Aktive Lokalsamfunn

onsdag 24. oktober 2018


Trening Uke 43 J15
Navn: Eirik Storløkken
Dato: Torsdag 25.10.2018
Sted/tid: Skavanger 7er bane 1730-1900
Målgruppe: J15

Samme økt som sist så både jeg som trener og spillerne får mulighet til utvikling.

Mål: Forbedre spillernes basisferdigheter innenfor tema skudd og avslutninger.  Fokus på tilrettelegging for avslutning (første toutch)

Ferdighetsmål: Spillerne skal trene på avslutninger i forskjellige kamplike sitasjoner og se på teknikker som gjør det enklere å avslutte i kampsituasjoner.

Kunnskapsmål: spillerne skal forstå viktigheten av skuddteknikker og avslutningsmetoder.
  
Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Jeg skal også bli trygg med gruppa og ferdighetsnivå.


Hva
Innhold

tid
Metode
Hvorfor?
Oppvarming:
Totalt: 30 minutter

G-del
Starter med rolig jogg over banen et par ganger før vi går inn i skadefri oppvarming.

Skadefri:
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs jobbing
-          Lyske
-          Zamba
-          Stigningsløp
10 min
Vise-forklare metoden
Tre viktigste grunner til oppvarming:
Øke prestasjonen

Hindre skader

Øke prestasjonsevnen (fysisk og psykisk)

Den generelle oppvarmingen setter også i gang en rekke indre prosesser som: -Kroppstemperaturen øker
-blod og vevsvæske flytte lettere
-musklene letere tilgang til oksygen
- muskler/ledd blir mere tøyelige
  - regulering av spenningsnivået
L-del:
Tøying
Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (apemetoden)
For å vedlikeholde spillernes bevegelighet og forebygge skader.
S-del:
Pasnings Diamanten
Organisering:
6-8 spillere i "Diamant". Pasnings og mottaksøvelse med to spillere på hvert hjørne. Pasning til neste spiller (hjørne), retningsbestemt medtak på færrest mulig touch før neste pasning.
15 min
Vise-forklare metoden.
Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til retningsbestemt medtak.

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier retning, størrelse på "diamanten" og med to baller samtidig.
Hoveddel:
Driblesirkel
Organisering:
10-20 spillere, sett opp en liten firkant midt i banen. Halvparten av spillerne med hver sin ball inne på banen, andre halvpart utenfor banen. Spillerne inne på banen fører/dribler innom den lille firkanten, før de finner en ledig spiller på utsiden med pasning. så inn mot midten igjen før en finner ny spiller for pasning.
15 minutter
Vise-forklare metoden.
Fokus og læringsmomenter:
1A:
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal.
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring
• Kort tid mellom 1. og 2.berøring
Avslutninger mot keeper med retningsbestemt medtak.
Organisering:
- Treneren står med alle ballene
- Spilleren først i køen får ball fra trener, tar med mot mål og avslutter
- Etter avslutningen hentes ballen og man stiller seg bakerst i køen igjen
15 min
Vise-forklare metoden
Læringsmomenter:
- Ballkontroll, mange touch nærme kropp
- Lavt tyngdepunkt
- Hvordan fører jeg ballen i forhold til at jeg skal avslutte?

Variasjoner:
- Varier avstand til mål
- Varier hvordan du som trener server ballen, differensier
Spill på liten bane med store mål.
Organisering:
Deler gruppen inn i lag på maks 5 avhengig av hvor mange spillere vi er.
25 min
Vise-forklare metoden.
Læringsmomenter:

Store mål for mange avslutninger

Ønsker å se igjen 1 toutch fokuset i spillet.
Variasjoner:
Legge inn toutch begrensing så de må tenke mere på hvordan de skal bruke toutcha.
Avslutning:
5 min uttøying
Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (apemetoden)
Vedlikeholde utøverens bevegelighet.1 kommentar:

  1. Meget god øktplan. Ser gjerne at du holder på momentene dine. Syntes godt du kan holde samme momenter gjennom ulike øvelser.

    Vil også at du etter økta, reflekterer litt over hvilke øvelser og momenter som du syntes gikk bra(evt hvorfor) og hvilke du må jobbe mer med evt endre.

    SvarSlett