Aktive Lokalsamfunn

mandag 29. oktober 2018Navn: Julie Dahl Rust                                                                    
Dato: 29.10.18
Sted: Skavanger SFO
Tid: 14.00-15.00
Varighet: ca 1 time
Utsyr: en ball til ståball

Målgruppe: 3. klasse
Min målgruppe er 3.klasse på Skavanger skolen. I dette alderstrinnet er elevene i alderen 7 og 8 år. Da er det viktig med trening på de allsidige og grunnleggende bevegelsene, og dette programmet er egnet for elevene i 3.klasse. 

Hovedmål: bli bedre kjent med barna og ha en motiverende økt

Ferdighetsmål: forbedre elevenes koordinative egenskaper, hovedsakelig reaksjon og balanse.

Kunnskapsmål: elevene skal forstå hvordan man trener reaksjon og balanse gjennom lekene.

Holdningsmål: med dette programmet skal elevene trene de koordinative egenskapene sine, reaksjon og balanse, på en morsom og motiverende måte, i tillegg til å forbedre utholdenhet og reaksjon. Elevene skal ha hatt en positiv treningsopplevelse etter økta.ØKTPLAN 
Tid
Hva
Hvordan 
Hvorfor 
Metode
5 min
INNLEDNING

- Samle alle
- gjennomgang av aktivitetene.
-navnerunde


-Samle alle i en sirkel i midten av gymsalen


Jeg gjør dette for å få mer kontroll på barna, og for å informere dem om hva vi skal ha. Slik vet både jeg og barna hva vi skal forholde oss til. Navnerunden er også et hjelpemiddel for å bli bedre kjent med barna.
10 minGENERELL DEL 


-stein, saks, papir med vri
     


      
-Ståball


-man går rundt i hallen og tar stein, saks, papir med andre elever. Når man gjør det skal man først hilse på personen og si navnet sitt, og deretter ta stein, saks, papir.  Den som taper må gå i rekke bak den som vant, så det etter hvert blir flere rekker. De som er bak en person skal rope heia «navnet til personen som dem går bak». Til slutt vil det da bare være to rekker med mennesker, og den personen som vinner denne runden er vinneren.


-Deltakerne står i en ring, og kasteren spretter ballen hardt i bakken, slik at den går høyt i luften. Samtidig roper han navnet på en av de andre. Denne personen skal nå forsøke å ta ballen når den kommer ned igjen. Mislykkes dette, må han gå ut og den første kasteren fortsetter. For å aktivisere deltakerne vil jeg legge opp en stasjon (matte) et passende sted i gymsalen. Den personen som eventuelt går ut, skal gå til denne


I oppvarmingen har jeg valgt å ha leker som øker motivasjon og som går litt på balansen og reaksjonen ettersom dette er et mål i hoveddelen. I tillegg starter jeg først med Stein, saks, papir varianten hvor man lærer navn og blir bedre kjent. Denne økten er hovedsakelig for å bli kjent med hverandre.

Ståball er en øvelse som skjerper reaksjonen, som også er et mål i hoveddelen.  Oppvarmingen hjelper med å omstille kroppen fra hvile til arbeid, og fungerer skadeforebyggende.
Følg-meg- metoden
Vise og forklare
10 min
SPESIELL DEL


-haien kommer-en person er haien og står i midten av gymsalen. De andre fordeles på de fire hjørnene i hallen og finner selv på sitt eget «fiskenavn». Når jeg sier deres «fiskenavn» skal de ut å løpe i ring rundt haien. Når jeg sier haien kommer er det om å gjøre å komme seg unna haien og inn i sitt eget hjørne. De som blir tatt av haien blir hai selv og skal ta de som er igjen.
stasjonen, ta 5 froskehopp, og deretter komme inn igjen i leken. Om det er mange elever deler jeg opp i to grupper hvor jeg og Mathilde har ansvar for hver vår gruppe.
Haien kommer får barna motiverte og engasjerte til hoveddelen, ettersom det er en mot en. Barnas konkurranseinstinkt blir skrudd mer på og her økes intensiteten litt fra den generelle delen. Denne leken er også gøy for ungene og de får prøvd seg på flere forskjellige måter.
Vise og forklare
30 min
HOVEDDEL 
Fisken i det røde havSnipp og snapp

Rødt og grønt lys

 - jeg skal ha et avgrenset område. Lager et friområde på begge sider av området. Det velges en utøver som er "Fisken i det røde hav". Denne starter i midten, mens de andre utøverne er i det ene friområdet. Disse roper ut: "Fisken i det røde hav, hvilken farge må vi ha for å komme over". "Fisken" roper ut en farge og alle som har denne fargen synlig på seg, kan gå fritt over til den andre siden. Alle de andre må unngå å bli tatt på veien over. De som er tatt, er ute av leken. Bytt hvem som skal være "fisk" etter hvert. For å nå koordinasjonsmålet skal jeg be elevene om å hinke i stedet for å løpe over området. Og å hinke mens man holder foran ett øye.

-deler gruppen i to, en gruppe er snipp og en er snapp. En snipp og en snapp setter seg med ryggen mot hverandre. Når jeg sier «snapp» skal snapp løpe mot veggen og snipp løpe etter og ta snapp. Kan be dem om å hinke i stedet for å løpe.

-en er «lyset». Den ene står på den ene siden av hallen mens vi andre står på andre siden. «Lyset» snur seg om sier «rødt og grønt lys». Vi andre skal bevege oss nærmere «lyset» når det snur seg. Når «lyset» snur seg tilbake igjen er det om og gjøre å stå stille sånn at «lyset» ikke ser at du beveger deg. Om du beveger deg må du starte på nytt. Den som når «lyset» uten at «lyset» ser at du beveger deg, er «lys» neste runde.


Disse øvelsene er basert på at ungene skal ha en morsom opplevelse med leik og idrett. Fisken i det røde hav vil forbedre balansen, ved å si at de skal hinke på ett bein. Samtidig som snipp og snapp og rødt og grønt lys forbedrer reaksjonsevnen. Dermed forbedres den de koordinative evnene.  
Rødt og grønt lys avhenger av at man sier navnet til personen når den har beveget seg, og dermed hjelper denne leken også med å bli bedre kjent.
Vise og forklare
5
min
AVSLUTNING 

-Snakker sammen om hvordan økten har vært. Eventuelt spørre om hvilke leker de vil ha neste gang osv.


Samles i sirkel i midten av gymsalen.


Dette gjør jeg for å oppsummere hva barna tenker om økta, hva jeg kan gjøre bedre, og forslag til hva jeg kan ha neste gang.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar