Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 29. mai 2018


ØKTPLAN - Lampeland SFO

Navn: Torstein og Hedda
Hovedtrener: Hedda
Hjelpetrener: Torstein
Mål: utvikle barnas koordinasjon og aerobe utholdenhet.
Dato: uke 22(29.mai) uke 24 (12.juni)
Varighet: 60 min.
Utstyr: Det som finnes der! Benker, tjukkas, ribbevegg, tau, ringer, matter, medisinballer osv.
Sted: Gymsalen Lampeland skole
TID
HVA
HVORDAN
 ILLUSTRASJON
HVORFOR   
METODE/KOMMENTAR
3min
INNLEDNING
×        Barna går inn og setter seg på benken.
×        Vi hilser.
×        Forklarer reglene for gymsalaktivitet.
×        Fortelle kort om timen og hva vi skal gjøre.
×        Forklarer første lek.

Barna blir rolige. Skaper trygghet og samhold
Gir også motivasjon.
Sitte og snakke
15min


7min


OPPVARMING
G-del

Leik 1: 
 ulike øvelser på apparatene×        Stupe kråke over mattene
×        Hinke på strekene
×        Balansere på benkene
×        Krabbe over ulike hinder
×        Krype under ulike hinder
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader

Generell oppvarming er hensiktsmessig for å få kroppen varm. Bli varm i kroppen og bli varm i   store muskelgrupper som armer, bein og mage.
Skadeforebyggende

Bruker apparatene fra Tarzan sisten allerede nå slik at det skal bli en flytende overgang til h-delen. Ved at de øver på øvelsene i starten av økta begynner vi allerede her med  tilvenningsstadiet, og barna kjenner øvelsene bedre og kan sette opp intensiteten senere. Mer løping gir mer utholdenhetstrening også.


 Vise og forkla


8min

S-del:

Leik 2: Stikkball m/ apparater                 Regler
·        Alle mot alle. 
·       1-2 baller.
·       Om å gjøre å skyte hverandre.
·       Blir man truffet av ballen er man skutt.
·       Det er lov å gjemme seg bak hindrene og hodet er fritt.
·       Den som har ballen har kun 3 skritt og må skyte innen 3 sekunder.
·        blir man skutt må man   kaste ertepose og treffe  i en bøtte 3 ganger.

Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader
Spesiell oppvarming er hensiktsmessig fordi kroppen
forberedes på hovedaktiviteten man skal gjøre.
Oppvarming fører til:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere.
Overføringen av oksygen
fra blodet til muskelcellene går lettere.
Kjemiske reaksjoner går raskere.
Oppmerksomheten rundt sanseinntrykk forbedres.
Spenninger i kroppen   reguleres gunstig.
Samspillet mellom muskler og nerver blir bedre
Konsentrasjons evne KAN øke.

I s-delen vil jeg kjøre en liten del med stikkball m/ apparater slik at elevene får litt intensitets økning før de begynner med Tarzan sisten. Jeg velger å ha m/ apparater fordi det skal bli en flytende overgang til h-del, hvor de må kunne bevege seg fort rundt i rommet m/ apparater.


Vise og forklare
Være motiverende og positiv
40min

 15min
 7 min


7 min

7 min 
HOVEDDEL

Leik 4:  
 Hund & hare (Tarzan sisten)


Variant 1: 


Variant 2:

Variant 3:


En variant av sisten der en legger ut over det utstyret som er tilgjengelig i gymsalen slik at en kan komme seg rundt på alle apparatene, uten å trå i gulvet. En deltaker skal være hund og de andre harer. Etterhvert som hunden tar harene, er de ute. Den som blir tatt sist får være hund neste gang.

La aldri flere enn tre   stk. være «ute»; når fjerdemann blir tatt,

 går førstemann som ble tatt ut, inn i leken igjen. Slik får flest mulig være i aktivitet.

Gi hunden vest slik at alle enkelt ser hvem det er de må passe seg for.


Alle løper vanlig rundt og bruker hindrene som de vil. 

Alle må hinke der de   vanligvis ville gått/løpt.

Alle må krabbe rundt, det er ikke lov å gå/løpe.
 denne leken utfordrer flere av de koordinative egenskapene. Samtidig som man utvikler den aerobe utholdenheten til barna.

Leken er gøy, og skaper engasjement og konkurranseinstinkt hos barna. Dette bidrar til at barna yter sitt beste og farten og utholdenheten blir trent på best mulig måte.  


Vise og forklare.
5min
AVSLUTNING
Rydde
Oppsummering av økten + spørre hva de likte og hva de vil gjøre mer av. 

Alle tar hvert sitt hinder.

Høre tilbakemeldinger fra   barna, hva de syntes var gøy + høre tips på leiker de vil gjøre videre.
Avslutte med å takke for i dag.

Ved å snakke med barna øker vi samholdet i gruppen og lærer å kjenne dem bedre. Vi får et bedre forhold og de blir tryggere. Samtalen hjelper også til videre planlegging og det er gøy for barna å kunne være med å bestemme litt.
Sitte og snakke
       
 


 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar