Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 16. november 2021

Periode plan uke 46-50

 Periodeplan for uke 46-50

Tema: Press, og forsvar

Alder: G-2008


uke

Hva

Hvordan

46

Introdusere press, og første og andre forsvarer

Pressøvelser i små grupper for å tvinge dem til å tenke første andre og tredjeforsvar

47

Fortsette med press, første og andreforsvarer og introdusere prissignaler

Pressøvelser i små grupper, og ha fokus på prissignaler i kamp

48

Fortsette med press, første og andreforsvarer, prissignaler og jobbe med defensivt press

Pressøvelser i større grupper, og ha fokus på press i kamp

49

Gjøre oss ferdig med de ulike temaene

Noen kompliserte pressøvelser som bygger på hverandre og spille mye

50

Avlutende økt med mye spill og konkurranse

Få frem tingene vi har øvd på gjennom intensive øvelser og gjennom mye spill


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar