Aktive Lokalsamfunn

fredag 3. desember 2021

Økt 13/14, Uke 48, Delfinkurs Lørdag

 Dagens aktivitet (idrett): Svømming

Navn: Sanna Sembsmoen-Schleis

Klasse: 3IDA

Dato:  04.12.2021

Tid: 60min


Gruppens alder: 8-11 år (10 gutter + 1 jente, søskenpar)

Gruppens størrelse: 11 +/-

Utstyr: Klær, tau, livredningsbøye

                                                                                                                                           

Mål for økten: Lære grunnleggende livredningsferdigheter og få en følelse av hvordan det er å svømme med klær.

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

5 min

Opprop/registrering av frammøte

Alle møtes på fastsatt sted i svømmehallen, ta opprop av de som kommer og si kort om hva vi skal trene på i dag.

Dette er en effektiv måte å få oversikt over alle som har kommet pluss at deg gjør at jeg får litt bedre kontroll. Det er også fint for utøverne som liker rutiner i tillegg til at det synes at det er fin at de kan fortelle litt om hvordan de har hatt det i uka som var.

-

10/15 min

Hva gjør vi hvis vi ser noen som holder på å drukne.

  1. Skaff hjelp (113)
  2. Kast livbøye/tau
  3. Hva gjør vi hvis vi ikke har livbøye/tau
  4. Svømme ut til personen
  5. Hva gjør vi om vi faller ut av båt (svømme vs vente)(klær og sko)

 

Utøverne skal lære hva de skal gjøre i ulike situasjoner som kan oppstå når de er i vann eller i nærheten av vann. Både for å hjelpe seg selv, men også for å kunne hjelpe andre. 

 Vise og forklare

10/15min

Svømming m/klær

  1. 1 lengde svømming crawl m/klær
  2. 1 lengde svømming rygg m/klær
  3. Kle av seg klærne i vannet uten å holde seg i kanten
  4. Hjelpe hverandre med  få klærne opp på land

 

Lære seg hvordan det er å svømme med klær i forhold til hvordan det er å svømme uten dem. Denne aktiviteten vil utfordre utøverne mye fordi det er veldig tungt å svømme med klær. Den kan også styrke samarbeidet i gruppa ved at de må hjelpe hverandre å få klærne opp fra bunn etter å ha tatt dem av.

 

Oppgavestyrt læring

5 min

Praktisk redning

Jobbe to og to og redde hverandre opp fra vannet:

 • Ta med seg noe ut
 • Eventuelt i ilandføring

Her går de praktisk igjennom noe av det de lærte i første delen. De oppdager fort hva de bør og ikke bør gjøre i vann ved hjelp av rollespill.

Oppgavestyrt læring + vise og forklare

10 min

Overlevelsesflyting og trå vann

  1. Overlevelsesflyting på magen
  2. Flyte som stjerne på ryggen
  3. Trå vannet i åttetall

Dette lærer de for å kunne overleve hvis de noen gang faller ut av båt og må vente en stund på å bli reddet. De kommer også til å forstå  viktigheten av bruk av redningsvest etter denne svømmetimen.

Oppgavestyrt læring + vise og forklare

10/5min

Avslutning:

Stup

Frilek

  • Stupetrening fra pallen (eventuelt kanten)
  • Frilek hvor utøverne selv kan bestemme hva de vil. F.eks. lek med matter/badeleker og hopp fra stupebrettet er vanlige aktiviteter. Det er også mulighet for å jobbe videre med teknikk hvis man ønsker det.

Stup er noe de aller fleste mestrer i tillegg til at dette er noe de synes er gøy å jobbe med siden det ikke er så slitsom og jeg synes derfor det er greit å avslutte med dette for å få en god avslutning på treninga.

Frileken på slutten er det mange av utøverne gleder seg ekstra mye til. Det er med på å utvikle de sosiale egenskapene til utøverne fordi de må jobbe/leke med hverandre, i tillegg gir det utøverne vannfølelse og de finner smarte måter å bevege seg og kose seg i vann på.

Vise og forklare

 

Oppdagende læring


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar