Aktive Lokalsamfunn

torsdag 11. oktober 2018Navn: Sabine Emilie Fjeld
Dato: 16/10/18
Tid: 2 timer og 30 min.
Målgruppe: 11-14 år
Utstyr: Cheer matter, musikk, kjegler,
Sted: Hokksundhallen
Hovedmål: Mestre 1 stutneserien sammen, og 1 pyramiden
Ferdighetsmål: Mestre 1 pyramiden


Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/ kommentar
Oppvarming
3
min
Innledning
Samle jentene, forklare hva dagens økt skal inneholde. Vi går igjennom sammen hva vi skal gjøre og fokusere på.
Øker motivasjonen
Øker prestasjonsevnen
Hindrer skader

Ved oppvarming øker kroppstemperaturen. I tillegg øker motivasjonen, prestasjonsevnen øker, og man hindrer skader. Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet og konsentrasjonsevnen øker.
10 min
Generell del
20 min til sammen
-       Dans oppvarming
-       Generell varme  

Jentene fordeler seg ut på matta, de stiller seg sånn at de ser meg tydelig. Vi gjennomfører to danser, jentene er allerede kjent med de her dansene. Jeg er med og danser, så de kan støtte seg på meg hvis de glemmer.

Musikk:
-       River. 3.35 min
-       Lullaby. 2.40 min
-       Drop It Low. 3.40


UTTØYINGS 10 min
Dynamisk uttøying:
o   Innside lår
o   Bakside lår
o   Fremside lår
o   Rygg
o   Skuldre
o   Armer
o   Nakke
o   Håndledd


Apemetoden
10 min
Spesiell del

Stunte oppvarming
3-5 min


De gjennomfører denne serien på fellestellinger. De får utdelt tellinger som de skal gjøre de forskjellige øvelsene på. Alle skal gjennomføre det likt.
Stunteserie:
-       Prep spunsj x3
-       Prep cradle x3
-       Qupie spunsj x3
-       Qupie cradle x3


Vis og forklar
Hoveddel
32 min
Hoveddel

-       Jobbe på egen hånd.
-       Fellestellinger
-       Utfordring

§  Toss
    • 30 Min
§  Gruppestunt:
    • 30 minUtholdenhet
Kort intevall
Aerob utholdenhet  
    Dele inn i  grupper
Ø    
      Plassere gruppene i hvert sitt hjørne av salen
Ø   
      Dele ut en sort
- Hjerter
-   Ruter
-    Spar
-    Kløver
Ø  Fordele kortene i midten av salen-        


Rutine fokusert, dette skal vi jobbe med:
-       Two base serie
-       Gruppestunt
-       1 pyramide

Vi skal fortsette å jobbe med 1 stunteserie, two base serien vi har, pluss gå igjennom begge pyramidene vi har i showet med mest fokus på den første.

Jobbe med:
Two based
-       Prep spunsj
-       Prep cradel
-       Evt. qupie ++
Jobber med å perfeksjonere, at de står trygt og godt. De får utdelt tellinger de skal gjøre det på.

Fellestellinger:
-       Prep spunsj
o   Ta tak 1-2
o   Hopp oppi 3-4
o   Bouns 5-6
o   Hit prep 7-8
o   Highwee 1-2
o   Spunsj ned 7-8
o   Sett ut 1-2
o   Cleen 3-4Gruppestunt:
o   Jobber først individuelt mens jeg går rundt og korrigerer og hjelper.
o   Viktig for meg: se nøye på teknikk når de gjør ball opp, se nøye på teknikk til jentene.
Jobbe med:
-        Ball up
-        Tic up
-        Pop off
-        Twister
-        Jojo
-        180 qupie
-        360 qupie
-        Flyere må jobbe med å trekke posisjoner
o   Heel
o   Scorp
o   Scale
o    
De jobber med det de rekker og mestrer, men dette er de stuntene vi skal fokusere på og jobbe med.

Fellestellinger: Alle skal gjøre det her på fellestelling, jeg teller
-        Tic Up lib, popp off ned
o   Ta tak 1-2
o   Hopp oppi 3-4
o   Bouns 5-6
o   Hit 7-8
o   High wee 1-2
o   Popp off. 7-8

Aerob intevaller:

Deler gruppa inn i 4 grupper med ca. 3-4 stykker på hvert lag. Deretter fordelere jeg gruppene på hvert sitt hjørne av salen, der er deres «base» og det er her gruppene skal oppholde seg mens de har pause og samle kortene. Deretter fordeler jeg ut sortene til hver gruppe.


Poenget er å samle alle kortene i sin sort først. For å gjøre det må de løpe en og en opp til midten, åpne et kort. Hvis det er deres kort, så tar de bare med kortet tilbake til basen. Hvis ikke så snur de bare kortet og løper tilbake.

Regler:
         - Bare lov til å løpe en av gangen 
         - Ikke lov til å åpne flere en ett kort
         - Snu kortet hvis det ikke er din sort.Om 5 uker har jentene konkurranse i Cheerleading. Det er derfor viktig å begynne å innøve de ulike elementene. For å så mestre og perfeksjonere sånn at det ble pent men også trygt. Det er viktig å begynne tidlig med å forberede rutine, sånn at de skal gjøre det best mulig på konkurransen. Ønsker at de skal føle seg trygge på det de gjør, og at de skal kunne rutina så mye at de kan gjøre den på «autokorrekt» er målet.

Det er også viktig å gjøre forskjellige type stunt som ligner de stuntene vi skal ha i rutina. Nettopp for å innlære og øve på teknikk. Dette er også


Er enn effektivt intervall, der de vil forbedre den aerobe utholdenheten, ved at de gjentatte ganger må løpe frem og tilbake fra midten til ut i hjørnet i salen. Det er korte pauser. I tillegg er det en konkurranse preget intervall, der konkurranse instinktet kommer frem. Dette gjør jeg for å motivere mer.  I tillegg er den idrett relatert, da det er slitsomme elementer i rutina, men samtidig får de en liten pause noe som relaterer i denne intevallen.

Vis og forklar
Avslutning
5 min

Felles uttøying

Uttøying:
-       Bakside bein (ta på tærne, både flekse og pointe)
-       Guttespagaten
-       Jentespagaten (begge bein)
-       Bru
-       Håndledd
-       Skuldre

Samtidig som vi tøyer snakker vi om treningen.
-       Hva var bra?
-        


Lett strekking er en fin avslutning på økta og vi regulering spenninga etter aktivitet.
Samtalen fører til samhold til gruppen, og hjelper med videre planlegging og utvikling av lederegenskaper.
Apemetoden1 kommentar:

  1. Det ble litt endringer i følge planen, da jentene tok ting mye raskere enn hva jeg hadde sett for meg. Vi fikk jobbet igjennom hele rutina. VI fikk i tillegg 1 pyrmaide på fellestellinger. Jeg føler trening gikk veldig bra, det var bra struktur og vi fikk gjort det vi skulle. Jeg som trener var ganske klar på hva jeg ønsket, og dette resulterte i at vi rakk og fikk til det vi skulle. Så helhetlig, er jeg veldig fornøyd med egen prestasjon, men også jente sin.

    SvarSlett