Aktive Lokalsamfunn

onsdag 4. april 2018


ØKTPLAN, GAMLEGRENDÅSEN SFO (ONSDAG), ØKT 2NAVN: Njord Are Ulleberg (Jenny H er på samling, og får ikke mulighet til å delta)                                        DATO FOR GJENNOMFØRING: 04.04.18TID: 45-60minMÅLGRUPPE: 3.klasse (ca.15-20stk)UTSTYR: Gymsal-objekterSTED: Gamlegrendåsen Skole, gymsalHOVEDMÅL: Samarbeid og glede med hverandre. Øve på å kommunisere med hverandreTid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
3 min
Oppstart
Presenterer oss selv for elevene og forklarer hva vi skal gjøre i dag.

Være tydelig og bestemt og få dem til å fokusere på det vi skal gjøre og ikke at annet.

For å skape trygghet og respekt, samle gruppa


For å få de oppmerksomme på at det er viktig å ha fokus på det vi skal gjøre og samarbeid i gruppa.

Snakke og forklare

15 min
Oppvarming

Rødt og grønt lys med partner.


2 og 2 sammen skal samarbeide om å ikke bli tatt/sett av de som «har» den.

Man skal alltid holde hender eller albuer sammen, hvis ikke, er man ute og må starte på nytt.

Man må snakke sammen og samarbeide for å stå stille og vite hvor man skal gå for å unngå fall eller bevegelse når man må stoppe.
Øke motivasjonen
Skal få frem glede

For å bli kjent, samtidig som vi får litt bevegelse og starter blodgjennomstrømningen og kroppstemperatur før økta

Øve på å kommunisere med hverandre for å prestere best mulig og øke motivasjonen til barna og prøve å få de til å bli beviste på at samarbeid er viktig.
Vise og forklare.
Forklarer først leken til barna, for at de skal gjennomføre etterpå (stille/motta spørsmål)
30-40 min

(avhenger hvor mye tid som blir disponibelt)
Hoveddel

Tarzan-sisten med varierende metoder:

·       Holde hender
·       Knyte albuer
·       Bytte partner

Sette ut mange ulike objekter (ikke for vanskelig løype) hvor barna skal bevege seg fritt rundt i og unngå å bli tatt av de som har den.

Rullere på hvem som «har» den og evnt. Gjøre slik at flere har den, hvis det blir for vanskelig for de som «har» den.

Viktig å kommunisere sammen 2 og 2 for å unngå fall/vite hvor man skal bevege seg i løypa.
En lek hvor man må samarbeide og som krever kommunikasjon for å prestere/gjøre det best mulig, noe som skaper trygghet i gruppen. Elevene er i god aktivitet og gir dem en utfordring på å fokusere (pga. de er 2 og 2).

For å øke motivasjon pga. man har en partner man skal samarbeide med istedenfor å være alene. Det gir utfordringer til barna, slik at de må være fokuserte på kommunikasjon og gir dem motivasjon ved å ha en samarbeidspartner.


Vise og forklare (evnt. Delta i økta etter behov eller motivasjon for barna)
5 min
Avslutning

Oppsummering av økta, hvordan har det vært?
Rydde utstyr, samle elevene i en halvsirkel og spørre om hva de likte, hva de ikke likte, og hva de ønsker å gjøre senere/forbedre til neste gang.
For å få tilbakemelding på økta, slik at vi kan forbedre oss til neste økt.
Snakke og oppsummere

1 kommentar:

  1. Fikk ikke gjennomført økta, fordi gymsalen var ikke tilgjengelig pga teater. Heller ikke trimrommet, siden der var det opptatt. Muligheten var å være ute eller bidra til annen aktivitet med barna. Jeg hadde ikke med uteklær, så droppa det. Kunne vært inne med dem og gjort noe annet, men vi kom frem til at det ble mer surr enn det hadde blitt ledelse for meg og aktivitet for barna. Planen gjennomføres da heller neste uke (12.04.18) og da er sannsynligvis også Jenny H på plass så vi blir 2. Det jeg la merke til nå fra forrige gang, var at de var mange flere, nærmere 30 stk enn 15-20. Jeg tror antallet varierer en del pga de har en ordning med at barna skal melde seg på gymsal aktivitet før økta. Jeg tror ikke det byr på noen utfordring, utenom å huske navn. Kanskje vi da heller kan tilpasse ulike aktiviteter i forhold til antall barn som deltar i gymsalaktivitet.

    SvarSlett