Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 8. mai 2018


ØKTPLAN - SFO LAMPELAND
Hovedtrener: Ina Rustand
Hjelpetrener: Maren Aaserud
Dato: 09.05.2018
Tid: 60 min
Målgruppe: 1.-4. klasse
Utstyr: fotball, erteposer, fire benker, stikkballer
Sted: Lampeland skole, gymsal
Hovedmål: få elevene til å samarbeide


Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/kommentarer
OPPVARMING
5 minInnledning:
Introduksjon og informasjon.
Få barna til å samle seg på benkene inntil veggene.
Presentere oss selv.
Si hva vi skal gjøre.

Få et førsteinntrykk av gruppa.
Bli kjent med barna.
Skape engasjement.
Sitte og snakke.
15 min


Generell del:
Rydde hagen.
Deler barna opp i to lag. Trenerne legger et likt antall erteposer og baller på hver side av salen. Deretter stiller hvert av lagene seg på streken midt i salen, og på et signal er det om å gjøre å rydde bort gjenstandene fra sin hage fortest mulig. Gjenstandene man henter skal man legge over på motstanderlagets hage. Det er kun 1 og 1 som skal løpe og hente gjenstandene. Når leken er ferdig er det om å gjøre å ha færrest mulig gjenstander i sin hage. Barna teller selv opp hvor mange gjenstander de har i sin hage, og kårer et vinnerlag.
Barna må samarbeide med hverandre, og detter er lurt fordi de neste lekene er også samarbeidsleker.
Skaper konkurranse, og det synes barna er morsomt.
Skaper engasjement.
Vise og forklare.
10 min
Spesiell del:
Min ball – stafett.

Deler barna opp i fire lag, og hvert lag får hvert sitt hjørne. Deretter finner vi frem mange baller og legger de i midten av salen. Deretter er det om å gjøre å få tak i flest baller mulig baller av de som ligger i midten. Dette er en stafett der en fra hvert lag skal løpe frem og hente Én ball og løpe tilbake til sitt hjørne. Dette gjøres helt til det ikke er flere baller i midten av salen igjen. Etter dette teller barna selv opp hvor mange baller de har fått og finner ut hvilket lag som har vunnet.   
Barna må samarbeide.
Skaper bedre fellesskap mellom elevene.
Vise og forklare.
HOVEDDEL
20 min

Leik 1:
Hjørnefotball
Setter opp fire benker på skrå i hvert av hjørnene. Deler barna inn i fire lag, og hvert av lagene får hvert sitt hjørne og benk. Deretter spiller man to og to lag mot hverandre. Lagene på skrå ovenfor hverandre spiller mot hverandre. Her følger man vanlig fotball regler, bare lov til å bruke beina og ikke lov til å bruke hendene. Det er om å gjøre å score et mål ved at fotballen treffer benken til motstanderlaget. Vi spiller 3 minutters kamper, og scorer ingen av langene innen den tiden er kampen ferdig og de to andre lagene starter sin kamp. Ballen blir liggende der den lå når kampen var ferdig.
Skape litt konkurranse.
Morsomt for barna.
Få barna til å samarbeide.
Vise og forklare.
AVSLUTNING
10 min
Felles ryddig om behov.
Oppsummering av økta.
Samler barna på benkene.
Alle si en ting hver.
Vite hva de synes var morsomt, og hva de vil gjøre mer av.
Skaper også samhold.
Sitte og snakke.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar