Aktive Lokalsamfunn

onsdag 30. mai 2018


ØKTPLAN - SFO LAMPELAND
Hovedtrener: Ina Rustand
Hjelpetrener: Maren Aaserud
Dato: 30.05.18
Tid: 60 min
Målgruppe: 1.-4. klasse
Utstyr:
Sted: Lampeland skole, gymsal
Hovedmål: Utfordre elevens utholdenhet og hurtighet.
Holdningsmål: Få med alle på leken og aktivere den, slik at alle føler seg inkludert
Kunnskapsmål: Lære bort nye leker og aktiviteter som barna kan leke selv.

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/kommentarer
OPPVARMING
5 minInnledning:
Introduksjon og informasjon.
Samles barna på benkene på den ene langsiden, mens vi står ovenfor dem og forklarer det vi skal gjøre. Skal være kort og konkret, ellers blir det mye uro.

Få et førsteinntrykk av gruppa, alder.
Skape engasjement, og gjøre dem klare for leken.
Vise og forklare.

Forklare hva som skal gjøres i løpet av dagen, dette skaper motivasjon for de leikene som skal gjøres.
10 min


Generell del:
Do-sisten
Do-sisten fungerer som vanlig sisten, men når man blir tatt må man sette seg ned på huk med den ene armen opp. For å bli fri må noen dytte ned armen din eller «trekke ned». Vi begynner med å velge ut 1 til å ha den også blir det flere etter hvert for å øke intensiteten.
I den generelle delen skal det ikke være bra leddutslag.

Vi varmer opp fordi:
-Forhindrer skade
-Øker prestasjonen, psykisk og fysisk
-Øker oksygenopptaket
-Øker tøyeligheten i leddene
-Øker oppmerksomheten
-Øker nerveimpulsene
-Øker transporten av næringsstoffer i kroppen

Dette er en lek som ikke er så altfor slitsom, som kan være en god start på økta. Her er det både hurtighet og utholdenhet som utfordres.
Vise og forklare.
10 min
Spesiell del:
Hauk og due

Alle som deltar, foruten en person, samler seg i den ene enden av gymsalen. Disse er duene. Hauken står midt i gymsalen. Når han/hun roper "Alle mine duer, kom ut!", skal duene springe fra den ene enden til den andre (endene er gjerne markerte med en strek). De som blir tatt av hauken, skal fra nå av være hauk selv. Dette foregår til alle duene er tatt.
Dette blir en litt mer voldsom lek, hvor man må løpe fortere. Her er det mest hurtighet som utfordres.
Vise og forklare.


HOVEDDEL
10 min

Leik 1:
Halesisten
Alle deltakerne utstyrer seg med en hale av f. eks. lagbånd.  På et gitt signal, skal alle forsøke å nappe til seg haler fra de andre. De halene deltakerne stjeler, holder de i hånda, men mister de sin egen hale, må de feste en ny bak. På signal avsluttes leken. Alle teller opp halene sine. Den som har flest, har vunnet.
Velger å ha flere leiker, fordi barna fort kan synes det kan bli kjedelig å gjøre det samme over lengre tid.

Leik 1: her er det både hurtighet og utholdenhet.

Vise og forklare.


15 min

Leik 2:
«Superhøna»
Leken går ut på at du starter som et egg og skal bli en superhøne.
Alle starter som egg innenfor et avgrenset område, hvor eggene hopper rundt og roper «egg, egg, egg, egg!» når et egg treffer et annet skal de ta stein/ skaks/ papir og vinneren blir en kylling. Kyllingen sier «pip, pip, pip, pip!» og kan kun ta stein/ saks/ papir med andre kyllinger. Når en kylling vinner over en annen blir vinneren en høne, og taperen går tilbake til egg. Høner roper «klokk, klokk, klokk, klokk!» og tar stein/ skaks/ papir med kun andre høner, vinneren av hønene blir superhøner, og taperen blir kylling. Superhøna løper rundt det avmerkede området og proper «papá, papá, papá!». Når man har vært superhøne får man et poeng, og blir ett egg igjen. Om å gjøre å smale flest poeng i en gitt tid, deretter tell opp hvem som har flest, og ta leken tre ganger totalt.
Leik 2: dette blir en liten avkobling fra så mye løping. Dette tror jeg er bra fordi etter så mange sisten-leker er det mange som begynner å bli slitne.
Vise og forklare.

Jeg skal vise hvordan leiken blir utført først, slik at det blir lettere for dem når de skal leike det selv.
10 min
Leik 3:
Sykehussisten
Det legges en matte i midten av gymsalen, som vil være «sykehuset». Barna får velge hva «sykehuset» skal hete. Velger 1-2 «sykehusarbeidere» som kun skal bære barna som blir tatt opp på matta. Disse kan ikke selv bli tatt. Velger 1 som har den og som skal ta de andre. Når noen blir tatt må de legge seg ned på gulvet og vente på å bli hentet av «sykehusarbeiderne». «Sykehusarbeiderne» bærer de som har blitt tatt og legger dem på matten. Etter den som har blitt hentet har ligget på matten og telt til 3 er den fri igjen.
Leik 3: her er det også hurtighet og utholdenhet som testes.
Vise og forklare.

Jeg skal vise hvordan leiken blir utført først, slik at det blir lettere for dem når de skal leike det selv.AVSLUTNING


5 min
Rødt og Grønt lys
Jeg velger en «politimann», som skal stå på andre siden av salen, i forhold til resten av gruppen. I det lyset er grønt står politimannen med ryggen til og gruppen flytter seg framover. I det politimannen roper «rødt lys» må alle stå stille. Hvis noen beveger seg må de starte på nytt. Denne leken kjører vi flere ganger og bytter politimann.
Dette er en leik som får veldig fort og som funker som en avslutning ved at tempoet ikke går så fort, så det er en bra avslutning på økta. 
Vis og forklar
2 min
Felles ryddig om behov.
Oppsummering av økta.
Samles i halvsirkel.
Alle si en ting hver.
Vite hva de synes var morsomt, og hva de vil gjøre mer av.
Skaper også samhold.
Sitte og snakke


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar