Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 8. mai 2018


ØKTPLAN UKE 17,  RAUMYR
Hovedtrener: Kjersti Tønnessen Bergstøl
Hjelpetrener: Eirik Storløkken
Dato: 08.05.2018            Tid: 60 min

Målgruppe: 3. klasse
Utstyr: Benker, baller
Sted: Raumyr barneskole, gymsal

Hovedmål: Lære seg flere navn på barna og lære dem forhåpentligvis nye leiker.
Holdningsmål: Få med alle på leken og aktivere den, slik at alle føler seg inkludert
Kunnskapsmål: Lære å ha det gøy og være i aktivitet med lek.

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/kommentarer
OPPVARMING
5 min
 
 
Innledning:
Introduksjon og informasjon.
Samles barna på benkene på den ene langsiden, mens vi står ovenfor dem og forklarer det vi skal gjøre. Skal være kort og konkret, ellers blir det mye uro.
Få et førsteinntrykk av gruppa, alder.
Skape engasjement, og gjøre dem klare for leken.
Vise og forklare.
 
Forklare hva som skal gjøres i løpet av dagen, dette skaper motivasjon for de leikene som skal gjøres. Hvis det er noe som ikke er kjent balnt gruppen kan kan vise.
10 min
 
Generell del:
Stikkball, med håndhilsning
En eller to baller i bruk, den som har ballen kan gå 3 steg og så skal en kaste på en annen, og da er den skutt. Den som ble skutt må da komme til lederne og håndhilse og si navnet deres. Etter dette må en sitte på benken til den som skøyt en selv er skutt, da er man fri.
I den generelle delen skal det ikke være bra leddutslag.
 
Vi varmer opp fordi:
-Forhindrer skade
-Øker prestasjonen, psykisk og fysisk
-Øker oksygenopptaket
-Øker tøyeligheten i leddene
-Øker oppmerksomheten
-Øker nerveimpulsene
-Øker transporten av næringsstoffer i kroppen
Vis og forklar
10 min
Spesiell del:
Hauk og due
En person står på den andre siden av gymsalen og blir utnevnt duemor. Hennes oppgave er å lokke fugleungene (de andre barna) som står på den andre siden av gymsalen til henne, ved å si «Alle mine duer kom hjem fra fjellet». De andre barna skal da svare «Nei vi tørr ikke», så skal duemor svare «hvorfor ikke det», så svarer de igjen «Hauken tar oss» og moren vil da si «kom alikevel». Da vil barnaprøve å løpe over til duemor, med mellom dem står det et barn som blir utnevnt hauk, og den skal prøve å fange dem. Hvis man blir tatt blir man hauk.
Dette er en lek som skal aktivisere alle, og som inneholder konkurranse og da vil alle få motivasjon til å være med. Hjelpetreneren skal være den første duemoren, så vi får en større del i gruppa. Den neste duemoren, vil være den som vinner og står igjen til slutt.
Vise og forklare.
 
HOVEDDEL
 
 
 
 
 
10 min
Leik 1:
Min ball - stafett
Deler barna opp i fire lag, ett i hvert hjørne. Alle ballene ligger i midten av salen. På signal skal barna hente én ball og løpe tilbake til sitt hjørne. Dette gjøres helt til det ikke er flere baller igjen. Da teller barna selv opp og finner ut hvem som har vunnet.
 
Vise og forklare.
 
Jeg skal vise hvordan leiken blir utført først, slik at det blir lettere for dem når de skal leike det selv.
10 min
Leik 2:
Bokstavlek
Deler barna inn med 3-4 på hvert lag. Når lederen sier eksempelvis B, skal barna prøve å lage bokstaven med kroppene sine og samarbeide. Det er det første laget som har klart å lage bokstaven som har vunnet, dette skal gjennomføres flere ganger.
Vise og forklare.
 
Jeg skal vise hvordan leiken blir utført først, slik at det blir lettere for dem når de skal leike det selv.
AVSLUTNING
8 min
Rødt og Grønt lys
Jeg velger en «politimann», som skal stå på andre siden av salen, i forhold til resten av gruppen. I det lyset er grønt står politimannen med ryggen til og gruppen flytter seg framover. I det politimannen roper «rødt lys» må alle stå stille. Hvis noen beveger seg må de starte på nytt. Denne leken kjører vi flere ganger og bytter politimann.
Dette er en leik som får veldig fort og som funker som en avslutning ved at tempoet ikke går så fort, så det er en bra avslutning på økta. 
Vis og forklar
2 min
Felles ryddig om behov.
Oppsummering av økta.
Samles i halvsirkel.
Alle si en ting hver.
Vite hva de synes var morsomt, og hva de vil gjøre mer av.
Skaper også samhold.
Sitte og snakke
Ekstraøvelse:
Ca. 10min
 
Hjørnefotball
Barna blir delt inn  i 4 lag, og en benk blir plassert i hvert hjørne som mål. Man skal prøve å score på målet til laget skrått over seg. Bytter spillende lag etter at et lag har scoret, hvis ikke det blir scoret mål er det etter 5 minutter.
Velger å ha flere leiker, fordi barna fort kan synes det kan bli kjedelig å gjøre det samme over lengre tid.
 
 
Vise og forklare
 
 

 

 

1 kommentar:

 1. Jeg hadde egentlig å gjennomføre den økta som er planlagt over. Jeg valgte å gjøre en endring å ta økta ute, siden det var så fint vær. Det jeg gjennomførte på denne økta var: Hauk og Due, Fotball og slåball. Et problem som oppsto under alle lekene så å si var at det var veldig mange som ble "skadet", jeg prøvde å få dem ut i lekene så fort som mulig med å motivere dem til å bli med, dette funket for de aller fleste.

  Hadde originalt planlagt å ha hauk og due som oppvarming, det jeg gjorde denne gangen var derfor det samme bare ute. Ungene har allerede lekt hauk og due og er veldig glade i denne leken. Jeg valgte å la Eirik være duemor og at jeg var hauk sammen med en av de andre for å få opp aktiviseringen. Jeg tror de likte at vi var med slik at det ble litt vanskeligere for dem, spesielt for noen av de guttene som nesten alltid vinner.

  Neste lek var fotball. For å dele inn lag måtte ungene stille seg opp i en rekke ut ifra når de er født, for deretter å dele dem inn i to lag. Grunnen til at jeg gjorde dette var å få nye lag, og for at de ikke skulle prøve å lure seg til å komme på lag med venne sine. Eirik var dommer og han er veldig flink til dette. Jeg prøvde derfor mer å fokusere selvfølgelig på at alt med spillet gikk som det skulle men også prøvde å få alle sammen til å være med. Det var mange som ble "skadet" når de syntes det ble litt kjedelig, spesielt mange av jentene siden de ikke fikk ballen så veldig ofte. Derfor valgte jeg å sette inn en ny regel: Ballen måtte være innom fem ulike spillere for at målet skulle godkjenne. Dette gjorde at flere fik være med i spillet og noen av guttene måtte dermed lære seg å sentre til de andre på laget.

  Den siste leken jeg valgte å ta var slåball. Det største problemet med denne leken var å flytte alle sammen fra fotballbanen til slåballbanen. Det var en jeg måtte bære hele veien opp siden hun var så skadet, en som plutselig dro hjem, noen som ikke gadd å gå opp som jeg måtte dra med meg, men de aller fleste var flinke og gikk rett opp som jeg sa. Jeg valgte å ikke ta noen nye lag, siden det tar mye tid og er mye styr.
  Denne leken hadde ungen lekt flere ganger, og jeg valgte derfor å følge deres regler for at det skulle bli lettere. Et problem med dette var at jeg mistet litt kontrollen siden jeg ikke var helt sikker på reglene. Det fungerte ganske bra, og det tok ikke lang tid før jeg forsto reglene. Ungene var veldig flinke og klarte så å si å holde på med leken selv. Jeg tok derfor ansvar for at alt gikk som det skulle og hvis det var noen uenigheter så var det jeg som bestemte hva som var riktig.

  Konklusjon:
  Synes økta gikk bra, selv om den var litt annerledes en den originale planen.

  SvarSlett