Aktive Lokalsamfunn

mandag 1. november 2021

Økt 3, uke 44, Kif fotball G13

 

Navn: Ingrid

Klasse: 3IDA

Målgruppen: KIF gutter08

Tid: 17-18:30

Sted: Idrettsparken

 

Utstyr: Ball, kjegler, mål og vester

 

Mål for økta: Målet for økta er å bli kjent med rollen som førsteforsvarer og vite dens arbeidsoppgaver før, under og etter involvering

 

Kunnskapsmål: Målet for økta er at de skal sitte igjen med kunnskap om arbeidsoppgavene til førsteforsvareren 

Ferdighetsmål: Målet for økta er at de skal tydelig bruke førsteforsvarsjobben i spilldelen

Holdningsmål: Målet for økta er at de skal være fokusert når vi jobber med denne rollen og være motiverte


 

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor(generelt for oppvarming)

Metode

Eventuell kommentar

8min

Generell oppvarming: Skadefri

2 runder løp

1runde høye kneløft

1runde sparke opp bak

2runder utoverrotasjon i hofteleddsbøyeren

2runder innoverrotasjon i hofteleddsbøyeren

2runder runde hverandre rundt kjeglene

2runder løp 1frem, 1tilbake

2runder hopp mot skulder

2runder diagonalspark

To rekker med kjegler med halvparten av barna bak hver.

PS! Hvis de er mange skal jeg ha 4 kjeglerekker for bedre aktivisering og mindre venting

De får da en partner på motsatt kjegle som de gjennomfører parøvelsene i Skadefri med.

Øvelsene ligger med en gradvis intensitet

Under arbeidstiden med øvelsene skal intensiteten være høyere enn den rolige jobben tilbake i rekken

 

 

Øke prestasjonsevnen

Øke motivasjonen

Forebygge skader

 

Ved økt kroppstemperatur skjer:

*Blodet og vevsvæsken flyter lettere

*Transporten av næringsstoffer og oksygen går raskere

*Musklene, leddende, bindevevet og senene blir mer tøyelige

*De kjemiske reaksjonene går raskere

*Nerveimpulsene går raskere

*Samspillet mellom muskler og nerver blir bedre

*oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet

*Konsentrasjonsevnen øker

*Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

Vise og forklare

 

Viktig å være tydelig på organiseringen så den sitter slik at det ikke bare blir kaos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min

Skadeforebyggende øvelser:

 

  • Nordic hamstring
  • Dype knebøy
  • Knebøy med tåhev
  • Sideliggende hofteadduksjon

 

I par to og to i Nordic hamstring

 

Resten gjennomføres individuelt

Øvelser hentet fra "Spilleklar" for å forebygge skader

Vise og forklare

 

10min

Spesiell oppvarming:  Firkantøvelser

 

Spille ballen mot høyre rundt i en 4kant og løper etter

Spille ballen mot venstre i en 4kant og løper etter 

Spill ball, få igjen og slå vegg

Spille på tvungen touch

2touch

1touch

Avslutt med Lilleper i midten

5 pr gruppe

1 ball

4kjegler som markerer hjørnene

 

Vi begynner tidlig med ball for å få mest mulig tid med ball i beina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gjenopptar tanken om førsteforsvarer som vi jobbe forrige gang allerede i denne øvelsen!

Vise og forklare

Viktig med retningsbestemt mottak og presise pasninger

Passe på førsteforsvarsjobben i Lille-Per

7minx4

Hoved-øvelse 1: 1mot1med to småmål

 


 

 

1 mot 1, men med to alternativer på mål

Øvelsen inneholder mange tekniske og taktiske momenter, men vi velger å ha fokus på førsteforsvarsjobben.

En god førsteforsvarsjobb er viktig siden banen er liten og poengene går fort om de ikke er raske nok i press

Jeg synes derfor at denne øvelsen synliggjør hvor viktig førsteforsvarerens jobb er.

 

Ved en god førsteforsvarsjobb kan forsvarer stenge av ett mål og gjøre det lettere for seg selv

Vise og forklare

Momenter for andreforsvarer:

Lede spilleren

 

Oppsøke kroppskontakt

Være så tett at de vinger frem en feiltouch

Vurdere når de skal bryte

 

Få hurtig oversikt over spiller igjen

Presse på nytt hvis mulig

Stenge av andre rom 

Mental omstilling

15min med overtall

 

 15min vanlig spill

Hoved-øvelse 2: Overtallsspill + vanlig spill

3 mot 5

 

4min kamper

 

Hvis de er flere enn 15 settes det opp to baner

Vil benytte joker eller vegger dersom det ikke går opp og alle ikke får spilt samtidig

 

Bytte på hvilke lag som er i overtall i hver kamp

Mange touch pr spiller

Når lag er i overtall dannes det automatisk flere situasjoner hvor det stilles store krav til førsteforsvarer

 

Vanlig spill på slutten for å gjøre førsteforsvars-delen mest mulig kamp-spesifikk

 

 

Vise og forklare

Aktiv bruk av førsteforsvarer

Viktig å stoppe opp så de ser det selv

8min

Avslutning:

2 runder rundt banen med nedjogging

Tøying i sirkel(samme øvelser som i leddutslagsdelen)

Oppsummeringen av økta

 

 

Tøyesirkel

Viktig for å påskynde restitusjonsfasen og få en gradvis nedgang i intensiteten på økta

Tøying påvirker blodsirkulasjonen

Påvirker bevegeligheten til barna

Bedre komfort dagen etter økta

Apemetoden

 

Etter hvert som jeg har flere økter med dem, tenker jeg å la barna selv komme med forslag til tøyeøvelser.

Passe på at alle gjør det de skal

Passe på ryggen i e øvelsene det er viktig

 

 

1 kommentar:

  1. Ingrid: Idag var det 19stk som møtte opp til økt i Idrettsparken. Gutta vil gjerne kjøre skadefri selv, men jeg legger inn noen øvelser de siste rundene som jeg mener bør være med. Vi går så over i firkantøvelser og kjører litt vegg og bytting av plasser. I hoveddelen deler jeg gruppa i to, jeg tar ansvar for en del og de to hovedtrenerne den andre. Jeg har vagt å bruke to småmål i denne delen for å fysisk vise at dersom førsteforsvareren gjør en god jobb kan han stenge av rom(eller i dette tilfelle ett mål). Denne delen går veldig bra og de er ivrige og ser ut som de har det gøy. Før vi begynte øvelsen tok jeg en liten repetisjon av hva de husket fra forrige gang og det var mange som hadde plukket opp de viktigste arbeidsoppgavene. Vi tar med oss deløvelsen som førsteforsvarer inn i spilldelen hvor jeg blåser av noen situasjoner som vi ser på sammen. Spilldelen fungerer veldig bra og det er god intensitet. Vi spiller 5 på hvert lag, ca 7min kamper og bytter motstandere. Til slutt tøyer vi, de er litt stive mange av de, så de har godt av litt tøying. Alt i alt veldig fornøyd med økta, kan fortsatt jobbe med å være enda mer bestemt og tørre å si ifra mer når de bruker lang tid på drikkepauser eller komme til ro og følge med.

    SvarSlett