Aktive Lokalsamfunn

torsdag 24. mai 2018


ØKTPLAN, GAMLEGRENDÅSEN SFO, UKE 22 OG 24NAVN: Njord Are Ulleberg (Jenny Halden)                                       DATO FOR GJENNOMFØRING: 30.05.18 og 13.06.18TID: 45-60min

MÅLGRUPPE: 3.klasse (varierer alt fra 15-30 elever som kommer)UTSTYR: Kjegler, vester, tennisballer, slåballtreSTED: Gamlegrendåsen Skole, fotballbanen (7’er)

HOVEDMÅL: Innlæring av ny lek: Slåball.DELMÅL: Mestringsfølelse og utvikling av nye ferdigheterFERDIGHETSMÅL: Slå- og fange ball samt. Samarbeid i laget (kommunikasjon)Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
3 min
Oppstart
Presenterer oss selv for elevene og forklarer hva vi skal gjøre i dag, nevne mål og hovedfokus.

Være tydelig og bestemt og få dem til å fokusere på det vi skal gjøre og ikke at annet.

For å skape trygghet og respekt, samle gruppa


For å få de oppmerksomme på at det er viktig å ha fokus på det vi skal gjøre og samarbeid i gruppa.

Snakke og forklare

10-15 min

(avhenger hvor mye tid som blir disponibelt)

Oppvarming

Løp-kast-fang (med tennisball)

En type konkurransepreget stafettlek

Utstyr: Tennisballer, kjegler

Gruppa deles inn i 3-4 lag med 4-5 stk per lag (avhenger av hvor mange som er med). Hvert av lagene stiller seg i hvert sitt hjørne innenfor et innrammet område på en rekke. Den første i rekka skal ha en tennisball som en skal løpe med inn til midten og kaste tilbake til den 2. i rekka på sitt lag. Når 2. mann i rekka fanger ballen, kan h*n starte å løpe. Hvis man ikke klarer å fange ballen, må man kaste den på nytt helt til man fanger den før den neste i rekka kan starte. Dette gjentas seg helt til den som startet å løpe, kommer først i køen igjen og dermed vinner laget.

Gjennomføres 2-3 ganger alt etter hva barna ønsker og hvor lang tid det tar.

Forbedre utholdenhet og få i gang blodpumpa i kroppen.

Forbedre øye-hånd koordinasjon og samarbeidsevne.


Barna skal være i mye aktivitet og de skal ha det gøy med hverandre. Denne leken skaper mye aktivitet og engasjement, mye fordi det er konkurransepreget. Det er også mye fokus på å kaste/fange ballen, for at laget skal prestere best mulig. Det gir dem også en god læringskurve og utvikling på koordinative egenskaper.

Vise og forklare.
Forklarer først leken til barna, for at de skal gjennomføre etterpå (stille/motta spørsmål)
30-45 min

(avhenger hvor mye tid som blir disponibelt)

Hoveddel

Slåball – innlæring/spill

Konkurransepreget lek med utholdenhet og koordinasjonsutvikling

Gruppa deles inn i 2 lag, like mange på hvert lag. Det ene laget starter med å «slå» ballen bak en opplinjet strek, imens det andre laget sprer seg utover den inndelte banen. Banen er et inndelt område med 4 ulike soner hvor de som slår ballen skal løpe inn i. Hver sone er et fritt område, dvs. man kan ikke bli kasta på hvis man er innenfor. Leken er også poengpreget, dvs. lagene skal samle mest mulig poeng. «Slålaget» er det eneste laget som kan få poeng dersom de klarer å få en person innat alle de 4 sonene og inn bak «Slålinjen» hvor «slålaget» skal slå ballen bak. Man får 1 poeng per person som passerer «Slålinjen».

Slålaget:
Laget skal slå ballen med balltreet. Man har 3 forsøk til å slå ballen ut på den oppsatte banen, hvis man ikke klarer dette vil man ende opp i «venteboksen» og kan være med å løpe, dersom nestemann klarer å slå ballen ut på banen. Man må være innenfor alle de 4 ulike sonene for å oppnå poeng. Hvis man ønsker, kan man løpe gjennom 1 eller flere soner, hvis man har mulighet for det.

Fangelaget:
Laget skal prøve å fange ballen som «Slålaget» slår ut. Dersom fangelaget klarer å fange ballen uten at den treffer bakken, vil de få mulighet til å slå ballen og skaffe laget poeng, altså lagene bytter roller.

Denne leken gjennomføres, fordi det er en meget morsom og engasjerende lek for mange hvor aktivitetsnivået er meget høyt. Det er en litt krevende lek for de yngre, men fokuset er innlæring og mestring. Leken inngår i mye løping og øker utholdenhet samt koordinative egenskaper med å slå ballen og øye-hånd for å fange den.

Kommunikasjon og samarbeid er også viktige faktorer i denne leken for at man skal klare å skaffe så mange poeng som mulig.

Taktikk inngår også i noen grad med tanke på når og hvor man skal slå/kaste ballen.Vise og forklare (evnt. Delta i økta etter behov eller motivasjon for barna)
5 min

Avslutning

Oppsummering av økta, hvordan har det vært? Hva var bra, hva kunne bli bedre? Hvordan klarte de å gjennomføre aktivitetene opp mot målet?

Rydde utstyr, samle elevene i en halvsirkel og spørre om hva de likte, hva de ikke likte, og hva de ønsker å gjøre senere/forbedre til neste gang.

For å få tilbakemelding på økta, slik at vi kan forbedre oss til neste økt og vite hva barna synes var bra og hva de ønsker seg til neste gang: endringer, regler, utfordringer etc.

Snakke og oppsummere


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar