Aktive Lokalsamfunn

torsdag 24. mai 2018


Raumyr SFO 06.06 og 20.06
Hovedtrener: Knut Ole
Hjelpetrener: Malin
Sted: Raumyr SFO
Tid: 14.00-15.00
Utstyr: En god del forskjellig til Tarzan sisten. Benker og baller til kanonball.
Mål for økta: Påvirke barnas koordinasjon, og utholdenhet i hoveddelen.Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
3-5 min
Oppstart. Samle barna slik i en sirkel.
Signalisere at de skal komme og gå i sirkel rundt oss. Deretter hilse på barna, og forklare den første leken
For å få en naturlig start på økta, og få barna til å bli litt bedre kjent med oss.
Samle de i en sirkel, deretter snakke til de.
20 min
Oppvarming:
Kanonball
Deler forskjellige oppgaver til ungene. To og to skal de bære fram benker. To benker deler midten, og en bak på hver side for å skille de som er skutt. Deretter dele i to lag. Målet er å skyte motstanderlaget til bare kongen er igjen.
Vet fra tidligere at barna er veldig glad i kanonball. Og ved å ha det tidlig i økta, blir de forhåpentligvis mer engasjert mot resten av økta. Denne leken stiller krav til øye - hånd koordinasjon og romorientering. Øye - hånd fordi man skal kaste ball, og romorientering for å vite hvor balle og motstandere er.
Vise og forklar.
20 min
Hoveddel
Tarzan sisten:
Barna finner frem mye forskjellig utstyr, som brukes til å løpe på. Reglene er som vanlig sisten med noen som har den, men ingen kan tråkke på bakken. Når man blir tatt, må man ut og ta 5 reps av enten pushups, spensthopp eller situps. Avslutter litt tidlig, slik at barna selv skal være med på å tydde opp.

Dette er igjen en lek som barna har mast om å få gjennomføre, og dermed burde de være veldig engasjer. Denne leken stiller krav til utholdenheten til ungene. Den stiller også krav til koordinasjonen, pga at man skal løpe på hindre.
Vise og forklar.
5 min
Avslutning
Samles ved bruk av klappsignalet, og snakker om hvordan økta har vært.
For å få en naturlig slutt på økta, og få oppsummert hvordan de likte økta.
Klappsignalet slik at de kommer og setter seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar