Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 29. mai 2018

Øktplan - SFO Lampeland

Hovedtrener: Maren Aaserud
Hjelpetrener: Ina Rustand
Dato: 05.06.2018
Tid: 60 min
Målgruppe: 1.-4. klasse
Utstyr: Benker
Sted: Lampeland skole, gymsal
Hovedmål: Utfordre elevens samarbeid og kordinative egenskaper mellom elevene.
(Grunnen til at jeg velger dette som mål er fordi jeg synes barna ofte kan fokusere mye på seg selv og er litt egoistiske, og trenger å bli bedre til å samarbeide med hverandre. Det er også viktig med koordinasjonstrening for barna, for de trener å bli bedre på å ha kontroll over bevegelsene sine).
Holdningsmål: Få med alle på leken og aktivere den, slik at alle føler seg inkludert
Kunnskapsmål: Lære bort nye leker og aktiviteter som barna kan leke selv.


Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/kommentarer
OPPVARMING
5 minInnledning:
Introduksjon og informasjon.
Samles barna på benkene på den ene langsiden, mens vi står ovenfor dem og forklarer det vi skal gjøre. Skal være kort og konkret, ellers blir det mye uro.

Få et førsteinntrykk av gruppa, alder.
Skape engasjement, og gjøre dem klare for leken.
Vise og forklare.

Forklare hva som skal gjøres i løpet av dagen, dette skaper motivasjon for de leikene som skal gjøres. Hvis det er noe som ikke er kjent balnt gruppen kan kan vise.
10 min


Generell del:
Knute på tråden
Alle deltakerne – utenom en person – tar hverandre i hendene i en lang rekke og skal nå forsøke å lage en svær knute av hender og bein. De må ikke slippe taket i naboene, men i stedet gå over, krype under, vende om osv. Når gruppen er fornøyd med resultat, roper de på sistemann som nå skal forsøke å løse opp knuten igjen. Det skjer ved at han dirigerer deltakerne i ulike retninger. Alle får et forsøk og den personen som løser opp knuten på kortest tid har vunnet. Det bør ikke være mer en 6-8 personer i leken.
Dette utfordrer elevens romorientering, øye-hånd- og øye-fot- koordinasjon, som er koordinative egenskaper.

Denne leken består av rolige bevegelser, slik at det blir en tempo og aktivitetsøkning gjennom økta.

Her må deltakerne samhandle, utforske og kommunisere for å lage en mest mulig innviklet knute. Utforder også koordinative egenskaper.
 Vise og forklare.

Viktig med regler og at alle skjønner hva leken går ut på, slik at knuten går opp.
10 min
Spesiell del:
Ulike øvelser:
-Blind orm
-Kverne salt-Speilbilde


Alle barna stiller seg på en lang rekke. Du som er leder skal gå først i rekka, mens barna går bak deg. Alle holder hverandre på skuldrene, og har øynene lukket – bortsett fra du. Du går over, rundt og under hindringer og de andre følger etter. Det er en rar og underlig opplevelse å gå slik, spesielt i ulendt terreng.

To person står mot hverandre, tær mot tær. De holder hverandre godt fast i hendene og lener seg bakover til armene er rette. Så begynner de å «kverne salt» ved å gå små steg til siden. Fortere og fortere snurrer de, mens føtterne går fortere og fortere. Tærne deres skal møtes, ellers kan de miste balansen.

To og to går sammen. Den ene skal lage bevegelser i takt til musikken og den andre skal være et så godt speil som mulig. Deltakerne skal ikke flytte seg rundt på gulvet.
Velger ulike øvelser, som fokuserer på samarbeid mellom elevene og deres koordinasjon. Dette vil også være nye øvelser for mange, så det vil være utfordrende og det er derfor viktig med samarbeid.
Vise og forklar, med apemetoden.
HOVEDDEL
10 min

Leik 1:
Sykehussisten

Det legges en matte i midten av gymsalen, som vil være «sykehuset». Barna får velge hva «sykehuset» skal hete. Velger 1-2 «sykehusarbeidere» som kun skal bære barna som blir tatt opp på matta. Disse kan ikke selv bli tatt. Velger 1 som har den og som skal ta de andre. Når noen blir tatt må de legge seg ned på gulvet og vente på å bli hentet av «sykehusarbeiderne». «Sykehusarbeiderne» bærer de som har blitt tatt og legger dem på matten. Etter den som har blitt hentet har ligget på matten og telt til 3 er den fri igjen.

«Sykehusarbeiderne» må samarbeide, og hvem som er dem byttes på, slik at flere får prøvd.

10 min

Leik 2:
Kongen befaler
En er Kongen mens de andre står foran kongen. Kongen kan f.eks. si kongen
befaler sitt ned og da setter alle seg ned, men dersom kongen ikke sier kongen
befaler først, men bare sier sitt ned, skal de andre ikke sette seg ned. Det er
kun når kongen sier kongen befaler først at man skal gjøre som kongen sier. De
som setter seg ned uten at kongen har sagt kongen befaler, går ut av leken. Den
som står igjen til slutt sammen med kongen skal være konge neste gang og leken
starter på nytt. For at leken ikke skal bli konkurranse preget kan man
sløyfe at barna går ut av leken og heller bytte på hvem som er Konge.
Denne leken er preget av samarbeid ved at det er viktig at de hører på hverandre og det er viktig at alle følger med og er stille slik at de kan høre hva Kongen sier. Dette er også koordinasjonspreget ved at man må samordne det man hører og bevegelsene man skal gjøre
Vis og forklar
10 min
Leik 3:
Ambulanse
Still ett par stoler eller en benk i rommet, for å markere sykehuset. Utnevn en person til «pest» og en annen til doktor. Pesten skal smitte så mange som mulig. Den som blir smittet blir akutt syk og må sette seg på huk. De andre skal ikke bare unngå å bli smittet av pesten, men også prøve å hjelpe den som er syk. I det samme man tar i en syk, blir man sykepleier og kan ikke bli smittet. To sykepleiere som holder i en smittet, forvandles til en ambulanse. Deres oppgave er å frakte den syke til sykehuset ved å bære han/hun. Når de er framme til sykehuset blir ambulansen til vanlige mennesker igjen og kan bli smittet. På sykehuset jobber doktoren. Han/hun tar imot den syke. Den syke blir frisk ved å bytte rolle med doktoren. Det vil si at den som først var doktor blir vanlig menneske og drar ut til de andre, mens den syke overtar som doktor. Slik rullerer man gjennom hele leken.
Trener samarbeid ved at barna må se når en er smittet og gå to sammen for å frakte den til «sykehuset». Det er også en lek som sikkert ikke mange har gjort før, og derfor er det viktig at de samarbeider både med meg for å skjønne leken, men også med hverandre.
Vis og forklar


AVSLUTNING


8 min
Rødt og Grønt lys
Jeg velger en «politimann», som skal stå på andre siden av salen, i forhold til resten av gruppen. I det lyset er grønt står politimannen med ryggen til og gruppen flytter seg framover. I det politimannen roper «rødt lys» må alle stå stille. Hvis noen beveger seg må de starte på nytt. Denne leken kjører vi flere ganger og bytter politimann.
Dette er en leik som får veldig fort og som funker som en avslutning ved at tempoet ikke går så fort, så det er en bra avslutning på økta. 
Vis og forklar
2 min
Felles ryddig om behov.
Oppsummering av økta.
Samles i halvsirkel.
Alle si en ting hver.
Vite hva de synes var morsomt, og hva de vil gjøre mer av.
Skaper også samhold.
Sitte og snakke


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar