Aktive Lokalsamfunn

onsdag 10. oktober 2018


Trening Uke 41 J15
Navn: Eirik Storløkken
Dato: Torsdag 11.10.2018
Sted/tid: idrettsparken: 20:00-21:30
Målgruppe: J15

Mål: Øke spillernes basisferdigheter innenfor tema skudd og avslutninger. 

Ferdighetsmål: Spillerne skal trene på avslutninger i forskjellige kamplike sitasjoner og se på teknikker som gjør det enklere å avslutte i kampsituasjoner.

Kunnskapsmål: spillerne skal forstå viktigheten av skuddteknikker og avslutningsmetoder.
  
Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Jeg skal også bli trygg med gruppa og ferdighetsnivå.
Hva
Innhold

tid
Metode
Hvorfor?
Oppvarming:
Totalt: 30 minutter

G-del
Starter med rolig jogg over banen et par ganger før vi går inn i skadefri oppvarming.

Skadefri:
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs jobbing
-          Lyske
-          Zamba
-          Stigningsløp
10 min
Vise-forklare metoden
Tre viktigste grunner til oppvarming:
Øke prestasjonen

Hindre skader

Øke prestasjonsevnen (fysisk og psykisk)

Den generelle oppvarmingen setter også i gang en rekke indre prosesser som: -Kroppstemperaturen øker
-blod og vevsvæske flytte lettere
-musklene letere tilgang til oksygen
- muskler/ledd blir mere tøyelige
  - regulering av spenningsnivået
L-del:
Tøying
Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (apemetoden)
For å vedlikeholde spillernes bevegelighet og forebygge skader.
S-del:
Pasnings Diamanten
Organisering:
6-8 spillere i "Diamant". Pasnings og mottaksøvelse med to spillere på hvert hjørne. Pasning til neste spiller (hjørne), retningsbestemt medtak på færrest mulig touch før neste pasning.
15 min
Vise-forklare metoden.
Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til retningsbestemt medtak.

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier retning, størrelse på "diamanten" og med to baller samtidig.
Hoveddel:
Driblesirkel
Organisering:
10-20 spillere, sett opp en liten firkant midt i banen. Halvparten av spillerne med hver sin ball inne på banen, andre halvpart utenfor banen. Spillerne inne på banen fører/dribler innom den lille firkanten, før de finner en ledig spiller på utsiden med pasning. så inn mot midten igjen før en finner ny spiller for pasning.
15 minutter
Vise-forklare metoden.
Fokus og læringsmomenter:
1A:
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal.
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring
• Kort tid mellom 1. og 2.berøring
Avslutninger mot keeper med retningsbestemt medtak.
Organisering:
- Treneren står med alle ballene
- Spilleren først i køen får ball fra trener, tar med mot mål og avslutter
- Etter avslutningen hentes ballen og man stiller seg bakerst i køen igjen
15 min
Vise-forklare metoden
Læringsmomenter:
- Ballkontroll, mange touch nærme kropp
- Lavt tyngdepunkt
- Hvordan fører jeg ballen i forhold til at jeg skal avslutte?

Variasjoner:
- Varier avstand til mål
- Varier hvordan du som trener server ballen, differensier
Spill på liten bane med store mål.
Organisering:
Deler gruppen inn i lag på maks 5 avhengig av hvor mange spillere vi er.
25 min
Vise-forklare metoden.
Læringsmomenter:

Store mål for mange avslutninger

Ønsker å se igjen 1 toutch fokuset i spillet.
Variasjoner:
Legge inn toutch begrensing så de må tenke mere på hvordan de skal bruke toutcha.
Avslutning:
5 min uttøying
Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (apemetoden)
Vedlikeholde utøverens bevegelighet.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar