Aktive Lokalsamfunn

mandag 28. mai 2018

Økt nr. 8Hovedmål: At barna skal ha det gøy med fysisk aktivitet.
Ferdighetsmål: Aktiviteten skal påvirke den aerobe utholdenheten og koordinasjon ved bla. dansing. Der en av mange viktige deler av den fysiske aktiviten, men kan også være viktig for læring på skolen. Har også aktiviteter som utfordrer samarbeidsevnen.
Holdningsmål: Jeg og Tonje skal være tydelige ledere, og barna skal oppføre seg etter det. Vi skal bidra til at elevene får en time som de kan glede seg i løpet av SFO tiden.
Målgruppe: 1+2 klassinger
Dato: 30.05.2018
Varighet: 45 min. Kl. 14.00 – 14.45
Utstyr: Hoppetau, Rokkeringer, høyttaler, lys
Sted: SFO, Judo hallen på Skavanger SkoleTID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR + evt. UTSTYR
5min
INNLEDNING
       - Hilse på barna
       - Gå inn på rekke etter meg.
       - Gå en runde rundt judo matta før barna setter seg langs med veggen.
-Før jeg starter med noe annet, fortelle om fløyta: jeg har med meg fløyte, og når det blir blåst i den så skal barna gå raskest mulig tilbake til veggen og sette seg og vente på ny beskjed.
-Spørre om de husker hva vi heter. Hvis ikke, så presenterer vi oss.
-Fortelle hva vi skal gjøre i dag.
Vi kommer frem som tydelige ledere.
Samtidig skaper trygghet og samhold.
Gir også motivasjon.
Klare regler, og skaper respekt.

Sitte og snakke.

Jeg og Tonje står midt på gulvet slik at vi viser tydelig at vi er ledere og alle kan se oss.
10min


5min

5min
OPPVARMING
G-del

Lek: Hermegåsa

Bokstav lek:


Nora løper foran, Tonje bakerst. Løper på rekke. Armbevegelser, hopp, stjerne, ta i bakken og mm.

FLØYTE!Del inn i 3 på hvert lag. Gruppene sprer seg rundt i rommet. Jeg står i midten. Jeg roper opp forskjellige bokstaver. Gruppene skal legge seg på gulvet og forme bokstavene.

FLØYTE!

Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader


Generell oppvarming er hensiktsmessig for å få kroppen varm.
       Bli varm i kroppen og bli varm i store muskelgrupper som armer, bein og mage.
       Skadeforebyggende
Hermegåsa stiller også krav til utholdenhet og koordinasjon, som går tilbake til målet ved økta.

Vi starter alltid med hermegåsa som skaper trygghet og rutine i gruppa. Hvem som er hovedtrener og hvem som er hjelpe trener kommer også tydelig frem.


Bokstavleken stiller krav til koordinasjon, siden de må koble at de kan bøye kroppen for å danne bokstaver. Leken stiller også mye krav til samarbeidsevne.

Oppvarming fører til:
       Blodet og vevsvæsken flyter lettere.
       Overføringen av oksygen fra blodet til muskelcellene går lettere.
       Kjemiske reaksjoner går raskere.
       Oppmerksomheten rundt sanseinntrykk forbedres.
       Spenninger i kroppen reguleres gunstig.
       Samspillet mellom muskler og nerver blir bedre.
Konsentrasjons evne KAN øke.
Lek: Følg meg metoden (apemetoden)

Jeg løper foran, Tonje bak

Vise og forklare

Tonje går rundt og hjelper de dersom de står fast.

Forklarer, setter i gang og stepper inn om nødvendig. Passer på at alle følger regler og er med på leken.

Være motiverende og positiv


10min


10min

OPPVARMING:
S-del

Stafetter som utfordrer koordinasjon:
Først forklarer jeg leken. At det er en staffet hvor det er om å gjøre å bli ferdig først. Jeg forklarer at mellom hver runde vil det komme en ny oppgave man må følge for å komme over gulvet.
Deler barna inn i lag på ca. 4 og 4. Gruppene steller seg på rekker bak hverandre langs den ene veggen. Jeg steller meg på midten av gulvet og gir dem en oppgave. Eks. hinke, andre beinet, hoppe med samlet bein, 2 hink på et bein -et hink på andre beinet(harehopp), holde på foten osv.
FLØYTE!
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader

Spesiell oppvarming er hensiktsmessig fordi kroppen forberedes på hovedaktiviteten man skal gjøre.

Stafettene stiller krav til koordinasjon og samarbeidsevne. Er på en måte en fortsettelse av bokstavleken, bare med høyere intensitet, som gjør at utholdenhet også spiller en sentral rolle.
Vise og forklare.
Viktig å være tydelige til å vise slik at de forstår. Da følger de også med.

Tonje er med for å vise, og ordne med utstyr. Merke opp streker osv. Tonje er også med dersom det ikke går opp.

Utstyr: Tau til å merke.


TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR + evt. UTSTYR
25min


15min


10min

HOVEDDEL


Haien kommer variant

Musikkstopp variantBarna er delt i fire grupper, og står i hvert sitt hjørne. Hver av de fire gruppene har et fiskenavn hver. Jeg bestemmer navn. Når jeg roper navnet på hver av gruppene skal de løpe i ring rundt haien som står på midten av gulvet. Når jeg roper haien kommer, skal barna løpe tilbake til hjørne sitt. Hvis de blir tatt av haien, blir de også hai, og må være hai i neste runde. Jeg øker vanskelighetsgraden ved at de en runde må f.eks hinke, hoppe med samlet bein osv.

FLØYTE!Tonje legger ut rokkeringer spredt utover gulvet, mens jeg forklarer leken.
Vi forklarer at når musikken stopper skal barna løpe til rokkeringen og
Vi setter på musikk og alle barna skal danse. I det musikken stopper skal alle løpe til en rokkering og gjøre den gitte øvelsen.
Først prøver vi noen runder hvor ingen går ut.
Etter hvert tar vi ut en og en ring.

FLØYTE!
Har valgt leker som jeg håper at barna kjenner til. Siden det er 1. og 2. klassinger kan det være vanskelig å lære de nye leker, og satser derfor på leker som de forhåpentligvis kan. Dette vil da forenkle organisasjonen av lekene, og gi bedre «flyt».
Begge lekene skaper god aktivitet for barna, for påvirker utholdenheten, og har lagt en liten variant på leken, slik at barna også må jobbe med koordinasjonen.
Samtidig som jeg håper de syns det er morsomt.

Vise og forklare.
Evt. være med. Tonje er med for å heve nivået og de syns det er gøy.
Tonje legger ut utstyret


Utstyr: musikk + høyttaler
Lys
Rokkeringer

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR + evt. UTSTYR
5min
AVSLUTNING
-        Oppsummering av økten + noen lette tøyeøvelser

-        Tøye øvelsene:
-Plukke epler
-Strekke seg mot stjernene
-Tre i vinden

Heiarop tilslutt!

Barna sitter langs veggen etter at fløyta har blåst.
Vi starter med tøyeøvelsene.

Høre tilbakemeldinger fra barna, hva de syntes var gøy + høre tips på leiker de vil gjøre videre.
Avslutte med felles heiarop, som et tips fra Jan😊 GØY!
Utnevner en som har vært flink til å høre etter. Denne personen får velge hva vi skal si i heiaropet.
Tøye lett som en avslutning på økten.
Spenningsnivået blir regulert etter aktiviteten. 
Ved å snakke med barna øker vi samholdet i gruppen og lærer å kjenne dem bedre. Vi får et bedre forhold og de blir tryggere. Samtalen hjelper også til videre planlegging og det er gøy for barna å kunne være med å bestemme litt.
Apemetoden

Sitte og snakke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar