Aktive Lokalsamfunn

torsdag 24. mai 2018


ØKTPLAN, GAMLEGRENDÅSEN SFO, ØKT 8+10HOVEDTRENER: Jenny Marie Halden 

HJELPPETRENER: Njord Are Ulleberg                                        

DATO FOR GJENNOMFØRING: 06.06.2018 + 20.06.2018

TID: 60 min

MÅLGRUPPE: 3. klasse

UTSTYR: tennisballer, kjegler, vester/bånd,

STED: Gamlegrendåsen Skole, fotballbanen

HOVEDMÅL/mål for neste 4 økter: Innlæring av slåball gjennom ulike aktiviteter og spill.

DELMÅL/mål for økta: Bli bedre på å fange en tennisball uansett hvor den kommer fra rettet mot slåball. Få til et bedre samarbeid innen gruppa.

FERDIGHETSMÅL: Bli bedre på å fange en ball og beregne hvor den kommer, samt å få til et bedre samarbeid som er nødvendig for å mestre slåball


Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
3 min
Oppstart
Presenterer oss selv for elevene og forklarer hva vi skal gjøre i dag


For å skape trygghet og respekt, samle gruppa
20 min
Oppvarming

G-del
Bondesjakk-stafett (10 min)

S-del
Frigi kapteinen
(10 min)

Legger fram utstyret før vi starter, for å ikke bruke tid på dette. Setter fram 16 kjegler per 6-8 elever. Deler elevene inn i lag på 3-4, og to og to lag står ca. 15 meter fra hver sin gruppe med kjegler. Lagene får 4 bånd av hver sin farge, og en og en skal løpe fram og legge ett bånd over en kjegle. Når de har brukt opp alle båndene, må de løpe fram og flytte ett av båndene de har brukt over på en annen kjegle. To og to lag konkurrerer på en gruppe med 16 kjegler, og det er om å gjøre å få til fire på rad først (vertikalt, horisontalt eller diagonalt).  Deler inn i like lag med 4-5 personer per lag ut ifra hvor mange elever det er. Hvert lag får utdelt 3 baller. Lager et avgrenset område til hvert lag «base», hvor hele laget bortsett fra en skal stå. Den siste på laget skal stå bak en strek ca. 5 meter fra «basen». Denne personen skal står utenfor basen og kaste ballen til sitt lag innenfor sin base. Dersom en av lagkameratene klarer å fange ballen, løper den fra basen og til personen som kastet. Personen som klarte å fange ballen er da «fri». Den som kaster fortsetter å kaste til alle på laget har klart å fange ballen, og alle er «frie». Dersom man ikke klarer å fange ballen, og alle ballene ligger i basen, må den som kaster løpe og hente ballen, for å kunne kaste videre. Det laget som først blir ferdige, og hvor alle er frie har vunnet. Dersom det blir for vanskelig for dem å fange ballen, bytter vi ut tennisballene med softballer. Gjennomfører leken 2-3 ganger ut ifra hvor lang tid den tar, og hva barna ønsker.


For å øke kroppstemperatur og blodsirkulasjon for å bli klar for økta. Går på elevene sin samarbeidsevne, som er viktig for å klare slåball. De må også tenke taktisk, som er viktig i slåball når det kommer til å løpe lengst mulig uten å bli truffet. Ikke helt samme type taktikk som kreves i denne leken, men den får elevene til å måtte tenke samtidig som de skal være fysisk aktive.  
For å rette oppvarmingen mot hoveddelen, hvor målet er å bli bedre på å fange en tennisball.
Denne leken utfordrer elevene når det kommer til å kaste og fange en tennisball, som er sentralt i slåball. Man må kunne fange en ball for å mestre slåball, og derfor trener vi på dette gjennom denne leken.
Ved å gjøre dette gjennom en konkurransepreget lek, får elevene større motivasjon til å gjøre så godt de kan, og det kan gjøre leken morsommere for barna. Samtidig er forholdene ganske likt som under slåball, hvor de også må fange ballen under press.


Hindre skader
Øke prestasjonsevnen
Øke motivasjonen
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
Vise og forklare. Oppdagende læring ved at de må finne ut selv hvordan de løser leken.

Vise og forklare, forklarer leken, og demonstrerer hvordan den gjennomføres ved hjelp av 4 elever. Oppdagende læring ved at de finner ut av hvordan det er best å fange ballen, og lærer å tilpasse seg etter hvor ballen kommer uten at vi presiserer hvordan det er best å gjøre det.


35 min
Hoveddel
Slåball hvor man kaster ballen i stedet for å bruke balltre

Merker opp en rektangelformet bane på ca. 15x20-30 meter (avhengig av hvor mange det er). Innenfor banen har vi 4 sirkler oppmerket med kjegler. Elevene deles inn i 2 lag, hvor det ene laget skal stå inne (bak en strek) og kaste ballen (kastelaget), og det andre skal stå ute på banen og prøve å fange ballen (fangelaget). Kastelaget skal kaste ballen ut på banen (innenfor et oppmerket område), og løpe til første sirkel eller lengre, avhengig av om de rekker det uten å ha en risiko for å bli skutt på av tennisballen. Er du innenfor en av sirklene er du fri, og kan ikke bli skutt. Dersom en på kastelaget klarer å løpe innom alle de oppmerkede sirklene og tilbake til sitt lag, får laget ett poeng. Fangelaget skal prøve å fange ballen når kastelaget kaster, og dersom de klarer det, får de et poeng, og lagene bytter plass. Når det er en fra kastelaget som løper utenfor de oppmerkede sirklene, skal også fangelaget prøve å treffe en av disse. Blir man truffet, må man tilbake bak streken, og må begynne på nytt når det blir dens tur igjen. For kastelaget er det om å gjøre å få flest mulig til å løpe rundt, og fangelaget skal fange ballen.

Hvis de mestrer denne leken bra, kan vi spille litt med balltre mot slutten.

Denne leken er lik som slåball, bare at de skal kaste ballen i stedet for å bruke balltre. På denne måten blir det litt lettere for de, og det blir mer aktivitet ettersom de ikke skal prøve flere ganger å treffe ballen med et balltre. I tillegg blir det større fokus på å fange ballen, og barna får prøvd å fange ballen oftere enn hvis de skulle gjort det med balltre.   
Vise og forklare (forklarer leken og bruker noen elever til å vise hvordan det skal gjøres)
Oppdagende læring ved at elevene finner ut av hvordan det er lurt å gjøre leken for at laget skal vinne. (hvor langt det er lurt å løpe for kastelaget før de går inn i en av sirklene for å komme lengst mulig og unngå å bli skutt).
2 min
Avslutning

Oppsummering av økta, hvordan har det vært?
Rydde utstyr, samle elevene i en halvsirkel og spørre om hva de likte, hva de ikke likte, og hva de ønsker å gjøre senere.
For å få tilbakemelding på økta, slik at vi kan forbedre oss til neste økt.

1 kommentar:

  1. Denne planen ser veldig bra ut.Håper jeg får anledning til å se på gjennomføringen. Stein.

    SvarSlett