest mulig restitusjonstid etter en økt.

2: Få dem til å bli bevisste på hvilke momenter som er viktig i fotball og hva vi hadde som mål og fokus. Få dem til å ta læring av økta og bli bedre til neste gang

«Følg meg» - prinsippet
1 kommentar:

  1. God start på en plan. Du legger opp til et omfattende tema: Overblikk og Åpne/skape rom. Du må sette et tema for økta og knytte noen momenter til dette tema. Deretter jobber du med med disse momentene i ulike øvelser.

    Husk å laste opp bilder slik at økta kan ses.

    Vil også at du har en heading pr økt.

    SvarSlett